Přístup všeobecných sester k celoživotnímu vzdělávání

Vážené kolegyně a kolegové, jsem studentka Technické univerzity v Liberci obor Všeobecná sestra. Dotazník se týká celoživotního vzdělávání sester. Je součástí mé bakalářské práce a umožní mi provést výzkumné šetření na toto téma. ODKAZ NA DOTAZNÍK: https://www.survio.com/survey/d/B3B5W7L5W4E3W3M9T
Děkuji za Váš čas.
Jiřina Vovsová


Komentář: 1

  1. K otázce č. 17 bych měla připomínku. CŽV je dáno ze zákonu – nelze se takto ptát – zda se budeme. Je to povinnost každého zdravotníka. OV

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!