Vyhláška o činnostech: praktická sestra aplikovat i.v. ani cévkovat nebude

Všichni zdravotníci netrpělivě čekají na novelu vyhlášky o činnostech, protože již nyní pracují ve zdravotnických zařízeních praktické sestry, které ještě nemají oficiálně stanovené své kompetence. Vyhláška vstoupila do připomínkového řízení již v červenci (psali jsme zde), ale doposud se nevědělo, jak se MZ vypořádalo s připomínkami. Nyní je k dispozici verze po připomínkách, takže se můžeme podívat, jak by mohly vypadat činnosti praktické sestry. U všeobecné sestry se toho mnoho nemění. Původní odvážnější návrh, že by všeobecná sestra mohla bez indikace podávat volně prodejné léky, samozřejmě padl.

Jaký je tedy plán pro praktickou sestru?

Praktická sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje, případně zajišťuje, základní ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může

a) sledovat fyziologické funkce, včetně využití zdravotnických prostředků, a získané informace zaznamenávat do dokumentace,
b) pozorovat a zaznamenávat fyzický a psychický stav pacienta a schopnost příjmu potravy,
c) provádět komplexní hygienickou péči, včetně prevence proleženin,
d) rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu, sledovat bilanci tekutin, pečovat o vyprazdňování,
e) aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury,
f) provádět sociální aktivizaci zejména v rámci péče o seniory,
g) pečovat o zajištění psychické pohody, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního kontaktu,
h) vykonávat činnosti při zajištění herních aktivit dětí,
i) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou sestrou a porodní asistentkou rehabilitační ošetřovatelství, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce, včetně prevence dalších poruch vyplývajících ze snížené mobility nebo imobility,
j) sledovat poruchy celistvosti kůže,
k) pečovat o močové katétry pacientů starších 3 let; péčí o močové katétry pacientů se rozumí zejména hygiena genitálu, dezinfekce katetru, výměna močového sáčku,
l) ošetřovat periferní žilní vstupy,
m) zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
n) poskytovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejím blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,
o) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků,
p) vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků11) a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby,
q) vykonávat činnosti při zajišťování stálé připravenosti pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků.

(2) Praktická sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče; zejména může

a) podávat léčivé přípravky s výjimkou radiofarmak; léčivé přípravky nemůže podávat formou nitrožilní injekce, infuzí nebo aplikací do epidurálních katetrů a dále u dětí do 3 let věku formou intramuskulární injekce,
b) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí starších 10 let a zajišťovat jejich průchodnost,
c) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii,
d) odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický materiál,
e) provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve,
f) provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie,
g) podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely.

(3) Praktická sestra pod odborným dohledem zubního lékaře může

a) zpracovávat dentální materiály v ordinaci,
b) vykonávat činnost zubní instrumentářky podle § 40 odst. 1 písm. c).

(4) Při poskytování specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod odborným dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. a) až l) a p) a q).

(5) Při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. a) až l) a p) a q).

———————————————————————————————————————————-

Výše uvedené znamená, že bez odborného dohledu by mohla praktická sestra takto pracovat u pacientů, kde se poskytuje základní ošetřovatelská péče. Jakmile se jedná o poskytování specializované ošetřovatelské péče případně vysoce specializované ošetřovatelské péče, může praktická sestra vykonávat většinu z činností pouze pod odborným dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky případně pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí.

Připomínáme, že vyhláška ještě není schválená.

Lenka Šnajdrová pro Ošetřovatelství.info

 


Komentářů: 29

 1. Ať jdou do hajzlu,debilové….nemám slova…Jen nás využíváte,přitom kvalitní vzdělání máme.Teda přesně řečeno…využívali,já vám na to seru,půjdu raši do hodpody,kde si nezlikviduji zdraví a nebudu makat jak otrok za tu vaši směšnou almužnu,kreténi!Moc se mdlím za to,aby všichni tihle dementi z vás,c tohle udělali,aby skončili někde na pečovateláku,nikdo za nima z rodiny nechodil a aby jste shcytali ty nejhorší pečovatele,které svoji práci nedělají jak mají,protože za to nemají odpovídajicí plat.Amen.

