Středa, 24. Červenec 2019
O zdravotních sestrách se často říká, že jsou to andělé. BATIST Nej sestřička je tedy soutěž těch nejlepších andělů českých zdravotnických a sociálních zařízení. Cílem je vybrat nejlepší zdravotní sestru z odborného hlediska i z pohledu lidského. V Hotelu Majestic Plaza bylo připraveno setkání finalistek jmenované soutěže. Zdravotní sestry, které se do...
Kromě známé canisterapie se v poslední době začíná objevovat také termín felinoterapie - léčba kočkou. O své zkušenosti s felinoterapií se s námi podělila zkušená terapeutka Eva Melzerová z chovatelské stanice Nový věk, která chová krásné kočičky plemene Neva Masquerade - Něvská Maškaráda. Evo, můžete krátce  přiblížit, co je felinoterapie...
Ošetřovatelství.info vás srdečně zve na zábavný, školící a relaxační víkend pro sestry a další zdravotníky 3. setkání ohrožených druhů! Termín: 21.4. – 23.4.2017 Místo: Retropark Lesní plovárna Více informací a online přihlášku najdete v AKCÍCH
Zdravotnický asistent má pomáhat člověku v tom, co by byl jinak schopen udělat sám. I tato věta zazněla na konferenci Kompetence zdravotních sester v zahraničí a České republice, kterou uspořádala na půdě Ministerstva zdravotnictví Academy of Health Care Management, s.r.o., 1. října. Konference se zúčastnilo více než 100 pracovníků...
Členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, kteří se jako zástupci všech krajů a profesí působících ve zdravotnictví a sociální péči sešli 11. června 2014 v Praze, konstatují, že snížení prostředků pro zdravotnictví a sociální péči minulými vládami způsobilo ve zdravotnictví a všech jeho částech i v sociálních...
Výstava Národního technického muzea (NTM) v Praze s názvem Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně, potrvá do do 4. března 2018. Výstava seznamuje návštěvníka s historií i se současností protetiky, ukazuje možnosti, perspektivy i meze náhrad lidského těla a zachycuje jedinečnost výsledků propojení jednotlivých oborů medicíny, vědy a techniky. Výstava vznikla ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Národní lékařskou...
Českomoravská konfederace odborových svazů vydala v rámci projektu § 320a - Motivace zaměstnanců a zaměstnavatelů k vzájemnému respektu příručku Pracovněprávní sebeobrana do kapsy V příručce najdete základní informace k pracovnímu právu - uzavření a rozvázání pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy, odměna za práci, dovolená apod. Zdroj: cmkos.cz
Vláda včera zvýšila platy v sociálních službách o 23%. Poslední dvě nejnižší stupnice platových tarifů, do nichž tyto kategorie zaměstnanců spadaly, jsou zrušeny a zaměstnanci z první stupnice se přesunou do třetí a jejich tarifní platy se zvýší o cca 9,4 procenta a zaměstnanci z druhé do šesté a...
Máte slovo s M. Jílkovou o nedostatku lékařů vysílala ČT 9.4.2015. Přišel čas k tomu, aby některé lékařské výkony mohly dělat sestry. Vysokoškolsky vzdělaná sestra by mohla získat předběžnou anamnézu a podat informace lékaři, nebo vyhodnotit, zda krevní tlak pacienta je v normě, odpověděl Michaele Jílkové ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček....
„Sestra v terénu je ‚sám voják v poli‘, mistr v odbornosti i improvizaci,“ říká Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotnických aktivit Charity Česká republika. S Ludmilou Kučerovou hovořil Jan Oulík. Práce sester v terénu není dostatečně ohodnocena. Kvůli nastaveným podmínkám jsou rozpočty středisek našponované k prasknutí a sestry raději odcházejí za lepším výdělkem do nemocnic nebo mimo...
Na našich facebookových stránkách se strhla poměrně dlouhá diskuse k dotazu sestry ohledně i.v. zajištění pacienta transportovaného posádkou záchranné služby na urgentní příjem. S pomocí Medical Tribune jsme zajistili odpověď odborníka MUDr. Ondřeje Fraňka ze ZZSHMP. Dotaz:  Má záchranná služba povinnost zajistit pacientovi během převozu nebo před převozem na urgentní příjem i.v....
V poslední době množí dotazy na pozici zdravotnického asistenta v sociálních službách. Někteří zdravotničtí asistenti hledají práci v sociálních službách - přímá obslužná péče. Náplní je péče o klienta – pomoc v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty...
Když jsem včera napsala a zveřejnila článek Konec jednorázových injekčních stříkaček?, vůbec jsem nečekala, že to zaujme tolik lidí a už vůbec ne, že se na to někdo (skoro) chytne. Jednalo se samozřejmě o apríl, což jste mohli poznat hned podle několika zjevných nesmyslů, které v článku byly (ti...
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP spouští první fázi projektu financovaného z evropských fondů, který je zaměřen na implementaci a standardizaci paliativní péče v zařízeních poskytujících akutní, následnou a dlouhodobou péči. Projekt se soustředí na nemocnice, kde dnes umírá přes 70 % pacientů, a proto je důležité, aby...
Kvalita ve zdravotnictví byla hlavním tématem nedělního rozhovoru Patricie Strouhalové s doktorem Davidem Marxem. Jaký je jeho pohled na současnou zdravotní péči v České republice? „Rizikem je nedostatečný počet nelékařského personálu v nemocnicích, především zdravotních sester,“ říká David Marx. Podle jeho názoru chybí i vysoký počet ošetřovatelek - zdravotnických asistentů,...
Situace s nedostatkem sester v českých nemocnicích je více než vážná, ne-li kritická. Částečně pomoci by mohly zdravotní sestry z Ukrajiny. První sestry přijedou do Česka díky 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, která navázala spolupráci se školami v Užhorodu a ve Lvově, pravděpodobně už na konci října. S laskavým svolením...
Ministerstvo zdravotnictví ve svém Věstníku zveřejnilo text metodického pokynu pro duchovní péči v nemocnicích. Ten vymezuje pojmy duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních včetně cílů a zásad této formy péče, ale stejně tak upravuje přístup k nemocničním kaplanům ze strany zdravotnického personálu a řeší i takové záležitosti, jako je mlčenlivost. „Jako...
Dnes (27. 6. 2016) vláda schválila novelu zákona č.96/2004 Sb. (o nelékařských zdravotnických povoláních). V tisku vyšlo několik článků s titulky, že "zdravotní sestry nebudou muset mít vysokou školu." Titulek je zásadně chybný, protože zdravotní sestry (správně dnes všeobecné) nemusí mít vysokou školu již nyní - mohou studovat na VOŠ. Diskuse...
Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo prezentace a zápis z porady managementu nelékařských zdravotnických povolání, která se konala dne 24. 5. 2016 v budově Ministerstva zdravotnictví ČR. Pokud vás zajímá, co se na poradě probíralo, můžete si prohlédnout přiložené dokumenty. Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (psali jsme zde) je na...
V souvislosti se změnou zákona 96/2004 Sb. a zrušením kreditního systému  dochází ke změnám v evidenci celoživotního vzdělávání nejen pro sestry, ale pro VŠECHNA nelékařská zdravotnická povolání. Přestože už se "nesbírají kredity", celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. Zákon nestanoví žádnou kontrolu celoživotního vzdělávání, takže...