Pondělí, 18. Listopad 2019
Dostal se ke mně zajímavý motivační inzerát. Nemocnice v Kadani nabízí odměnu všeobecným sestrám za odsloužení určitého počtu směn na interním oddělení.   Rozumím tomu tak, že kterákoli všeobecná sestra, která pracuje na jiném pracovišti v kadaňské nemocnici, se přihlásí na personální oddělení a nechá si vypsat služby na interně. Sedm...
Zemřel doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., předseda České pediatrické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Jeho tělo jej zradilo náhle a bez varování 19. října 2013 ve věku 63 let, v plné práci a s bohatými plány do budoucna. Byl to skeptik s vlídnou jiskrou v oku, špičkový odborník s pochopením...
Možná už jste někde zahlédli nabídku na vycestování za prací do arabských zemí a sami o ní uvažujete, jen vám chybí potřebné informace. Nebo máte někoho ve svém okolí, kdo by to chtěl zkusit a hodilo by se mu pár užitečných tipů od člověka, který tuto zkušenost má už...
Byrokracie a nadbytečná dokumentace patří mezi nejčastější stížnosti ošetřovatelského personálu. Ministerstvo zdravotnictví již avizovalo, že se chystá změna vyhlášky, která stanoví minimální požadavky na obsah dokumentace, vč. té ošetřovatelské. Tak se na ty změny v ošetřovatelské dokumentaci podíváme. Novela vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci je aktuálně v připomínkovém...
Vážený pane hejtmane, vážení krajští zastupitelé, vážení členové zdravotního výboru, obracíme se na vás jako zástupci zaměstnanců Krajské nemocnice T. Bati, a.s. (KNTB). V posledních letech dochází v KNTB k výrazné personální destabilizaci. Následkem nedostatku sester a pomocného personálu se uzavírají oddělení, zbývající...
Dne 1. února 2015 byl zahájen 10. ročník celostátního projektu "Nemocnice ČR 2015“. Tento projekt je postaven na celostátním sledování spokojenosti a bezpečnosti pacientů nemocnic a také sledování spokojenosti a bezpečnosti zaměstnanců nemocnic, kteří mají ve svých rukou tuto pacientskou spokojenost – tyto informace pak předáváme vedení nemocnic jako zpětnou vazbu. V roce...
Platové tabulky, přesněji návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, včera 4.11.2019 schválila vláda! Jaké budeme mít platy? Koukněte do platové tabulky. Tabulka platí pro pro zdravotnické pracovníky vyjma lékařů a stomatologů a...
Už popáté se uskutečnil vzdělávací a relaxační víkend pro sestry a další nelékaře s podtitulkem Setkání ohrožených druhů. Tentokrát si ohrožené druhy vyjely tradičně do Retroparku Lesní Plovárna v Dolních Sejfech. Na tomto místě se setkání konalo již potřetí, ale vzhledem k výměně provozovatele ubytovacího zařízení pravděpodobně naposledy. Vzdělávací část se skládala ze...
Ministerstvo zdravotnictví připravilo zákon, na jehož základě dojde ke sloučení některých státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v působnosti resortu. Tímto krokem MZ dosáhne jednorázové úspory ve výši 60 milionů korun, další úsporná opatření budou na rozhodnutí jednotlivých nástupnických organizací. Podle ředitele FN Brno Romana Krause to například u...
19. 11. 2018 pořádalo Ošetřovatelství.info 1. Společenský večer pro nelékařské zdravotnické pracovníky v Divadle Na Prádle. Na programu byla beseda s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem 19. 11. 2018, které se účastnila i hlavní sestra MZ Alice Strnadová, a muzikál Tick Tick Boom. Akce se zúčastnilo cca 60 nelékařů z celé České republiky. Ministra...
Protože přijímací zkoušky na střední školy už máme letos za sebou (minimálně 1. kolo), vybrala jsem náhodně 4 střední zdravotnické školy a porovnala na nich požadavky a výsledky přijímacího řízení. Jak to dopadlo si přečtěte níže. SZŠ a VOZŠ Mladá Boleslav Do oboru Zdravotnický asistent - denní studium přijímají 60 žáků....
Autismus je zdravotní, neurovývojové postižení, které ovlivňuje psychický vývoj člověka. Je to celoživotní handicap, se kterým v současnosti žije víc než 1,6 % populace Evropy. PAS (poruchu autistického spektra) má každé 80. narozené dítě, celkem 70 milionů lidí na celém světě a na 100 tisíc občanů České republiky. Většina...
Milí kolegové, poslední dobou jsem zavalená dotazy typu: "Týká se mě zvýšení platu, když pracuji v DpS (variabilně jsem ošetřovatelka, mám jen poloviční úvazek, jsem praktická sestra apod.)." Nejsem schopná na tyto dotazy odpovídat, protože to prostě nevím. Neví to nikdo. Dokud nebude schválené nařízení vlády, tak vám nikdo...
Ošetřovatelství.info se rozhodlo připojit se k soutěži Žena roku 2015 a nominovat naši kolegyni sestru Danu Krásovou. Dana je všeobecná sestra na chirurgické JIP v ÚVN Praha a jedna z prvních sester, které začaly na facebookové stránky Ošetřovatelství.info  a i na náš web přidávat fundované a přínosné komentáře. Dana dlouhodobě bojuje o lepší...
V minulém týdnu jsme informovali, že od ledna 2016 se zvyšují platové tarify. Plat ale náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, především státním zaměstnancům. Zaměstnanci v soukromém sektoru pobírají mzdu. Rozdíl mezi platem a mzdou ke stažení I mzdy se ale od 1.1. 2016 zvyšují. Zvýšení pocítí zdravotníci, kteří mají sjednanou skutečně minimální...
Veliká převeliká diskuse se rozhořela na facebooku nad tématem zvyšovat kompetence sester – ano, či ne? Někdo říká ano, protože v tom vidí uplatnění svého vzdělání, někdo říká ne, protože je to práce navíc.  Jenže takhle ta otázka nestojí. Asi se shodneme, že zejména...
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček udělí v sobotu 3. prosince 2016 u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením dvě výroční ceny. Ceny budou uděleny na slavnostním večeru pořádaném ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ve Španělském sále Pražského hradu. Návrhy na udělení ocenění mohou podávat fyzické a...
Poslankyně Jana Hnyková dnes pořádá seminář Vznik profesní komory sociálních pracovníků v České republice -příležitosti a rizika pro praxi. Sociální pracovníci v České republice stojí mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně jsou svazovaní povinnostmi vycházejícími ze stávajících legislativních pravidel, musí se neustále vzdělávat, zastávají spoustu povinností, na druhé straně...
Nezisková organizace HealthCare Institute, o.p.s. doposud porovnávala a hodnotila kondici a kvalitu českých nemocnic (letos již 10. rokem), v letošním roce se rozhodla hodnotit kondici a kvalitu také u 7 českých zdravotních pojišťoven, které představují v tržbách přes 250 miliard ročně. Bylo osloveno celkem 156 ředitelů nemocnic s akutními lůžky...
Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání/porada hlavních sester se konala dne 12. 5. 2015 v budově Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Poradu zahájila Mgr. Lenka Hladíková, která byla z důvodu odstoupení hlavní sestry ČR a ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Mgr. Aleny Šmídové pověřena moderováním tohoto...