Mýty a pověry o platu

Milí zdravotníci, neustále chodí dotazy typu: Mám Mgr., jakou mám dostat platovou třídu? Na takto položenou otázku nelze odpovědět, protože platovou třídu dostáváme za práci, kterou vykonáváme, nikoli za vystudovanou školu. Všude ve veřejných službách a správě, nejen ve zdravotnictví! Níže jsem pro vás připravila malý manuál, jak se v platových třídách orientovat.

Co je dobré vědět?

 1. Platová třída závisí na nejsložitější činnosti, kterou má zaměstnanec v náplni práce, nikoli na počtu a úrovni škol, které vystudoval. V reálu je možné a z hlediska zákona správné, že středoškolák má stejnou nebo i vyšší platovou třídu než vysokoškolák.
 2. Náplň práce určuje zaměstnavatel. I v případě, že zaměstnanec má specializaci, není povinností zaměstnavatele dát zaměstnanci do náplně práce specializované činnosti hodnocené vyšší platovou třídou.
 3. Výše vzdělání se odrazí na platovém stupni, má-li zaměstnanec nižší úroveň vzdělání, než která je požadovaná pro jeho platovou třídu, odečtou se mu roky praxe
 4. Činnosti, které smí nelékařský zdravotnický pracovník provádět, jsou určeny vyhláškou 55/2011 v aktuálním znění. Není povinností zaměstnavatele dát zaměstnanci do náplně práce všechny činnosti, které jsou ve vyhlášce uvedeny ( např. všeobecná sestra smí aplikovat i.v. léčiva, ale zaměstnavatel může stanovit, že toto na jeho pracovišti sestry provádět nebudou). Naproti tomu zaměstnavatel nesmí přidělovat zaměstnanci práci nad rámec vyhlášky (např. praktická sestra nesmí aplikovat i.v. léčiva, takže zaměstnavatel nemůže o své libovůli stanovit, že toto na jeho pracovišti praktické sestry provádět smí). Předmětná vyhláška platí pro všechny zaměstnavatele a zaměstnance, není správně, aby soukromé zdravotnické zařízení postupovalo jinak a odvolávalo se na to, že vyhláška v privátním sektoru neplatí.
 5. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platí pro všechny zaměstnavatele a  zaměstnance ve veřejných službách a správě (v případě zdravotníků ve fakultních, přímo řízených a příspěvkových organizacích). Příklady níže (a bod 1 a 3 výše) tedy neplatí pro zaměstnance v akciových společnostech a soukromých zařízení, kteří jsou odměňováni mzdou.
 6. Kvalifikační požadavky na výkon  vedoucí funkce nejsou legislativou stanoveny. V reálu je možné a z hlediska zákona bez problému, že ve funkci vrchní sestry je sestra středoškolačka, zatímco sestra vysokoškolačka je v pozici řadové sestry.

3 příklady z praxe

Alena vystudovala SZŠ v oboru všeobecná sestra a specializační studium v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči (ARIP). Alena je všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Může dostat 11. platovou třídu za předpokladu, že má v náplni práce výkon specializovaných činností ve svém oboru případně jiné činnosti spadající do této třídy.

 1. Alena pracuje jako sestra na standardním urologickém oddělení, kde se specializované činnosti v oboru ARIP neprovádí a Alena je nemá v náplni práce. Alena má tedy 10. platovou třídu jako všeobecná sestra. Podmínkou pro 10. platovou třídu je min. VŠ vzdělání v Bc. oboru, které Alena nesplňuje, takže jí odečtou 3 roky praxe, což se projeví na platovém stupni.
 2. Alena je sestrou na ARO, kde se specializované činnosti v oboru ARIP provádí a Alena je má v náplni práce. Alena má tedy 11. platovou třídu, a protože nemá VŠ vzdělání, odečte se jí 5 let praxe, což se projeví na platovém stupni.
 3. Alena pracuje jako sestra na JIP, kde se specializované činnosti v oboru ARIP provádí, ale zaměstnavatel je nedal Aleně do náplně práce.  Alena má tedy 10. platovou třídu jako všeobecná sestra. Protože nemá VŠ vzdělání v Bc. oboru, odečtou jí 3 roky praxe, což se projeví na platovém stupni. Specializované činnosti Alena neprovádí, neboť je nemá v náplni práce a není za ně zaplacená.
  Tady může nastat v reálu situace, kdy Alena de facto specializované činnosti provádí, protože zaměstnavatel ji např. staví do služeb se sestrou bez specializace nebo s praktickou sestrou. V tom případě by měla Alena trvat na zvýšení platové třídy nebo odmítnout provádět specializované činnosti.

