Dotazníky

Dobrý den, Jsem studentka VOZŠ a sbírám odpovědi na můj dotazník k absolventské práci, proto Vás prosím o pomoc vyplnění dotazníku. Dotazník je určen pracovníkům ve zdravotnictví, kteří dokážou odpovědět na mé otázky. Děkuji moc. https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/ovlivni-vzdelani-kvalitu/

Dotazníky 0

Vážení kolegové a kolegyně, dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který potřebuji k seminární práci na vysoké škole. Moc mi to pomůže. Děkuji. ODKAZ NA DOTAZNÍK: https://www.survio.com/survey/d/F6Y9A2G9O9O9F8K1A

Dotazníky 0

Vážené kolegyně a kolegové z oboru intenzivní péče, dovoluji si Vás tímto oslovit a laskavě požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který mi následně poslouží ke zpracování mé bakalářské práce na téma Psychická zátěž a stres při poskytování ošetřovatelské péče v oborech intenzivní péče. Dotazník je anonymní a veškeré informace z Vámi vyplněného dotazníku budou použity […]

Dotazníky 0

Vážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který mi poskytne informace potřebné ke zpracování mé diplomové práce na téma „Role sestry při dodržování Charty práv dětí v nemocnici.“ Je určen všeobecným sestrám, které v nemocnici pečují o dětské pacienty a je jedno, zda mají či nemají k péči o […]

Dotazníky 0

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím Vás o laskavou spolupráci při vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je určen všeobecným sestrám jak se SŠ, VOŠ i VŠ nebo specializačním vzděláním, pracující jak na standardním oddělení, tak i JIP/ARO i sestrám ve vedoucích pozicích. Dotazníkové šetření je zcela anonymní a poslouží mi k vypracování výzkumné části mé rigorózní práce […]

Dotazníky 0

Milé kolegyně, jsem studentkou 3. ročníku Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty Bratislava, Ústav Sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram, obor Ošetřovatelství. Dotazník slouží pouze k účelům průzkumu v rámci mé bakalářské práce a je anonymní. V bakalářské práci se zabývám problematikou komunikace sestry s pacientem. Prosím o vyplnění. Děkuji za spolupráci. Silvie Adamcová, […]

Dotazníky 0

Dobrý den, ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci s názvem Problematika životního stylu všeobecných sester v nepřetržitém provozu. Studuji 2. ročník navazujícího magisterského studia Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Děkuji za Váš čas při vyplňování. Zuzana Stará Odkaz na dotazník: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/problematika-zivotniho-stylu/

Dotazníky 0

Dobrý den Obracím se Vás se žádostí o vyplnění dotazníku. Jsem student 5 ročníku Mgr. studia, Administrace ve veřejném zdravotnictví . Výsledky dotazníku budou použity při zpracování mojí diplomové práce. Děkuji za vyplnění Mgr. Bíková Zuzana odkaz na dotazník : https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/adaptacni-proces-u-nelekarsk/

Dotazníky 0

Dobrý den, jsem studentkou oboru Farmaceutický asistent na VOŠ Mills. Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění krátkého dotazníku k mé absolventské práci na téma ,,Látkové pleny pro pacienty trpící inkontinencí“ . Dotazník je určen pro širokou veřejnost. Děkuji za Váš drahocenný čas. Odkaz najdete zde: https://goo.gl/forms/xyYsnbPk2vngZHIJ3

Dotazníky 2