Všeobecná (praktická sestra/ Zdravotnický záchranář

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze , Psychiatrická klinika přijme
Krátký popis náplně práce:
Všeobecná (praktická sestra/ Zdravotnický záchranář na Akutní mužské psychiatrické lůžkové oddělení. Psychiatrické kliniky je členem multidisciplinárního týmu, kromě ucelené ošetřovatelské péče včetně intenzivní péče u akutně duševně nemocných. Provádí skupinovou i individuální aktivizaci duševně nemocných. Pracuje dle předem stanoveného harmonogramu, provádí nácviky sociálních dovedností (navazování kontaktů, posilování soběstačnosti, motivace) a je přímým účastníkem aktivit – ergoterapie, arteterapie, fyzioterapie aj.
Požadujeme: způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry, trestní bezúhonnost, občanskou a morální bezúhonnost, základní znalost práce s PC, komunikační a organizační schopnosti, fyzickou zdatnost, komunikační a organizační schopnosti, zájem o problematiku duševních chorob, rozvaha a trpělivost.
Nabízíme: zajímavou práci na pracovišti, které se zabývá akutní péčí o duševně nemocné v celém diagnostickém spektru, spolupracující tým se zájmem nenechat pacienty ležet na lůžku, kontinuální specifické vzdělání (Komunikace, Aktivizace, Omezovací prostředky), spolupráce se všemi úseky kliniky – akutní i komunitní péče, zázemí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Kontakt:
Bc. Zuzana Fišarová vrchní sestra zuzana.fisarova@vfn.cz
tel: 224 925 339


Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!