Psychická zátěž a stres při poskytování ošetřovatelské péče v oborech intenzivní péče

Vážené kolegyně a kolegové z oboru intenzivní péče,
dovoluji si Vás tímto oslovit a laskavě požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který mi následně poslouží ke zpracování mé bakalářské práce na téma Psychická zátěž a stres při poskytování ošetřovatelské péče v oborech intenzivní péče.
Dotazník je anonymní a veškeré informace z Vámi vyplněného dotazníku budou použity výhradně ke zpracování výše jmenované bakalářské práce. Věřím, že poskytnuté údaje budou přínosem nejen mé práci, ale také ke zmapování této problematiky.

Děkuji, Jitka Krajčovičová

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAf1EtnhYupxdaWGJyHBMftGjtE_FSxX5hIXM4Of6xCgf-mg/viewform?c=0&w=1


Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!