Sobota, 18. května 2024

Vyhlášení 1. ročníku soutěže o cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové

Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní sestra ČR, jež je garantem přípravy udělení ceny PhDr. Alice Garrigue Masarykové, vyhlašují výzvu pro předkládání návrhů na udělení Ceny PhDr. Alice Garrigue Masarykové za mimořádně významné zásluhy v rozvoji českého ošetřovatelství a v poskytování ošetřovatelské péče v roce 2022.

Jedná se o premiéru udělování tohoto ocenění, které nese jméno PhDr. Alice Garrigue Masarykové, první dcery československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Za svůj život se aktivně angažovala ve vzdělávání žen i ošetřovatelské profese. Pomáhala zvýšit prestiž oboru, podařilo se jí do Prahy přivézt zahraniční odbornice a pozvednout kvalitu vzdělávání. Založila Českou ošetřovatelskou školu a v roce 1919 také Československý červený kříž a Vyšší sociální školu.

Ošetřovatelství je dlouhá léta v pozadí jiných povolání, třebaže patří mezi důležitou sféru života společnosti. Pandemická situace v souvislosti s onemocněním covid-19 ukázala, že oboru ošetřovatelství postavení ve „stínu“ nepřísluší, a proto bylo rozhodnuto o každoročním udílení Ceny jako nástroje podpory sesterského povolání a jeho zásadního významu v poskytování zdravotní péče a rozvoje oboru ošetřovatelství. Na úrovni resortu zdravotnictví se tak budou oceňovat osobnosti, které např. svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k rozvoji ošetřovatelství v České republice. Ocenění bude spojeno s finanční odměnou a slavnostním udělením.

Ocenění bude udělováno jednou za kalendářní rok, ať už žijící osobě nebo in memoriam, za mimořádně významné zásluhy v ošetřovatelství a v péči o pacienty. Může být uděleno osobě, která v oboru ošetřovatelství vykonává/vykonávala činnosti déle než 20 let a významně se zasloužila o rozvoj českého ošetřovatelství a poskytování ošetřovatelské péče tím, že například:

  • dosáhla vynikajících výsledků v rozvoji českého ošetřovatelství, nebo
  • výrazně přispěla svou vědeckou, odbornou a publikační činností ke zvýšení úrovně českého ošetřovatelství, nebo
  • svou pedagogickou činností výrazně přispěla k výchově sester, nebo
  • podstatným způsobem přispěla k mezinárodní spolupráci v oboru ošetřovatelství, nebo
  • projevila osobní odvahu a iniciativu při mimořádných situacích, například pandemického charakteru.

Návrhy budou posuzovány odbornou komisí a finální rozhodnutí náleží ministru zdravotnictví.

Cena může být udělena pouze fyzické osobě na základě návrhu, lze udělit také in memoriam. Návrh může podat fyzická osoba, právnická osoba nebo skupina osob prostřednictvím nominačního formuláře níže. Navrhovatel v návrhu uvede podrobné zdůvodnění, jakým způsobem dle jeho názoru navrhovaná osoba naplňuje některá z kritérií. Vyhlášení a slavnostní předání ceny se uskuteční 12. května 2022, symbolicky při příležitosti Mezinárodního dne sester. Oceněná osoba obdrží pamětní list a peněžní ocenění ve výši 100 000 Kč. Peněžní ocenění není udělováno in memoriam.

Návrhy na udělení Ceny musí být doručeny nejpozději 28. 2. 2022 na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
Návrhy je možné zaslat i prostřednictvím datové schránky MZ ČR: pv8aaxd.

Případné podrobnější informace lze získat na e-mailu: lenka.hladikova@mzcr.cz, nebo na tel. č: 224 972 856.

Ke stažení
Výzva pro předkládání návrhů 
Nominační formulář 

DALŠÍ ČLÁNKY

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky