Zvláštní příplatek (lidově “za směnnost”) opět jinak!

0
7433

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (lidově za směnnost) se opět změnil. Na zasedání 17. 12. 2018 schválila vláda díky zásahu odborů novou verzi.

Zaměstnanci, kteří poskytují zdravotní služby na operačních a porodních sálech, na ARO a odděleních urgentního příjmu, na jednotkách intenzivní péče, na onkologických odděleních a zaměstnanci, kteří soustavně poskytují přímou zdravotní, nebo přímou obslužnou péči na psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízeni, v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby s demencí a s tělesným, nebo mentálním postižením by nemohli dostat svůj příplatek, který mají v současné době, protože zaměstnanec má mimo nároku na příplatek za práci ve směnách nárok pouze na jeden další. Když to odbory zjistili, vyvolali jednání s ministrem zdravotnictví a ministryní práce a sociálních věcí a díky tomu bylo nařízení upraveno. Více na webu odborů

Jak to vypadá nyní?  

Stále platí, že platy se nelékařským zdravotnickým pracovníkům zvýší o 7 %. Zvýšení o 7 % se vztahuje i na sociální pracovníky a pracovníky sociální péče, odměňované podle shodné stupnice platových tarifů.

Ke stažení

Lenka Šnajdrová pro Ošetřovatelství.info

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.