V poslední době množí dotazy na pozici zdravotnického asistenta v sociálních službách. Někteří zdravotničtí asistenti hledají práci v sociálních službách – přímá obslužná péče. Náplní je péče o klienta – pomoc v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování […]

Zprávy 0

Činnosti všeobecné sestry jsou pevně zakotvené ve vyhlášce 55/2011 Sb. Vyhlášky jsou psány jazykem právním, občas jim není rozumět, takže jsem se pokusila převést vyhlášku do jazyka českého. Všeobecná sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní […]

Blogy 9

Ministr zdravotnictví Martin Holcát ustavil k 1. 11. 2013 v rámci úřadu Ministerstva zdravotnictví ČR obnovení funkce Hlavní sestry pro ČR. Do funkce je od tohoto data jmenována Mgr. Alena Šmídová, která na ministerstvu dosud vedla oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací. Hlavní sestra pro ČR by měla zastupovat zájmy zdravotních sester, […]

Zprávy 1

31.10.2013 v 21.05 vysílala ČT1 pořad Máte slovo na téma Hrozí zhoršení zdravotní péče? Moderátorka Michaela Jílková v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovala o současné situaci ve zdravotnictví, o finanční krizi řady nemocnic o důvodech této krize a možných řešeních. Mezi diskutujícími byla Dagmar Žitníková – předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. […]

Zprávy 0

1. Dneska bude klidná směna V okamžiku, kdy si tohle řeknete, je pravděpodobné, že do konce směny bude rušno. Doposud klidní pacienti začnou zvonit, zcela kompenzovaný diabetik upadne do hypoglykémie a naprosto imobilní pacienti začnou opouštět lůžka. 2. Dobře, že nemáme místo, alespoň nebude příjem Nejlepší způsob, jak dělat přistýlku na beznadějně přeplněném pokoji. 3. Jak se […]

Blogy 2

…aneb na všechno vás škola nepřipraví. Nacvičte si před zrcadlem úsměv, budete muset být příjemná i na protivné lidi. Začněte nosit nepříliš pohodlné boty a trénujte chůzi na vzdálenost 3 – 5 km. Zhruba tolik nachodíte za denní směnu. Natrénujte si 50m běh s plným džbánem čaje, moče, vrchovatě naplněným tácem a těžkým vozíkem. (V tréninku […]

Blogy 0

Včera 23.10. jsem se v Brně zúčastnila konference České asociace sester na téma „ Pracovní podmínky zdravotníků – ohrožení kvality péče?“ Na této konferenci mluvili zástupci zdravotníků, poskytovatelů péče, politiků pojišťoven, pacientů, profesních organizací, pacientů a odborů . Uvádím zde tedy mé postřehy z včerejší konference: problém je identifikovaný, dokonce se ví jak jej vyřešit […]

Blogy 4

V královéhradecké nemocnici vznikl kalendář, který má pomoci v boji proti rakovině prsu. Kalendář je zatím v prodeji přímo na operačních sálech ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, cena je 300,-Kč. Veškerý finanční výtěžek bude věnován na podporu léčby rakoviny prsu na onkologické klinice FNHK. Příprava a realizace kalendáře trvala zhruba 8 měsíců. Projektu se […]

Zprávy 0

Zemřel doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., předseda České pediatrické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Jeho tělo jej zradilo náhle a bez varování 19. října 2013 ve věku 63 let, v plné práci a s bohatými plány do budoucna. Byl to skeptik s vlídnou jiskrou v oku, špičkový odborník s pochopením pro lidskou nedokonalost. Respektovaný a […]

Zprávy 0