Ivana vystudovala SZŠ v oboru všeobecná sestra a následně bakalářský stupeň na VŠ v oboru všeobecná sestra.  Ivana je tedy všeobecná sestra. Obecně je pro ni určena 10. platová třída bez odpočtu let, protože má vysokoškolské vzdělání. Může mít i vyšší třídu, pokud na požadavek zaměstnavatele vykonává činnosti v ní obsažené.

 1. Ivana pracuje jako sestra na ARO, a protože nemá specializovanou způsobilost, bude i tam v 10. platové třídě, zatímco Alena výše může mít 11. platovou třídu (i když nevystudovala vysokou školu, ale pouze střední).  Alena má na rozdíl od Ivany specializaci, která je hodnocena lépe. Ivaně se ale jako vysokoškolačce na rozdíl od Aleny neodečítají roky praxe.
 2. Ivana pracuje v pozici sestry na standardním urologickém oddělení, stejně jako středoškolačka Alena výše. Obě by měly mít 10. platovou třídu. Ivaně se ale jako vysokoškolačce neodečítají roky praxe.
 3. Ivana pracuje na standardním urologickém oddělení jako vrchní sestra. Velmi pravděpodobně má v náplni práce organizaci a koordinaci činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů. Tato činnost spadá do 11. platové třídy,

Zdena vystudovala SZŠ v oboru zdravotnický asistent,  následně VOŠ v oboru všeobecná sestra a  dokončila certifikovaný kurz Katetrizace močového měchýře u muže. Zdena je všeobecná sestra se zvláštní odbornou způsobilostí  v nadefino­vaných činnostech (v tomto případě cévkování u mužů).

 1. Zdena je zaměstnaná jako sestra na standardním urologickém oddělení, a má v náplni práce katetrizaci močového měchýře u muže. Zdena má tedy nárok na 11. platovou třídu, a protože nemá VŠ vzdělání, ale VOŠ, odečtou se jí 3 roky praxe, což se projeví na platovém stupni.
 2. Zdena je sestrou na standardním gynekologickém oddělení, kde se katetrizace močového měchýře u muže neprovádí. Zdena bude mít jako všeobecná sestra 10. platovou třídu, a protože nemá VŠ vzdělání, odečte se jí 1 rok praxe, což se projeví na platovém stupni.
 3. Zdena je sestra na JIP, kde se katetrizace močového měchýře u muže provádí, ale Zdena ji nemá v náplni práce.  Zdena bude mít jako všeobecná sestra 10. platovou třídu, a protože nemá VŠ vzdělání, odečte se jí 1 rok praxe, což se projeví na platovém stupni. Katetrizaci močového měchýře Zdena provádět nesmí, neboť ji nemá v náplni práce a není za ni zaplacená.
  Setkala jsem se se situací, kdy  „Zdena“  měla v náplni práce cévkování muže, ale tento výkon reálně dva měsíce neprovedla, protože během jejích směn nebyl potřeba. V takovém případě ale není možné Zdeně zpětně snížit platovou třídu, protože rozhodující není, zda práci zaměstnanec reálně vykoná, ale že zaměstnavatel na zaměstnanci tento výkon požaduje.
 4. Zdena je na pozici praktické sestry na standardním oddělení. V tom případě má pravděpodobně platovou třídu 9 a vykonává činnosti praktické sestry.

Aktuální platové třídy a tabulky najdete v Kartotéce v rubrice Platy a mzdy

Lenka Šnajdrová pro Ošetřovatelství.info

Zdroje:

Icon

Katalog prací 1.20 MB 680 downloads

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu...
Icon

Vyhláška 55/2011 Sb o činnostech v aktuálním znění 2017 435.95 KB 1285 downloads

Vyhláška o činnostech zdravotnických...

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!