Sobota, 16. října 2021
Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranti, radiologičtí asistenti, farmaceutičtí asistenti, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, zdravotně-sociální pracovníci a zdravotničtí asistenti zaměstnaní v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje dostanou od července 2016 přidáno dalších 5 % tarifní části mzdy. Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranti, radiologičtí asistenti, farmaceutičtí asistenti, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, zdravotně-sociální pracovníci a zdravotničtí asistenti zaměstnaní...
V Praze 20. 6. 2018 Vážený pane premiére, téměř 10 let jsem správce webového portálu Ošetřovatelství.info, které čítá stovky čtenářů a facebookové stránky Ošetřovatelství.info se 46 204 příznivci z řad zdravotníků. Jsem rovněž aktivní ve dvou zdravotnických skupinách na facebooku, z nichž jedna se zabývá otázkami pracovně právními, druhá profesně odbornými....
Dnem 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve...
Práce ve zdravotnictví je často spojována s nadměrným pitím kávy, které prý zdraví neprospívá! Bylo ovšem zjištěno, že za špatnou pověst kávy mohou především cigarety. Ty jsou poměrně častým průvodcem pití kávy, a kuřáci většinou nepřekypují zdravím. Pokud se kuřáci ze statistik odečetli, objevila se před výzkumníky mnohem přátelštější...
Profesionálně řízené a poskytované sociální služby jsou přirozenou a nutnou součástí každé moderní společnosti, pro kterou je důležitý důstojný život a integrace všech skupin jejích obyvatel. Cílem celostátního Týdne sociálních služeb je proto tyto služby představit veřejnosti a upozornit ji na problémy, s kterými se potýkají. Šestý ročník začíná...
Řada známých tváří zavítala do Hotelu Majestic Plaza na setkání k příležitosti vyhlášení již šestého ročníku BATIST Nej sestřička, který se uskuteční 4.října v Náchodě. Akci pořádá BATIST Medical a.s., Červený Kostelec a David Novotný. V úvodu tiskové konference místopředsedkyně zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Soňa Marková a Anna Skalická z...
Dne 12. 2. 2016 proběhl 7. reprezentační ples „Sestry na sál“ pořádaný agenturou We Make Media ve spolupráci s Českou asociací sester jako poděkování zdravotním sestrám a ostatním nelékařským pracovníkům za jejich péči o pacienty. Tentokrát se celá akce odehrála v Národním domě na pražských Vinohradech a jako každý rok i...
Dostal se ke mně zajímavý motivační inzerát. Nemocnice v Kadani nabízí odměnu všeobecným sestrám za odsloužení určitého počtu směn na interním oddělení.   Rozumím tomu tak, že kterákoli všeobecná sestra, která pracuje na jiném pracovišti v kadaňské nemocnici, se přihlásí na personální oddělení a nechá si vypsat služby na interně. Sedm...
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) jmenoval v pondělí 25.5. 2015 hlavní sestrou ČR Mgr. Alici Strnadovou, MBA. Nahradí Mgr. Alenu Šmídovou, která se vzdala funkce letos 1. dubna. Alice Strnadová pracovala jako všeobecná sestra, později jako vrchní sestra ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Od roku 2000 vede v této...
Platové tabulky, přesněji návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, včera 4.11.2019 schválila vláda! Jaké budeme mít platy? Koukněte do platové tabulky. Tabulka platí pro pro zdravotnické pracovníky vyjma lékařů a stomatologů a...
1. Muži ztrácejí asi 40 vlasů za den a ženy ztrácejí 70 vlasů denně. 2. Ráno je člověk vyšší, než v noci. 3. Krev projde krevním oběhem asi 1000 krát za den. 4. V obočí je asi 500 chloupků. 5. Průměrný lidský organismus obsahuje asi 100 miliard nervových buněk. 6. Kosti jsou 4 krát...
Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů výroční Cenu Makropulos 2017. Cena bude udělena dne 27. září 2017 v 18:00 hod. ve Stavovském divadle v Praze, poté bude následovat divadelní představení Audience u královny. Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry...
Vláda na svém listopadovém zasedání schválila novelu Katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě), který brzo vyjde ve Sbírce zákonů. Všeobecná sestra bude zařazena od 10. platové třídy 10. platová třída Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu. ...
Webové stránky Ošetřovatelství.info byly donedávna spojeny s e-learningovými kurzy pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Naše Virtuální škola byla bohužel zrušena z důvodu ukončení činnosti provozovatele, ale minulé dva měsíce jsme intenzivně pracovali na tom, abychom mohli školu znovu otevřít a ponechat vám možnost získávat kredity pohodlnou cestou přes internet. S potěšením...
Mortuis vivos docent - mrtví učí živé. Možná jste uvažovali o tom, že po smrti darujete své tělo pro výukové účely. Nebo znáte někoho, kdo to chce udělat, a neví, jak na to. Tak tady je malý návod. Tělo lze darovat (pozor ne prodat, finance za to nedostanete) tak, že...
Průměrný lidský organismus obsahuje asi 4–6 litrů krve. Dospělí lidé mají asi 60 ml krve na kilogram tělesné hmotnosti. Ženy mívají méně krve než muži. Množství krve se může měnit. Věděli jste, že... Krev tvoří 8% hmotnosti člověka. Jeden půllitr darované krve může zachránit až 3 životy. Každé dvě sekundy někdo na...
Na semináři Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání, který pořádala poslankyně Jana Hnyková (Úsvit) 13. 11. 2015 v Poslanecké sněmovně, se sešli zástupci profesních organizací, zástupci MZ, MŠMT, a další lidé ze zdravotnické praxe. Postřehy přednášejících pro Ošetřovatelství.info zaznamenala účastnice semináře Markéta Košinová. Pracovní skupina na MZ,...
Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19. Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn za práci konanou ve ztíženém pracovním prostředí v období od 13. března do 31. května 2020. Zdravotníkům v zařízeních s karanténou bude...
Náchod se již popáté se stal dějištěm vyhlášení Batist Nej sestřičky. V porotě, která vybírala nejlepší sestřičku, zasedlo padesát sedm porotců. Mezi odborníky z lékařského prostředí nechyběl Radim Uzel, Jan Cimický nebo Leoš Heger. V porotě zasedla i ředitelka projektu Ošetřovatelství.info Lenka Šnajdrová. Celý večer moderovala vtipná Štěpánka Duchková. Po...
Česká republika je na 7. místě mezi zeměmi OECD v podílu denně kouřících osob v dospělé populaci. V této statistice jsme jedinou zemí, která v období 2000 – 2011 vykazuje nárůst o 4,2 %. Vládní návrh z pera ministra Němečka zakazuje kouření kromě restaurací např. i na koncertech, v nádražních...