   1. Anico, to děvče to napsalo sice dost tvrdě, ale nemohu říct, že by neměla pravdu., naše zdravotnické školství bylo velmi kvalitní, na vysoké úrovni, než ho zmrvilo pár blbců, kteří měli nejspíš nějaký komplex a chtěli se zviditelnit. Něco tak sprzněného jsem nikde a nikdy neviděla. Pro ta děvčata se nic nezměnilo, jmenují se jen jinak a budou opět dřít za minimální mzdu jako nějací nádeníci, přesto, že mají úplné střední odborné vzdělání. Je to naprostá degradace maturity a lidí, kteří jí absolvovali.Pracuji již 35 let, ale takový úpadek školství a takové pohrdání lidmi jsem opravdu v žádném jiném oboru neviděla. Není divu, že je tak obrovský nedostatek sester, kdo by se chtěl nechal ponižovat, šikanovat, kdo by chtěl dělat pomocné práce za almužnu? Jestli máte zdravý rozum, tak mi dáte za pravdu. I já bych našim „mozkovnám“,, které tohle vymýšlejí ,přála, aby byli uloženi někde na interně, kde lítá 1 sestra na 40 lidí a nemá čas ani na to nejzákladnější. Pokud by leželi celý den v mokrých a pokálených plenách, nedostali několik hodin napít, nikdo by si jich nevšiml – ne proto, že by nechtěl, ale protože na to jednoduše nemá čas, tak by se jim možná rozsvítilo v hlavě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. Pro Zuzanu S.,
   tohle by žádný zdravotník neměl říkat a už vůbec ne to někomu přát. Možná,že je dobře,že tou všeobecnou sestrou nejste.

    1. To je jako u VS která má právo byt po zrušeni registrace v 10. platové třídě (ne v 9. pod odborným dohledem). Jestli by jste mi vysvětlili jak je to tedy u PS – když dohled je zrušen a 7a8 platové třídě je napsaný) Děkuji za odpověď. Hezký den

     1. Paní kolegyně, z mého pohledu by měla být PS v 9. platové třídě – Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu bez odborného dohledu. Ale můj pohled není nijak závazný.

 2. Zdravím . Navrhuji sepsat hromadnou stížnost a žalobu. A napsat do EU . Není přeci normální, aby znás takhle neustále diskriminovali a pořád přejmenovávali. Michael

 3. Hlavně tímto krokem jste pohřbili zdravotnictví. Tak aby jste ještě měli někoho, kdo bude utírat zadek vám. Směšné peníze a almužna jak pro otroky z východu.

 4. Je na čase se sjednostit a konečně stím něco dělat. Kdo je zdravotnický asistent (praktická sestra) a má zájem se sjednotit a konečně něco dělat proti této politice. Piště na email sharp077@seznam.cz. Čím více nás bude tím lépe. Michael

 5. Jsem nevedel, ze prakticka sestra je obor mimo vseobecnou sestru??? Co za inteligenty vytvari to co neexistuje???

  1. Zdravotnický asistent taky neexistoval a praktická sestra musí být obor mimo vseobecnou sestru – co by pak ta všeobecná sestra dělala?
   Ti inteligenti jsou z MZ

 6. Já vím, že je to nespravedlivé, ale kdyby mohla praktická sestra podávat infuze, ošetřovat a podávat léky do epidurálního katetru apod., tak jaký by byl potom rozdíl mezi všeobecnou a praktickou sestrou?

 7. Dobrý den, jo je to nespravedlivé a taky nefér. Tak proč pořád to přejmenovávate a nezrušíte tento obor. Myslíte že za tak málo peněz vám to pujde dělat. Kámoška dělá v Rakousku pečovatelku , má jídlo a bydlení zdarma a ještě jsi vydělá 45 čístého. Tak to je tady pěkně ubohý, když i doktor z Bulovky jsi vydělá ztěží 20 000 čístého, jestli jste viděli pořad. Pokud se tady nezmění politika a nebude tady někdo jiný, pořád to bude horší a horší. Tak s tím ěco dělejme a neseďme v gauči u televize a intenetu. Michael

