Neděle, 28. listopadu 2021
Platové tabulky, přesněji návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, včera 4.11.2019 schválila vláda! Jaké budeme mít platy? Koukněte do platové tabulky. Tabulka platí pro pro zdravotnické pracovníky vyjma lékařů a stomatologů a...
Dne 30.9.2014 skončil celostátní průzkum sledování spokojenosti a bezpečnosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic – „NEMOCNICE ČR 2014“. Další ročník průzkumu se bude konat opět od 1.3.2015 do 30.9.2015. V souvislosti s výše uvedeným průzkumem se ve dnech 25. 11. 2014 a 26. 11. 2014 bude konat již...
Vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services a odborný časopis Zdravotnictví a medicína vyhlásily 18. ročník soutěže Sestra roku. Přihlásit se nebo nominovat svou oblíbenou sestru je možné do 30. listopadu 2017. Novinkou vyhlášení výsledků soutěže Sestra roku je, že se poprvé uskuteční v Divadle Hybernia v Praze, a to...
V průběhu návštěvy Ostravy zahájil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch roadshow v rámci kampaně Ministerstva zdravotnictví STUDUJ ZDRÁVKU. Do konce února 2020 proběhnou besedy se žáky na základních školách ve vybraných městech ČR a budou otevřeny interaktivní zóny pro zájemce o studium zdravotnických nelékařských oborů a práci ve zdravotnictví v místních obchodních centrech. Jaké...
Čtyři tisíce účastníků a přes 60 milionů kroků. Účastníci charitativní akce OZP po týdnu obešli Zeměkouli.   Čtyři tisíce lidí se jen během prvního týdne zapojily do charitativní akce Každý krok pomáhá, kterou pořádá Oborová zdravotní pojišťovna. Akce odstartovala v neděli 5. února, od té doby její účastníci pro charitu ušli...
Pátý ročník soutěže Miss sestra má svou vítězku. Stala se jí 44letá Kája Panáčková. V pátek 13. února 2015 se v paláci Žofín uskutečnil dlouho očekávaný 6. reprezentační ples Sestry na sál!. Jeho součástí bylo jako v minulých ročnících tradičně další ročník soutěže Miss sestra. V pořadí pátou vítězkou soutěže o nejsympatičtější...
Česká republika je na 7. místě mezi zeměmi OECD v podílu denně kouřících osob v dospělé populaci. V této statistice jsme jedinou zemí, která v období 2000 – 2011 vykazuje nárůst o 4,2 %. Vládní návrh z pera ministra Němečka zakazuje kouření kromě restaurací např. i na koncertech, v nádražních...
Milé kolegyně a kolegové, dnes a zítra si můžete objednat milé doplňky ze Silver City Shopu se slevou 30%. Více informací na letáku.
Na semináři Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání, který pořádala poslankyně Jana Hnyková (Úsvit) 13. 11. 2015 v Poslanecké sněmovně, se sešli zástupci profesních organizací, zástupci MZ, MŠMT, a další lidé ze zdravotnické praxe. Postřehy přednášejících pro Ošetřovatelství.info zaznamenala účastnice semináře Markéta Košinová. Pracovní skupina na MZ,...
Zdravotnický asistent má pomáhat člověku v tom, co by byl jinak schopen udělat sám. I tato věta zazněla na konferenci Kompetence zdravotních sester v zahraničí a České republice, kterou uspořádala na půdě Ministerstva zdravotnictví Academy of Health Care Management, s.r.o., 1. října. Konference se zúčastnilo více než 100 pracovníků...
U zaměstnanců pracujících v režimu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby se v praxi stále objevují určité nejasnosti ohledně toho, jak se má zaměstnavatel vypořádat se svátky. Svátky jsou vymezeny zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. U zaměstnanců pracujících v...
Svérázný způsob upozornění na onemocnění rakovinou tlustého střeva zvolila v Chicagu nadace Meredith’s Miracles foundation. Cílem kampaně je přimět lidi k prevenci a získat více finančních prostředků na boj s touto nemocí. Tohle nechce nikdo vidět, s výjimkou vašeho lékaře. Rakovina tlustého střeva je druhé nejčastější smrtelné rakovinné onemocnění. Ale při...
Radamenes, malá černá kočka, žije v polské Bydhošťi. Během povodně onemocněla těžkou respirační infekcí a lidé, co ji našli a přinesli na veterinární kliniku mysleli, že bude muset být utracena. Ale když veterináři slyšeli její předení, rozhodli se pro záchranu. Jaké bylo jejich překvapení, když se uzdravující se kočka...
Paní poslankyně Jana Hnyková a Soňa Marková pořádají pod záštitou Výboru pro zdravotnictví dne 13. listopadu 2015 od 10.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1 – Malá Strana, místnost č. 48 - „Konírna“ seminář: Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání. Program a další...
Postup Psychiatrické nemocnice Bohnice nebyl v rozporu s platnou legislativou, s vnitřními pravidly nemocnice ani s doporučenými postupy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a nemocnice tedy ve svém jednání nepochybila. To je hlavní závěr komise ustanovené ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem v souvislosti s tragickým incidentem, při kterém v OC Nový dne 21. července 2016 pacientka...
Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků z.s. (POUZP) předkládá své vyjádření a stanovisko ke stále hlasitěji diskutovanému tématu vzdělávání zdravotnických pracovníků, především všeobecných sester. Toto stanovisko navazuje na vyjádření Prezidia České asociace sester. POUZP, organizace která byla založena v roce 1991, celou svou dobu existence spolupracuje v rámci připomínkových řízení, hájí...
Poslankyně Jana Hnyková (Úsvit) uspořádala 13. 11. 2015 seminář v Poslanecké sněmovně na téma Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání. Důvodem pořádání semináře je nejednotnost v názoru odborníků na budoucnost vzdělávání právě těchto pracovníků. Připravovaný zákon o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků vzbuzuje u odborné veřejnosti značné rozpory....
Od příštího září by se zdravotní sestry mohly vzdělávat rychleji. Místo dosavadních 3 let studia na VOŠ by jim měl stačit po SZŠ pouze rok na VOŠ. Vyřeší to nedostatek sester a neutrpí tím kvalita? Tuto otázku položil Český rozhlas rektorovi UK Tomáši Zimovi. Odpověď si poslechněte v rozhovoru. "Zkrácení...
19. 11. 2018 pořádalo Ošetřovatelství.info 1. Společenský večer pro nelékařské zdravotnické pracovníky v Divadle Na Prádle. Na programu byla beseda s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem 19. 11. 2018, které se účastnila i hlavní sestra MZ Alice Strnadová, a muzikál Tick Tick Boom. Akce se zúčastnilo cca 60 nelékařů z celé České republiky. Ministra...
Změna zákona č. 96/2004 Sb., (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů je v připomínkovém řízení. Jaké změny přináší pro sestry a zdravotnické asistenty? Ošetřovatelství.info přináší krátký přehled nejdůležitějších změn. Změna zákona zcela jistě zajímá sestry a zdravotnické asistenty především v oblasti vzdělávání jak kvalifikačního, tak celoživotního a v oblasti registrace. Systém...