Pondělí, 25. Březen 2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů byl dnes doporučen Legislativní radou...
Na webových stránkách www.sestrasympatie.cz byla zahájena registrace do dalšího ročníku soutěže s možností přihlásit sebe nebo svou oblíbenou sestřičku. O postupu bude rozhodovat široká veřejnost zasíláním SMS zpráv. Volba titulu Sestra sympatie se pak uskuteční dne 12. února 2016 v Národním domě na Vinohradech, u příležitosti konání 7. reprezentačního plesu sester –...
„Mnozí představitelé nemocnic a zdravotnických škol žádají podporu při zavádění změn, které přináší dílčí novela zákona č. 96 o vzdělávání všeobecných sester. Po jednáních s těmito lidmi v terénu jsem se rozhodla navázat spolupráci s ministerstvem školství na takovém úkolu. Je zapotřebí iniciovat setkání zástupců obou resortů s představiteli...
Ministerstvo zdravotnictví připravilo zákon, na jehož základě dojde ke sloučení některých státních příspěvkových organizací a organizačních složek státu v působnosti resortu. Tímto krokem MZ dosáhne jednorázové úspory ve výši 60 milionů korun, další úsporná opatření budou na rozhodnutí jednotlivých nástupnických organizací. Podle ředitele FN Brno Romana Krause to například u...
V letošním roce velmi výrazně narostl podíl ředitelů, kteří pociťují nedostatek zdravotních sester – z loňských 31% na letošních 70% ředitelů. Organizace HealthCare Institute ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos realizovala v květnu tohoto roku již sedmý ročník speciálního výzkumu mezi řediteli 156 řediteli nemocnic v České republice. Odpovídalo 64 ředitelů...
Dnem 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve...
Na našich facebookových stránkách se strhla poměrně dlouhá diskuse k dotazu sestry ohledně i.v. zajištění pacienta transportovaného posádkou záchranné služby na urgentní příjem. S pomocí Medical Tribune jsme zajistili odpověď odborníka MUDr. Ondřeje Fraňka ze ZZSHMP. Dotaz:  Má záchranná služba povinnost zajistit pacientovi během převozu nebo před převozem na urgentní příjem i.v....
19. 11. 2018 pořádalo Ošetřovatelství.info 1. Společenský večer pro nelékařské zdravotnické pracovníky v Divadle Na Prádle. Na programu byla beseda s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem 19. 11. 2018, které se účastnila i hlavní sestra MZ Alice Strnadová, a muzikál Tick Tick Boom. Akce se zúčastnilo cca 60 nelékařů z celé České republiky. Ministra...
Sbor sester, lékařů a dalších zaměstnanců britského zdravotnického systému NHS (National Health Service) Lewisham a Greenwich NHS Choir porazil Justina Biebera a vítězku soutěže X Factor Louisu Johnson v tradičním klání o nejlepší vánoční song! Co říkáte na video?  Jejich verze slavné písně Bridge Over Troubled Water od dua Simon and...
Ať jsou vaše kroky šťastné, výplatnice máte mastné, s rodinou i přáteli, buďte zdraví, veselí! Hodně pohody a klidu o svátcích vánočních a šťastný vstup do nového roku přeje Lenka Šnajdrová a Ošetřovatelství.info
Od 15. listopadu letošního roku platí nová metodika, jejímž zásadním přínosem je sjednocení posuzování na první a druhé posudkové instanci, klade důraz na prevenci pochybení při posuzování stupně závislosti a zajištění možnosti rychlé a účinné nápravy v konkrétních případech pochybení. Díky nové metodice posuzování již nebude docházet k případům, kdy například postiženým...
Zemřel doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., předseda České pediatrické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Jeho tělo jej zradilo náhle a bez varování 19. října 2013 ve věku 63 let, v plné práci a s bohatými plány do budoucna. Byl to skeptik s vlídnou jiskrou v oku, špičkový odborník s pochopením...
Téměř dvě třetiny zástupců pacientských organizací považují informovanost mezi nemocnicemi či ambulancemi a svými organizacemi za nedostatečnou. O výsledcích průzkumu Barometr českého zdravotnictví informovala organizace HealthCare Institut. Podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy mají pacientské organizace málo informací od lékařů, ale i od ministerstva zdravotnictví, od...
Zdravotní sestry a další nelékaři s napětím očekávají, zda uvidí příští rok na výplatních páskách o 10 %  vyšší částky. Ve hře je také zvýšení příplatku za směnnost, výsluhy a další motivační faktory pro zmírnění nedostatku sester. V rozhovoru pro Ošetřovatelství.info poodhalil plány ministerstva zdravotnictví ministr Adam Vojtěch. Nejnovější zprávou je asi...
Nabídka seminářů a dalších akcí pro sestry a zdravotnické pracovníky je dnes velká, ale někdy bohužel znamená vzdělávací akce delší cestování a tím pádem vyšší náklady. Vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků v aktuálním...
Na semináři Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání, který pořádala poslankyně Jana Hnyková (Úsvit) 13. 11. 2015 v Poslanecké sněmovně, se sešli zástupci profesních organizací, zástupci MZ, MŠMT, a další lidé ze zdravotnické praxe. Postřehy přednášejících pro Ošetřovatelství.info zaznamenala účastnice semináře Markéta Košinová. Pracovní skupina na MZ,...
Dne 27. 12. 2014 ve věku nedožitých 90 let zemřel Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. Jako psycholog i jako přítel byl pro mnohé pomocí, pro jiné radostí, pro další oporou. Rozloučení se koná v evangelickém kostele u Salvátora, Praha 1, Salvátorská 1 v sobotu 3. 1. 2015 ve 14.00 hod. Prof....
V pátek 17. dubna 2015 proběhne od 10 hodin v prostorách Státních akt (místnost 108) Poslanecké sněmovny seminář poslankyně Jany Hnykové na téma "Zdravotně postižení - příspěvek na péči. Jak dál?" Seminář si klade za cíl upozornit na problémy během hodnocení zdravotního stavu pro přidělení příspěvku na péči. "...Jsou mladí,...
O zdravotních sestrách se často říká, že jsou to andělé. BATIST Nej sestřička je tedy soutěž těch nejlepších andělů českých zdravotnických a sociálních zařízení. Cílem je vybrat nejlepší zdravotní sestru z odborného hlediska i z pohledu lidského. Na nedělní den bylo v Hotelu Majestic Plaza připraveno setkání finalistek jmenované soutěže....
Organizace Rozkoš bez rizika připravila opět testování na HIV zdarma. V úterý 19.9. bude testovat v sanitě v rámci Národního preventivního dne v areálu Městské policie Brno - Riviéra. Testování bude probíhat ve dvou fázích od 10 do 12 hodin a poté od 14 do 17 hodin. V Praze bude...