Úterý, 22. června 2021
V Praze 20. 6. 2018 Vážený pane premiére, téměř 10 let jsem správce webového portálu Ošetřovatelství.info, které čítá stovky čtenářů a facebookové stránky Ošetřovatelství.info se 46 204 příznivci z řad zdravotníků. Jsem rovněž aktivní ve dvou zdravotnických skupinách na facebooku, z nichž jedna se zabývá otázkami pracovně právními, druhá profesně odbornými....
Časopis Žena a život letos už potřetí vyhlásil soutěž Žena roku - pro všechny ženy bez výjimky a to ve třech kategoriích: BYZNYS, FRIEND a INTERNET Už je dohlasováno, dobojováno, porota vybrala a nás moc těší, že titul Žena roku 2016 v kategorii FRIEND získala Milada Ježková, všeobecná sestra v privátní...
Milí kolegové, poslední dobou jsem zavalená dotazy typu: "Týká se mě zvýšení platu, když pracuji v DpS (variabilně jsem ošetřovatelka, mám jen poloviční úvazek, jsem praktická sestra apod.)." Nejsem schopná na tyto dotazy odpovídat, protože to prostě nevím. Neví to nikdo. Dokud nebude schválené nařízení vlády, tak vám nikdo...
Pan ministr to dostal za kampaň #studujzdravku pěkně sežrat. Přitom jeho první selfie video je super. Kdo jiný by se měl zabývat pracovníky ve zdravotnictví než právě ministr zdravotnictví? (A ne, Adam Vojtěch mě fakt neplatí, ani nejsem jeho kámoška). Jeho snaha je chvályhodná, propaguje skvěle! Ale špatnou kampaň....
Od pondělí 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021 je v Česku na základě krizového opatření omezen pohyb obyvatelstva. Do zaměstnání mimo okres se může cestovat normálně, pouze je v případě kontroly nutné cestu prokázat. Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období....
V průběhu návštěvy Ostravy zahájil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch roadshow v rámci kampaně Ministerstva zdravotnictví STUDUJ ZDRÁVKU. Do konce února 2020 proběhnou besedy se žáky na základních školách ve vybraných městech ČR a budou otevřeny interaktivní zóny pro zájemce o studium zdravotnických nelékařských oborů a práci ve zdravotnictví v místních obchodních centrech. Jaké...
Gratulujeme všem sestrám k svátku! Mezinárodní den sester je oslavován na celém světě vždy 12. května u příležitosti výročí narozenin Florence Nightingale. Mezinárodní rada sester připomíná tento důležitý den každým rokem vytvářením a rozšiřováním balíčku k Mezinárodnímu dni sester. Téma na rok 2019 je Sestry jako vedoucí hlas ke zdraví...
Dne 17.10.2015 proběhla v Brně Valná hromada Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků z.s. Důvodem zkrácení doby mezi Valnými hromadami byla nutnost přizpůsobit Stanovy požadavkům „nového občanského zákoníku“. U této příležitosti, se Rada POUZP rozhodla vypsat i volby do nejvyšších orgánů POUZP z.s. Valná hromada se usnesla na změnách...
15. března 2016 vyšel v Lidových novinách článek „Zdravotní sestra není uklízečka“ V mnoha nemocnicích sestřičky setrvávají v tradičním modelu sestry Iny ze seriálu Nemocnice na kraji města, kdy jim práci diktují lékaři, jsou děvečkami pro všechno, a přestože mnohé vystudovaly vysokou školu, stále stelou postele, uklízejí, krmí pacienty a...
Porada managementu nelékařských zdravotnických povolání/porada hlavních sester se konala dne 12. 5. 2015 v budově Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Poradu zahájila Mgr. Lenka Hladíková, která byla z důvodu odstoupení hlavní sestry ČR a ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Mgr. Aleny Šmídové pověřena moderováním tohoto...
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů byl dnes doporučen Legislativní radou...
Na půdě MZ se konal Kulatý stůl na téma  „Vzdělávání dětských sester v ČR“   Ve čtvrtek 26. 6. 2014 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnilo setkání u kulatého stolu na téma Vzdělávání dětských sester v ČR. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci MZ, univerzit, středních zdravotnických škol a VOŠ, ČAS, pediatrické společnosti...
Přednáška pro zdravotníky! Zajímá Vás, jak funguje v zahraničí péče o pacienty, jaká je role zdravotníků pracujících v mezinárodním prostředí nebo jak vypadá běžný pracovní den zdravotnického personálu v zahraniční nemocnici? Přijďte si poslechnout příběh zdravotní sestry a fyzioterapeutky s dlouholetými zkušenostmi u nás i v arabském světě...
Milé zdravotní sestry, milí zdravotní bratři, ošetřovatelky, ošetřovatelé, sanitářky a sanitáři, jsem bývalá zdravotní sestra a rozhodně mě netěší současná situace zdravotních sester a ošetřovatelského personálu. Vadí mi, na můj vkus laxní, přístup všech možných organizací a různých sdružení konající dobro pro zdravotníky a ráda bych dala o problematice a situaci...
Dne 1. února 2015 byl zahájen 10. ročník celostátního projektu "Nemocnice ČR 2015“. Tento projekt je postaven na celostátním sledování spokojenosti a bezpečnosti pacientů nemocnic a také sledování spokojenosti a bezpečnosti zaměstnanců nemocnic, kteří mají ve svých rukou tuto pacientskou spokojenost – tyto informace pak předáváme vedení nemocnic jako zpětnou vazbu. V roce...
MUDr. Václav LUKÁŠ se narodil v roce 1953 ve znamení Vodnáře. Jako lékař s mnohaletou neurologickou praxí (nemocniční 14 let, poté i soukromou) se roce 2009 náhle po iktu sám ocitl mezi pacienty. Má tedy osobní zkušenost s poškozením mozku a se zápasem o život. Následky zažívá bohužel stále....
Lidé mají někdy pocit, že lékař (zdravotnické zařízení) je povinný je vždy ošetřit, protože lékaři přece skládají Hippokratovu přísahu. Pokud pomineme, že Hippokratova přísaha jako taková prošla mnoha inovacemi, (absolventi medicíny skládají slib, který má vlastní znění odlišné od Hippokratovy přísahy) a běžní lidí její znění vesměs...
DOPLNĚNO 21.12. 2020: NÁVRH NA SVÉM ZASEDÁNÍ VLÁDA SCHVÁLILA! Návrh nových platových tarifů je na světě! Navrhuje se zvýšení platových tarifů lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby, pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků a lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví o 10 %. Tady se můžete podívat na...
Databázi fotek zachycujících šest základních emocí vytvářejí psychologové Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Autentické fotografie jsou základem pro novou hru, která by měla zkvalitnit život dětem a dospívajícím s poruchou autistického spektra. Pro vytvoření hry potřebují tvůrci tisíce obrázků, ze kterých vyberou ty s nejlépe rozlišitelnou emocí. S prosbou o pomoc se teď obrací na...
Singapur je jednou z nejbohatších zemí na světě - s 3. nejvyšším HDP na obyvatele na celém světě - a má jeden z nejlepších zdravotních systémů, který usiluje o poskytování kvalitních a cenově dostupných zdravotních služeb všem svým občanům udržitelným způsobem. Vedle rostoucího bohatství se prodloužila délka života, ale...