Pokud se píchnete použitou jehlou, je pravděpodobné, že pacient, u kterého jste ji použili, má vážnou infekci. Váš 120kilový pacient potřebuje veškerou péči, zatímco 60kilový potřebuje pouze obvázat prst… a sloužíte s kolegou/kolegyní, která má potíže se zády. Počet čistého prádla je nepřímo úměrný vaší okamžité potřebě. Jakmile máte k dispozici dostatek prádla, pacienti dostanou […]

Blogy 0

Výňatek ze Zákona č. 172/2011 Sb. – Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků § 38 (1) Pacienta lze bez jeho souhlasu nebo v případě nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům bez souhlasu zákonného zástupce hospitalizovat, jestliže a) mu 1. bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení […]

Zprávy 1

Změny týkající se povinných vstupních prohlídek Novelou zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách dochází k upřesnění, za jakých okolností se osoba ucházející o zaměstnání musí podrobit vstupní lékařské prohlídce. S platností od 1. 4. 2013 již v případě výkonu práce na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti není provedení vstupní lékařské prohlídky […]

Zprávy 0

Řada známých tváří zavítala do Hotelu Majestic Plaza na setkání k příležitosti vyhlášení pátého ročníku Batist Nej sestřička. V úvodu přednesla zdravice místopředsedkyně zdravotního výboru PS Soňa Marková a Anna Skalická z České asociace sester, které uvítaly tuto již dlouhodobou akci ve prospěch zdravotních sester. Akci pořádá Batist Medical a.s. Červený Kostelec a David Novotný. […]

Zprávy 0

Otevřený dopis zdravotní sestry ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi Pane ministře, dne 21.2.2013, jsem v televizi zaznamenala záznam z tiskové konference ČMKOS, kde paní Žitníková důrazně upozornila na velice vážný stav našeho zdravotnictví. Již jsme si zvykli na to, že Vy jste názoru opačného. Bohužel Vaše sdělení televizním divákům, že paní Žitníková lže, když říká, že z důvodů personální […]

Blogy 0

Šikana!! Každý z nás si jistě dovede představit, co toto slovo znamená. Nejčastěji v souvislosti s návštěvou školního zařízení u našich dítek, nebo na vojně. Bohužel tenhle fenomén zavítal již i na pracoviště zdravotnických zařízení. Všichni, kdo pracujeme v nemocnicích, ať na lůžkových či ambulantních odděleních víme, jak je tato práce náročná hlavně na naši psychiku a tělo. Jen […]

Blogy 4

Dobrý den všem zdravotníkům, chtěla bych vás všechny pozvat  diskuzím na FB stránkách “ Sekce nelékařů při OSZ“. Tyto stránky vznikly spolu s znovuzrozením této sekce. Snažíme se řešit aktuální problémy dnešních dnů, ať se jedná o problémy kolektivní či osobní. Problémy s dodržováním zákoníku práce, vzdělávání a jiné. Výhoda těchto stránek je ta, že […]

Blogy 1

Chcete vyhrát pěknou knihu? Máme tady první z našich soutěží! Zkuste správně zodpovědět dvě otázky a vyhrajte knihu pro sestry. Vyhrává DVACÁTÁ správná odpověď. V případě, že nebude žádná odpověď správná, vyhrává první nejbližší tip. Odpovědi posílejte do 12.4. 2013 do 9:00 Soutěžní formulář se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům. Ještě nejste zaregistrování? Registrujte se Registrace […]

Soutěže 4

MZ společně s pracovní skupinou pro Transformaci nelékařských zdravotnických oborů pracují na změně zákona 96/2004 Sb. (o nelékařských zdravotnických povoláních) Vybrali jsme pro vás nejdůležitější body, ve kterých se plánují změny. Zrušení odborného dohledu. Nově výkon povolání pod odborným nebo přímým vedením Zrušení studia sester na VOŠ. Změna názvů povolání – nově např. radiologický laborant […]

Zprávy 81