Platové třídy nově!

Vláda na svém listopadovém zasedání schválila novelu Katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě), který brzo vyjde ve Sbírce zákonů.

Všeobecná sestra bude zařazena od 10. platové třídy

10. platová třída

 • Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu.
 • Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
 • Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.
 • Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.
 • Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.
 • Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.

11. platová třída

 • Poskytování ošetřovatelské péče , k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 • Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů , zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 • Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 • Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.
 • Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

12. platová třída

 • Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
 • Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření.
 • Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.

V katalogu je nově DĚTSKÁ SESTRA, rovněž zařazena od 10. platové třídy

10. platová třída

 • Plánování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců.
 • Poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
 • Provádění základní zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech v oblasti ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců.
 • Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, pod odborným dohledem.
 • Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro dětského pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.

11. platová třída

 • Samostatné poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 • Samostatné provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů při poskytování ošetřovatelské péče o děti, včetně novorozenců, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 • Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 • Provádění zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče o děti ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.
 • Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí dětských pacientů v rámci organizačních celků, včetně novorozenců. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

12. platová třída

 • Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů v oblasti ošetřovatelské péče o děti, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
 • Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo poskytovatele zdravotních služeb včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů u poskytovatele zdravotních služeb. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.

Praktická sestra bude mít 7. – 9. platovou třídu (u lůžka bude standardem ta 9.)

7. platová třída

 • Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.

8. platová třída

 • Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče.

9. Platová třída

 • Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu
 • Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
 • Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například péče o základní potřeby pacientů ohrožených selháním základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.
 • Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských nebo rehabilitačních výkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, a pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti.

Celý katalog prací přineseme, až bude vyhlášen ve sbírce zákonů. Připomínáme, že je platný pro zaměstnance odměňované platem (typicky FN a příspěvkové organizace).

 

 


Komentářů: 12

 1. Mohl by se mě týkat posun do 9. platové třídy i přesto, že pracuji na sterilizaci a tím pádem neprovádím žádnou ošetřovatelskou péči?

  1. Paní kolegyně, nedokážu říci. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích má všeobecná sestra v 10. platové třídě, praktická sestra to tam vůbec nemá. Nevím, co konkrétně máte v náplni práce.
   Zeptejte se na odborech.

 2. Prosím,chtěla bych vědět,zda se mě týká posun o platovou třídu výš jestliže pracuji v psychiatrické nemocnici na ranní směně jako všeobecná sestra u lůžka a nebo to záleží čistě na zaměstnavateli,v jaké platové třídě budu.. Děkuji

 3. Já myslela, že když praktická sestra pravděpodobně bude v 9. třídě, tak všeobecná sestra musí být automaticky v 10. Je přeci nesmysl,aby praktická a všeobecná sestra byla ve stejné platové třídě. Vždyť všeobecka těch kompetencí má víc, tedy logicky vyšší třída.

 4. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, když pracuji jako praktická sestra na INT-JIP, a dali mi platovou třídu 9, ale vzali mi jako asistentovi 2 roky praxe, budu mít tedy nárok na vrácení 2let praxe, abych se posunula platově ?
  Děkuji

 5. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli se bude někdo zabývat úpravou v katalogu prací týkající se zdravotních laborantů. Obor zdravotní laborant je o třídu níž než Všeobecná sestra. Pracuji na transfuzním odd.,kde jsme denně vystavené velké psychické zátěži při přípravě transfuzních přípravků pro operační sály, odd.ARO, neonatologické odd., JIPky atd…Mimo dopolední provoz jsme na pracovišti samy a musíme se samy rozhodnout, zda transfuzní přípravek nechat podat či ne. Jde o neuvěřitelně velký tlak na psychiku, když vám krvácí pacient na ARO, má protilátky, které musíte vyšetřit, nakřížit krev, kterou musíte nejdříve otypovat…Někdy je vyšetření protilátek velmi obtížné. Do toho vám chodí další vzorky na vyšetření, které musíte vzít, telefony, urgence …vše musíte stihnout do časového limitu a pokud se jedná o pacienta na sále, tak samozřejmě vše vyřešit, co nejdříve. Ale co je nejdůležitější – laborantka rozhoduje co jde pacientovi do žíly a odtud není cesty zpět!!! Je to obrovské riziko. Nejedná se o krevní skupinu, to je samozřejmost.
  Přijde nám nefér, když jsme bez atestace zařazeny do 9. třídy (atestace v jiném oboru), kde je praktická sestra se specializovanou prací pod dozorem. Prosím, na koho se obrátit, kdo se k této křivdě mohl vyjádřit.
  Děkuji

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!