Ošetřovatelka

  0
  11346
  < Back
  You are here:
  Print

  § 37 Vyhlášky 55/2011 v aktuálním znění

  (1) Ošetřovatel vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky , dětské sestry, praktické sestry nebo radiologického asistenta může

  a) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti spojené s poskytováním základní ošetřovatelské péče a specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu; přitom zejména

  1. provádí hygienickou péči u pacientů, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka,

  2. pomáhá při podávání léčebné výživy pacientům, pomáhá při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popřípadě je krmí,

  3. pečuje o vyprazdňování pacientů, včetně případného provedení očistného klyzmatu pacientům starších 10 let,

  b) měřit tělesnou teplotu, výšku a hmotnost,

  c) doprovázet pacienty na odborná vyšetření a ošetření,

  d) pečovat o úpravu prostředí pacientů,

  e) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při zajištění herních aktivit dětí,

  f) provádět úpravu těla zemřelého,

  g) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole a uložení léčivých přípravků10) a manipulaci s nimi,

  h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků11) a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

  (2) Ošetřovatel pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky, dětské sestry, praktické sestry nebo radiologického asistenta může asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech.

  (3) Ošetřovatel pod přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může v rozsahu své odborné způsobilosti při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1.

  Previous Dětská sestra
  Next Praktická sestra
  Table of Contents
  Předchozí článekPraktická sestra
  Další článekOdečet let praxe