 8. A co s tím máme ještě dělat víc? Vždyť páni papalasove vidi, že křičíme, protestujeme a odcházíme,co víc máme dělat? Petice nepomůže

 9. Můžu se prosím zeptat, modelová situace: Na jednom odd.LDN s 26 lůžky slouží noční praktická sestra (PS) se sanitářkou, na druhém všeobecná sestra (VS) se sanitářkou. Je možné vyžadovat po VS, aby vykonávala nad PS dohled? Chápu, že se dá zařídit, aby podala případné i.v. ordinace a další odborné činnosti. Ale sama za sebe, se svým podpisem. Je možné vyžadovat po VS z vedlejšího oddělení podpis vedle podpisu PS, která si přebrala službu na svém oddělení, v tom smyslu, že na tuto PS dohlíží po celou noční směnu? Děkuji

  1. A jak na ni dohlíží po celou noční směnu, když má plné oddělení svých pacientů? A nad čím by ten dohled vykonávala? Nad aplikací I.V.? Praktická sestra nemůže aplikovat i.v. ani jako ZA podle současné vyhlášky, a pravděpodobně ani jako praktická sestra podle budoucí vyhlášky, i kdyby na ni dohlížela místní hygienická stanice a primátorka Prahy. Prostě nesmí. Tak na co potřebuje dohled?

   1. Děkuji za odpověď, potřebovala jsem se jen ujistit, že v tomhle případě žádný dohled není potřeba, tím pádem ani žádný podpis vedle nikoho. Že nemůže PS tyhle činnosti provádět je mi jasné, proto je asi jediné možné řešení jít je tam píchnout za ni. To bych snad i byla schopna přijmout, ale ne jakékoliv podpisy, že za někoho ručím, i když s ním nepracuji a nevidím, co kde tropí. Děkuji, moc jste mi pomohla.

   2. Dobrý den chcem navazat na komentar pani Evy.takže ako píše…tie Atb podávat nemoze , vs s veflajsieho odd.nepride tak pac.su bez Atb?

    1. Tie Atb podávat nemoze , vs s vedlajsieho odd. nepride – tak to musí zaměstnavatel zařídit tak, aby tam byl někdo, kdo podat i.v. léky může. To není starost zaměstnance.

 10. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
  Datum poslední úpravy 9.10.2017 Stav materiálu 4PK – odmítnuta verze pro jednání PK

  Co si o tom mam myslet? Chapu dobre , že se navrh nedostal ke schvalení a kompetence se odkladaji na neurčito?

 11. Dobrý den,
  neustále se setkávám se studenty, kteří studují (studovali) zdravotnického asistenta (ZA) a pořád tvrdí, že je to nespravedlnost, protože se učí to samé, co se dříve učila všeobecná sestra na SZŠ a oni přitom pracují na pozici ZA (praktická sestra) a mají nižší kompetence i peníze. Já jim věřím, ale pravda je jiná. Popravdě ani všeobecné sestře ze „staré“ zdravky její vzdělání pro dnešní všeobecnou sestru nestačí, kdyby ano, tak se všeob. sestry na SZŠ kvalifikují dodnes. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) jim, ale umožnilo získat registraci,…proč? MZ nemohlo najednou všechny sestry strčit pod odborný dohled a čekat na první registrované DiS nebo Bc. sestřičky. Někdo v těch zdravotnických zařízeních musel pracovat bez odborného dohledu. Proto MZ udělalo výjimku a dala registraci i SZŠ sestrám a to i přes to, že podle EU registrace patří pouze DiS, Bc. a Mgr. A, aby v tom nebyl chaos, že některá středoškolačka je registrovaná a některá už ne, tak se udělala pomyslná čára a od roku 2008 ze SZŠ vychází zdr. asistenti., kteří se už registrovat nemohou, protože registrace je jak už jsem psala je pouze pro VOŠ a VŠ sestry. Já vím, že teď registrace končí, ale vše bylo psáno pro ZA (praktické sestry), proč se cítí být devalvovány, že nemohou v práci (např. i.v. léky), když mají stejnou školu jako bývalé sestry.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!