Neděle, 24. října 2021
Od pondělí 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021 je v Česku na základě krizového opatření omezen pohyb obyvatelstva. Do zaměstnání mimo okres se může cestovat normálně, pouze je v případě kontroly nutné cestu prokázat. Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období....
Mzdy zdravotníků v KNTB, a.s. se od ledna zvýší stejně jako platy ve státních zařízeních o 10 %. Pro výpočet navýšení mzdy se bude vycházet z částky, která by zdravotníkům náležela jako plat ve státních nemocnicích. Odbory uzavřely kolektivní smlouvu se zaměstnavatelem v rekordním čase. I když v letech minulých se jednání...
DOPLNĚNO 21.12. 2020: NÁVRH NA SVÉM ZASEDÁNÍ VLÁDA SCHVÁLILA! Návrh nových platových tarifů je na světě! Navrhuje se zvýšení platových tarifů lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby, pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků a lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví o 10 %. Tady se můžete podívat na...
Uzdravili jste se z covidu-19? Pak můžete pomoci k úzdravě nemocným! Po prodělaném covidu-19 jsou v krvi přítomny protilátky proti koronaviru, který je původcem tohoto onemocnění. Jejich podání nemocnému mu může pomoci v boji s nemocí. Uvedené protilátky se nachází v plazmě rekonvalescenta a spolu s ní mohou být transfúzí...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené sestry, posílám sílu a energii v této nelehké době. Nedávno jsem obdržela email od Hlavní sestry ČR s žádostí o zpracování přehledu všech aktivit, které byly po celé České republice v rámci kampaně Nursing Now, vykonány. Tyto aktivity budou následně zveřejněny na stránkách MZČR, ale i doplněny...
Od středy 14. října, kdy budou na základě krizového opatření vlády uzavřeny základní školy, budou mít zaměstnanci poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, hygienických stanic, bezpečnostních sborů, ozbrojených složek, složek Integrovaného záchranného systému a dalších profesí dle usnesení vlády č. 1033 možnost poslat své děti ve věku od 3 do...
Po sociálních sítích kolují informace, že sestry pozitivní na koronavirus dostanou respirátor a dále se prohánějí po oddělení mezi pacienty. (doplňuji, že nikdo konkrétní se mi k tomu nepřiznal). Podíváme se tedy na Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků s účinností od 2. 9. 2020,...
Představitelé profesních organizací nelékařů zveřejňují stanovisko k návrhu České asociace sester na vznik komory nelékařských zdravotnických pracovníků. Toto stanovisko vzešlo z jednání představitelů profesních organizací oborů nelékařských profesí uskutečněného 8.9 2020. Profesní organizace projevily nespokojenost s aktivitou prezidia České asociace sester z.s. zařadit do návrhu zákona o České komoře...
Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na usnesení vlády vyhlásilo dotační řízení na mimořádné odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Zájemci mohou o dotaci žádat od 5. srpna 2020 do 5. září 2020. Dotace se poskytuje ke mzdě nebo platu jako odměna za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven...
Vláda na dnešním jednání (27. 7. 2020) schválila návrh Ministerstva zdravotnictví na realizaci dotačního programu na mimořádné odměny pro zaměstnance v nemocnicích a následné péči v souvislosti s epidemií COVID-19. Návrh již předtím odsouhlasilo Ministerstvo financí i zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů. Zdravotníkům bude rozdělena částka 11,2 mld. Kč. Program...
Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19. Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn za práci konanou ve ztíženém pracovním prostředí v období od 13. března do 31. května 2020. Zdravotníkům v zařízeních s karanténou bude...
Ministerstvo zdravotnictví odeslalo do Legislativní rady vlády jednu z nejrozsáhlejších novel zákona o veřejném zdravotním pojištění v jeho více než dvacetileté historii. Řeší několik oblastí souvisejících s dostupností hrazených zdravotních služeb a zejména reaguje na výrazný posun na poli nejmodernějších léků. Novela také reflektuje snahu Ministerstva zdravotnictví posílit roli praktických...
Nepromyšlený, nekoncepční a nespravedlivý. Takto zatím hodnotí návrh zákona na vznik České komory všeobecných a dětských sester oficiální instituce. Nejrozsáhlejší připomínky přinesla Českomoravská konfederace odborových svazů spolu s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, která odmítá návrh zákona jako celek. Proti návrhu vznesla 6 zásadních připomínek. Jejich shrnutí přinášíme...
Milí zdravotníci, letošní rok je rok sester a porodních asistentek. Rádi bychom se tedy podívali na pracovní uniformu, nedílnou součást naší práce, která prošla velkým vývojem.  Zajímá nás, jaké máte požadavky a přání na pracovní oblečení. Právě oděv nás má chránit a také umožňovat nezbytné pohodlí. Anketu vyplňujte zde: https://www.click4survey.cz/s4/35758/3e71818a Končíme...
O komoře sester se mluví už od roku 2011. Z původních bombastických plánů na komoru úplně všech nelékařských zdravotnických pracovníků zbyl už za rok nefunkční a dnes již zrušený web ckzp.cz a pár tiskových zpráv. Všichni nelékaři se prostě nedohodli. Další jednání o komoře vedla především Česká asociace sester,...
Z návrhu vydání zákona o České komoře všeobecných a dětských sester vyplývá, že členství v komoře nebude povinné, ale bez zápisu do seznamu vedeného komorou nebude možné vykonávat v Česku povolání všeobecné a dětské sestry. Zápis bude placený. Skupina poslanců předložila poslanecké sněmovně návrh na vydání zákona o České komoře...
Ministryně Jana Maláčová slíbila odměny zaměstnancům v sociálních službách a svůj slib dotáhla do konce. Poskytovatelé sociálních služeb si už od pátku mohou žádat o dotaci na odměny pro své zaměstnance. Hezké, má to však jednu vadu na kráse. Ministerstvo práce totiž nemůže odměňovat sestry v sociálních službách –...
V návaznosti na úspěšný první ročník vyhlašuje MPSV i letos soutěž Pečující roku. Jejím cílem je upozornit na opomíjené téma neformální péče a vyjádřit podporu všem, kteří svým blízkým nebo jiným potřebným tuto péči poskytují. Slavnostní vyhlášení soutěže a předání ocenění se bude konat 3. září 2020 v rámci...
V sobotu 30. května si připomínáme Světový den roztroušené sklerózy. Kampaň “Nečekej na lavičce: všímej si progrese svého onemocnění” apeluje na pacienty, aby sledovali příznaky své nemoci a při jakémkoliv zhoršení informovali lékaře. Seznamte se s novou webovou stránkou, která pacientům poskytuje řadu doporučení a rad, jak lépe zvládat...
Připravili jsme pro vás přehled užitečných informací. Chybí vám nějaká? Vložte ji do komentářů. Informace pro zdravotníky Vydává Ministerstvo zdravotnictví Informace pro sociální služby Vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí Všechny nové zákony a mimořádná opatření v době nouzového stavu Zákony pro lidi Vám přináší průběžně aktualizovaný a chronologicky uspořádaný přehled všech usnesení...