Neděle, 28. listopadu 2021
Kdykoli si přečtu nějakou diskusi pod článkem o zdravotnictví v mainstreamových médiích, nestačím se divit, co všechno se o sestrách ví a spíš vlastně neví. Ačkoli běžně píšu texty pro odbornou veřejnost, dnes udělám výjimku a napíšu něco pro laiky: Jaké mýty o sestrách panují a proč...
Zdravotní pojišťovny nově hradí odborné vyšetření sluchu ušního lékaře (otorinolaryngologa) u pětiletých dětí. Dítě by k němu měl poslat jeho praktický lékař při pětileté prohlídce, případně může své dítě na tuto bezplatnou prohlídku objednat i rodič. Předejde tím případnému riziku, že se dítě bude špatně učit, protože učitelům nebude dobře rozumět.
(PRAHA, 30. 1. 2019) Již 35 let mají pacienti, kterým selhalo srdce, šanci na záchranu života. Lékaři Institutu klinické a experimentální medicíny jako první v tehdejším Československu 31. ledna 1984 úspěšně transplantovali srdce. Prvním pacientem byl 44letý Josef Divina, který žil s novým srdcem celých 13 let. Historicky třetím v pořadí a zároveň v současnosti nejdéle...
Veliká převeliká diskuse se rozhořela na facebooku nad tématem zvyšovat kompetence sester – ano, či ne? Někdo říká ano, protože v tom vidí uplatnění svého vzdělání, někdo říká ne, protože je to práce navíc.  Jenže takhle ta otázka nestojí. Asi se shodneme, že zejména...
Vážený pane hejtmane, vážení krajští zastupitelé, vážení členové zdravotního výboru, obracíme se na vás jako zástupci zaměstnanců Krajské nemocnice T. Bati, a.s. (KNTB). V posledních letech dochází v KNTB k výrazné personální destabilizaci. Následkem nedostatku sester a pomocného personálu se uzavírají oddělení, zbývající...
Lidé mají někdy pocit, že lékař (zdravotnické zařízení) je povinný je vždy ošetřit, protože lékaři přece skládají Hippokratovu přísahu. Pokud pomineme, že Hippokratova přísaha jako taková prošla mnoha inovacemi, (absolventi medicíny skládají slib, který má vlastní znění odlišné od Hippokratovy přísahy) a běžní lidí její znění vesměs...
S cílem zmapovat situaci a spokojenost nelékařského zdravotnického personálu napříč všemi specializacemi, obory a zdravotnickými zařízeními připravilo Ministerstvo zdravotnictví internetové dotazníkové šetření, které probíhalo od srpna do konce října loňského roku. Výsledky ukázaly, že největší motivací k práci je možnost pomáhat druhým lidem, zatímco finanční ohodnocení je zmiňováno...
Zvláštní příplatek (lidově za směnnost) se opět změnil. Na zasedání 17. 12. 2018 schválila vláda díky zásahu odborů novou verzi. Zaměstnanci, kteří poskytují zdravotní služby na operačních a porodních sálech, na ARO a odděleních urgentního příjmu, na jednotkách intenzivní péče,...
Opět chodí dotazy na to, zda se má sestra vzdělávat  ve svém volnu...   Milé sestry, ošetřovatelky, sanitáři a další, zapamatujte si, že: Neexistuje žádný zákon, který by zaměstnavateli umožňoval sledovat, co děláte ve svém volném čase, nebo vám dokonce nařizovat,...
Slovenské sestry kritizují reklamu, je "sexistická a klamavá". SZŠ Lučenec spustila na Facebooku retrokampaň "JA SOM SESTRA, KTO JE VIAC?", která má zvýšit počet sester ve slovenském zdravotnictví. Hned první leták vzbudil rozhořčení slovenských sester a vyjádřila se i Slovenská komora sester a porodních asistentek (SK SaPA). Negativní komentáře...
19. 11. 2018 pořádalo Ošetřovatelství.info 1. Společenský večer pro nelékařské zdravotnické pracovníky v Divadle Na Prádle. Na programu byla beseda s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem 19. 11. 2018, které se účastnila i hlavní sestra MZ Alice Strnadová, a muzikál Tick Tick Boom. Akce se zúčastnilo cca 60 nelékařů z celé České republiky. Ministra...
Od ledna 2019 se zvyšují platové tarify. Plat ale náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, především státním zaměstnancům. Zaměstnanci v soukromém sektoru pobírají mzdu. I mzdy se ale díky zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019 zvyšují. U všeobecných sester to je momentálně 108,80 Kč/hod nebo 18 100 Kč/měsíc, nyní to...
Nedávno se opět rozhořely diskuse o tom, co se učí v oboru zdravotnický asistent (praktická sestra) na SZŠ. Stále se ozývají hlasy, že to samé, co se učily na "starých zdrávkách" všeobecné sestry. Kolegyně Kateřina R. si dala práci a přehledně srovnala jednotlivé předměty a počty vyučovacích hodin z...
Plánované zvýšení platů a příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí získává přesnější obrysy. Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě je po připomínkách a tento materiál bude schvalovat vláda. Je pravděpodobné, že ho schválí, nicméně pořád je tu možnost, že se tak...
Pošesté se vzdělávací a relaxační víkend pro sestry a další nelékaře s podtitulkem Setkání ohrožených druhů konal v říjnu v Resortu Počepice na Příbramsku.   Ubytování bylo jednoduššího standardu, nicméně víc jsme ani neočekávali a nepotřebovali, na pokoj se člověk stejně chodí jenom vyspat. Obrovskou devízou zařízení je zrcadlový taneční sál, který...
Před týdnem jsme informovali o návrhu MPSV na změnu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Vyplynulo z něj, že 7% navýšení platů nelékařských zdravotnických pracovníků nebude (zvýšení bylo v řádu 5 %) a ani příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (tzv. za...
Milí kolegové, poslední dobou jsem zavalená dotazy typu: "Týká se mě zvýšení platu, když pracuji v DpS (variabilně jsem ošetřovatelka, mám jen poloviční úvazek, jsem praktická sestra apod.)." Nejsem schopná na tyto dotazy odpovídat, protože to prostě nevím. Neví to nikdo. Dokud nebude schválené nařízení vlády, tak vám nikdo...
Podle údajů Světové zdravotnické organizace je ve světě v průměru až jednomu pacientu z deseti ublíženo během poskytování zdravotní péče. Přijímání kroků a opatření, které vedou k předcházení chyb, je cestou, jak zvyšovat kvalitu a standardy v poskytované zdravotní péči.  S cílem zdůraznit potřebu opatření k předcházení rizik při poskytování zdravotní péče v nemocnicích se Ministerstvo zdravotnictví připojilo...
Nikdy se nevzdávat – přesně tímto mottem se řídí válečný veterán Roman Kolář (46). V roce 2006 překonal rakovinu varlete, o jedenáct let později musel podstoupit transplantaci kostní dřeně. Ani ne rok po operaci, v sobotu 8. září 2018, běžel společně s týmem Ústavu hematologie a krevní transfuze a Českého registru dárců...
Co vlastně trápí české sestry? Je to opravdu jen nízké finanční ohodnocení, nebo je problém mnohem komplikovanější? Proč jsou zdravotníci v našich nemocnicích přetěžováni a co si myslí o stávkové pohotovosti? Na tyto a další otázky odpovídala Zdravotnickým novinám ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání – hlavní sestra ČR Mgr....