Mzdy oš. profesí

  0
  290
  You are here:
  < Back

  Od ledna 2018 se zvyšují platové tarify. Plat ale náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, především státním zaměstnancům. Zaměstnanci v soukromém sektoru pobírají mzdu. Rozdíl mezi platem a mzdou ke stažení

  I mzdy se ale od 1.1. 2018 zvyšují. U všeobecných sester to je momentálně 98,10 Kč/hod nebo 16 400 Kč/měsíc, nyní to bude 108,80 Kč/hod nebo 18 100 Kč/měsíc. Praktická sestra má minimální zaručenou mzdu 88,80 Kč/hod nebo 14 800 Kč/měsíc, nově bude mít 98,50 Kč/hod nebo 16 400 Kč/měsíc.

  Co je minimální mzda a zaručená mzda?
  Minimální mzda se dá definovat jako absolutně nejnižší cena práce stanovená s přihlédnutím k sociálním hlediskům, bez ohledu na druh, složitost, namáhavost, množství a kvalitu vykonávané práce. Od roku 2007 se vedle institutu minimální mzdy zavedla tzv. ZARUČENÁ MZDA, což je mzda, na niž zaměstnanci vznikl nárok. Nejnižší úrovní zaručené mzdy je pak nejnižší cena práce stanovená ve vztahu ke složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Kolektivním nebo individuálním vyjednáváním lze dohodnout se zaměstnavatelem i vyšší mzdu, než je zaručená.

  Pozn. Nařízení vlády č. 286/2017 Sb., které zavádí zvýšení minimální mzdy, bylo vládou schváleno v srpnu 2017,tedy v době, kdy ještě nebyla účinná novela zákona 96/2004 Sb. , takže tady se ještě setkáte např. s pojmem zdravotnický asistent. Dosaďte si za něj pojem praktická sestra.

  Jaká je vaše zaručená mzda? 

  80,80 Kč/hod nebo 13 500 Kč/měsíc
  Výkon povolání sanitáře (2. skupina)

  89,20 Kč/hod nebo 14 900 Kč/měsíc
  Výkon povolání ošetřovatele, zubní instrumentářky nebo dezinfektora (3. skupina)

  98,50 Kč/hod nebo 16 400 Kč/měsíc
  Vykonávání povolání zdravotnického laboratorního nebo nutričního asistenta nebo asistenta zubního technika, ortoticko-protetického technika nebo ochrany veřejného zdraví. Vykonávání povolání všeobecné sestra, porodní asistentky, nutričního terapeuta, zdravotnického záchranáře, optometristy, ortoptisty, ortotika-protetika, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotního laboranta, biomedicínckého technika, radiologického asistenta, radiologického technika, farmaceutického asistenta nebo zubního technika pod odborným dohledem. (4. skupina)

  108,80 Kč/hod nebo 18 100 Kč/měsíc
  Vykonávání povolání všeobecné sestra, porodní asistentky, nutričního terapeuta, zdravotnického záchranáře, optometristy, ortoptisty, ortotika-protetika, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotního laboranta, biomedicínského technika, radiologického asistenta, radiologického technika, farmaceutického asistenta nebo zubního technika bez odborného dohledu. (5. skupina)

  120,10 Kč/hod nebo 20 000 Kč/měsíc
  Výkon povolání psychologa ve zdravotnictví, koncepční, metodické a zvlášť náročné specializované činnosti v povolání fyzioterapeuta, povolání odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví, biomedicínského inženýra, odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků nebo radiologického fyzika (6. skupina)

  132,60 Kč/hod nebo 22 100 Kč/měsíc
  Výkon povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda (7. skupina)