4+1 už od září 2017!

Dnem 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mj. umožňuje získat vybraným zdravotnickým pracovníkům kvalifikaci všeobecné sestry nebo dětské sestry zkráceným – minimálně ročním – studium na VOŠ.

Do §5 předmětného zákona bylo nově přidáno, že odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry získává také absolvováním „studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání.“

Zkrácené studium lze dle zákona využít i pro dětské sestry, podmínkou pro toto studium je předchozí získání kvalifikace praktické sestry, všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky.

Níže v diagramu se můžete podívat, co to znamená a tady si můžete přečíst i více o pozici praktické sestry.

 

Stáhněte si diagram k vytištění

Icon

4+1 30.90 KB 395 downloads

...


Komentářů: 9

 1. Mohu tedy dělat dříve asolutorium když už jsem na konci třetího ročníku a jsem praktická sestra s praxí u lůžka. Když tedy bude patit zákon 4+1.

  1. Máte to tam napsané. Je to věcí školy. A když jste na konci třetího ročníku, tak snad budete dělat absolutorium tak jako tak, ne?

   1. Mám kobinované studium a přestoupil jsem ze školy na jinou školu kde jsem nestihl ze zdravotních duvodu dva předměty na konci třetáku a dal jsem jsi uznání předmětu ze třetího ročníku. Kombinované studium je na 3,5 roku takže bych měl prakticky končit v lednu . Čeká mě ještě mě ještě zákrok v celkové se zuby na osmičky.

 2. Dobrý den….mám také dotaz…jsem fyzioterapeut, mám SZŠ – obor rehab.prac. a 24 let praxe v oboru. I když jsem se vzdělávala, jezdila na odborné kurzy, takže kreditů dostatek, registraci mi vzali, protože jsem neměla atestaci. Teď v září mám termín atestační zkoušky, která je opravdu těžká…a mezi fyzioterapeuty se šíří fáma, že se spec.studium ruší taky a atestace od září již nebudou….nevíte náhodou něco??? Nikdo nám není schopen dát odpověď…..děkuji

  1. Novela zákona stanoví vzdělání fyzioterapeuta takto

   Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta a specializovaná způsobilost k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta

   (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta se získává absolvováním
   a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu fyzioterapeutů, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2018/2019
   b) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu fyzioterapeutů,
   c) tříletého studia v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, nebo
   d) střední zdravotnické školy v oboru fyzioterapeut nebo v oboru rehabilitační pracovník, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997.
   (2) Do doby získání specializované způsobilosti nebo prokázání alespoň 10 let výkonu povolání fyzioterapeuta pracuje fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. d), u poskytovatele zdravotních služeb pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením
   (3) Fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a) až c), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu, pokud prokáže minimálně 1 rok výkonu povolání v oboru.
   (4) Specializovaná způsobilost fyzioterapeuta se získává absolvováním akreditovaného navazujícího zdravotnického magisterského studijního oboru fyzioterapie nebo ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Označení odbornosti fyzioterapeuta se specializovanou způsobilostí je odborný fyzioterapeut.
   (5) Za výkon povolání fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační a paliativní péče v oboru fyzioterapie.
   (6) Za výkon povolání odborného fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru aplikovaná fyzioterapie.

    
   Takže po novu fyzioterapeut ze SZŠ nebude potřebovat atestaci k výkonu povolání bez odborného dohledu, bude mu stačit 10 let praxe. Naopak fyzioterapeut a atestací bude mít kvalifikaci odborného fyzioterapeuta, která půjde získat i v Mgr. studiu, takže je předpoklad, že se spec.studium postupně utlumí, protože mladí fyzioterapeuti budou mít Mgr. a řada těch ze SZŠ už si specializaci dodělala nebo má těch 10 let praxe a nebude to řešit.

    1. Renato, chápu, že se atestační zkoušky bojíte a zároveň vás obdivuji , že jste se na atestaci v tomto věku dala. Ale určitě zkoušku nevzdávejte a běžte na ni. Nikdy nevíte, co se v budoucnu změní a jestli nebudete nakonec atestaci potřebovat. Když jste studium dotáhla tak daleko, je škody je zahodit. Držím vám palce.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!