Úterý, 23. července 2024

Kam pacienti s kterou diagnózou migrují za péčí?

Ministerstvo zdravotnictví dává na svých webových stránkách k dispozici aplikaci, v níž je možné sledovat vývoj hospitalizací pro vybrané druhy onemocnění od roku 2007 do roku 2011. Aplikace používá standardní prostředí programu Microsoft Excel 2007, takže je k dispozici velmi širokému okruhu zájemců z řad odborné i laické veřejnosti.
Aplikace byla zpracována v rámci zapojení Ministerstva zdravotnictví do projektu OECD „Medical Practice Variations“ – byla součástí dodávky analýzy regionálních rozdílů v hospitalizacích.
Autorem aplikace je Dr. Luděk Šídlo.

„Je to první krok k tomu, abychom viděli, kam pacienti chodí a kam posílat peníze z pojišťoven a navýšit tam kapacity. A tam, kde se lidé nechtějí léčit a kde se jen drží v chodu nákladná zařízení, se zase mohou nasmlouvat nižší kapacity,“ říká ředitel kabinetu ministra zdravotnictví Jan Růžička.

Popis práce v aplikaci

V aplikaci je možné zvolit si diagnózy, které nás zajímají (je možné jich zvolit i více – v takovém případě budou údaje za zvolené diagnózy sečteny). Dále je možné zvolit, které roky nás zajímají – opět je možné zvolit více let. Jelikož je z důvodu rychlejší možnosti volby parametrů nastaveno ruční přepočítávání, je nutné po každé změně vstupních údajů list přepočítat stisknutím klávesy F9.
Po zvolení parametrů na listu „Formulář“ je možné na ostatních listech nalézt vypočtené výsledky. V listu TAB_HOSPITALIZACE je jsou k dispozici číselné údaje o absolutním počtu hospitalizací v jednotlivých krajích rozdělených podle pohlaví a věkových kohort, dále jsou pro ilustraci zobrazeny počty obyvatel v krajích podle jednotlivých kategorií a nakonec počty hospitalizací v jednotlivých krajích standardizované podle počtu obyvatel jednotlivých krajů.
V listu TAB_MIGRACE je možné nalézt v přehledné tabulce informace o tom, jaká je migrace osob se zvolenou diagnózou za péčí. Tabulka vychází z údajů o místu hospitalizace a místu bydliště jednotlivých pacientů v daných kategoriích.
V listu GRAFICKE_VYSTUPY je potom možné vidět několik zajímavých grafů popisující situaci u zvolených diagnóz. Je možné sledovat vývoj absolutních počtů hospitalizací pro zvolené diagnózy v jednotlivých letech celkem a v jednotlivých krajích, strukturu hospitalizací podle věku a pohlaví nebo standardizované počty hospitalizací podle počtu obyvatel v jednotlivých krajích. Zajímavý je také graf zobrazující, kolik procent obyvatel s danou diagnózou je hospitalizovaných v kraji, kde má trvalé bydliště, a kolik naopak za péčí migruje do jiného kraje.

Poznámka: K otevření přílohy je třeba Excel 2007 a novější.

Stáhnout aplikaci

 

DALŠÍ ČLÁNKY

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky