Čtvrtek, 23. května 2024

Otevřený dopis náměstkovi ministra zdravotnictví Josefu Vymazalovi ve věci návrhu navrátit kvalifikační vzdělání sester na střední školy

V Mladé Boleslavi 14. června 2015

Věc: Otevřený dopis náměstkovi ministra zdravotnictví Josefu Vymazalovi ve věci návrhu navrátit kvalifikační vzdělání sester na střední školy

Vážený pane náměstku,
dlouhodobě sleduji oblast vzdělávání a výkon povolání profese sester včetně přípravy nového zákona, který nahradí zákon č. 96/2004 Sb. Neunikly mi ani zprávy ohledně návratu vzdělávání sester na střední zdravotnické školy (dále SZŠ) tak, že by se ke studiu na SZŠ přidal jeden rok, aby bylo vyhověno požadavku EU na desetileté všeobecné vzdělání, tzv. model 4+1.
Přestože média (Aktualne.cz, Zdravotnický deník, MF Dnes z 11. 6. 2015) prezentovala model 4+1 jako téměř hotovou věc, v návrhu výše zmíněného zákona tento model prozatím není. Nejsem si proto jistá, zda tvůrci návrhu dostatečně zvážili jeho přínos do našeho zdravotnictví a školství.

Soulad modelu 4+1 se směrnicí 2013/55/EU je přinejmenším diskutabilní. Směrnice podmiňuje přijetí na odbornou přípravu sester mj. ukončením všeobecného školního vzdělání v trvání alespoň 10 let. Do prvního ročníku tedy studenty na obor zdravotní sestra zřejmě nelze přijmout, jelikož tuto podmínku ještě nesplňují. Příprava na povolání by musela začít až ve druhém ročníku, přičemž by se mohlo stát, že někdo se po prvním ročníku pro povolání sestry nerozhodne, a co potom?
Média se nezmínila o druhé podmínce EU, kterou je 4 600 hodin teoretického a klinického výcviku. Na VOŠ/VŠ se student zabývá pouze odbornými předměty a praxí. Na SZŠ ale patří ještě všeobecné a maturitní předměty. Ve hře je navíc povinná maturita z cizího jazyka a možná i matematiky. Je tak časově náročné studium vůbec reálné, aniž by utrpěla jeho kvalita?

Další úskalí spočívá ve vysokoškolském studiu, které by dle návrhu modelu 4+1 mělo být dobrovolné a přinést sestrám jiné kompetence (viz Zdravotnický deník). Bude-li studium přinášet další kompetence sestrám, musí mít student předchozí vzdělání na SZŠ, a to zabrání vstupu do bakalářské formy studia uchazečům z ostatních středních škol. Domnívám se, že to v našem vzdělávacím systému ani nelze, a vážně tohle chceme? Kdyby si absolventka gymnázia zvolila kariéru sestry, maturovala by znovu na SZŠ? Naopak ponecháme-li studium VŠ otevřené uchazečům ze všech škol, budou se muset potřebné vědomosti učit od začátku, a tím si vytvoříme perfektní duplicitu se SZŠ 4+1, jejíž absolventi se budou na VŠ učit všechno podruhé. Je to ekonomické řešení?

Poslední důležitou věcí jsou kompetence. Ministr Němeček se vyjádřil, že ke standardní péči u lůžka nebude vysokoškolské vzdělání povinnost (viz Zdravotnický deník). Standardní péče u lůžka zahrnuje základní ošetřovatelskou péči, dále např. ošetřovatelský proces, infúzní terapii, centrální žilní katetry, močové katetry, drenáže, stomie, hojení ran, transfúze, monitory, práci s absolventy a studenty apod. To všechno jsou činnosti na standardních odděleních nemocnic. Toto budou dělat absolventky SZŠ? Pokud ano, pak můžeme vysoké školy zrušit, protože nevím, co by se tam sestry učily. Pro speciální činnosti máme dobře fungující specializační vzdělávání a certifikované kurzy.
A jestliže byla standardní péčí u lůžka míněna hygiena nemocných, úprava lůžek a desinfekce povrchů, pak tedy škrtněme model 4+1. Nebude o něj ze strany zdravotnických zařízení zájem, nebo budou jeho absolventi stejně jako zdravotnický asistent natlačeni do kompetencí vyšších. Takto jednoduché činnosti může vykonávat ošetřovatelka/sanitář, naopak u pacienta s těžce omezenou soběstačností musí být sestra vysoce kvalifikovaná.

Už nyní máme dvě úrovně sestry – sestru všeobecnou a sestru specialistku. Potřebujeme další?   Do jaké platové třídy zařadíme absolventku modelu 4+1? Jako absolventi z jiných středních škol, i maturanti modelu 4+1 mohou chtít ve vyšší míře studovat VŠ, zvláště bude-li mít vysokoškolačka větší kompetence a lepší plat! Proč by nastupovala maturantka do zdravotnictví, když jí stačí další 3 roky studia k lepší pozici? Co jí nabídneme? Uspokojení z výkonu “poslání“? Jsme schopni pracovníky ve zdravotnictví lékařem počínaje a sanitárkou konče adekvátně ohodnotit a nabídnout jim motivující pracovní podmínky včetně dostatku pomocného personálu? Je současný nedostatek sester způsobený tím, že sestry „musí“ studovat na VOŠ/VŠ, nebo tím, že dnešní mládež nestojí o vyčerpávající, často neefektivní a nedostatečně oceněnou práci?

V médiích se objevují titulky typu: „Vysokoškolsky vzdělané sestry chtějí šéfovat“ nebo „Přibude sester, které se starají o pacienta.“ Více než 5 let poslouchám sestry na sociálních sítích. Sestry, které mají rády svou práci, ale jsou nešťastné, protože ačkoli by měly pracovat v multidisliplinárním týmu, stále dělají všichni všechno. Ano, některé sestry chtějí šéfovat  – a proč ne, jestli na to mají? Tomu se říká ambice, a naprosto nechápu, proč je ambice u sester sprosté slovo. Všechny sestry ovšem chtějí dělat svoji práci. Práci sestry! Nikoli práci ošetřovatelky, sanitáře, uklízečky, sekretářky, vrátného, telefonistky, zásobovačky, šatnářky a nevím koho ještě. Zatímco architekta nikdo nepostaví k lopatě a míchačce, sestru necháme třídit špinavé prádlo? A když se tomu vysokoškolačka brání, tak ji pošleme zpět na střední školu?

Technický pokrok nejen ve zdravotnictví raketovým tempem pokračuje. Sestry budou obsluhovat stále složitější přístroje a pečovat o stále více nemocné pacienty. Populace stárne a lékařů ubývá. Možná již brzy přijde doba, kdy sestra bude muset předepisovat chronickou medikaci, indikovat domácí péči či zašívat drobná poranění. Budeme na to připraveni?

Vážený pane náměstku, prosím, při přípravě zákona zvažte pečlivě, zda model 4+1 opravdu splňuje všechny očekávané atributy. Tedy zda nejen dočasně, ale trvale zvýší počty sester, zajistí kvalitu ošetřovatelské péče, posílí prestiž sester, neuzavře sestrám cestu k dalšímu studiu, bude v souladu s požadavky EU, aby mohly české sestry bez obtíží sbírat zkušenosti v zahraničí, a nezpůsobí další nerovnosti ve vzdělávání zdravotnických pracovníků. Děkuji.

S úctou
Lenka Šnajdrová
ředitelka projektu Ošetřovatelství.info
všeobecná sestra specialistka

Na vědomí: Hlavní sestra MZ ČR, předseda zdravotního výboru poslanecké sněmovny parlamentu ČR, Česká asociace sester, redakce MF Dnes, Aktuálně.cz a odborných zdravotnických periodik

DALŠÍ ČLÁNKY

8 KOMENTÁŘE

 1. Mockrát děkuji za vyjádření myšlenek, pod které bych se i já ráda „podepsala“. Snad tyto velmi konstruktivní padnou na úrodnou půdu a ti „zodpovědní“ se nad nimi alespoň zamyslí!

  • Milá Barboro, právě jsem dostala odpověď od Zdravotního výboru PSP ČR profesora Vyzuly:

   Vážená paní ředitelko, děkuji za informaci. Určitě se Výbor pro zdravotnictví PSP bude i touto problematikou zabývat.
   S pozdravem

   prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
   předseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR „

   • Doufejme, že opravdu poberou rozumu a neudělají tenhle tragický krok zpět. Jediné co je třeba, je dopilovat to co je teď s tím, že se upraví (zpřísní) legislativa, aby nedocházelo k jejímu obcházení… a pokud přidají na platech a zvýší tak i prestiž povolání sestry, uchazečů bude dost. A nebudou utíkat za hranice (ať už státu či oboru).

 2. Někteří z nás se bohužel narodili pozdě,takže je z nás bohužel zdravotnický asistent,ale když porovnám to co jsme se učili my a co se učí zdravotnický asistent teď i v tom je razantní rozdíl,ale bohužel nás všechny hází společnost jiných nelékařských zdravotníků do jednoho pytle. Bohužel v případě kombinované formy studia VŠ, má všeobecná sestra s praxí body navíc při přijímacím řízení ,myslím že to by bylo také k zamyšlení,srovnat podmínky pro přijetí na VŠ,protože nikdo z vás by nechtěl pracovat za výplatu a pod dohledem celý život jako dá ZA. A co si budeme nalhávat, většinou dělá ZA práci všeobecné sestry a jelikož všichni chceme práci, tak musíme sklonit hlavu a dělat.

 3. …konečně naděje, že je tady alespoň pokus o změnu v systému zdravotnického školství…už bylo na čase, pořád se jen lamentuje, jaký nedostatek sester máme a nedělalo se pro to NIC !…držím palce…

 4. Myslím si,že kdyby každý vykonával svoji práci podle profese,bylo by to v pořádku. Dříve právě sestra sbírala i to špinavé prádlo u pacienta ,dnes dělá sestra pomalu práci za lékaře,i se 4 roky na SZŠ byli sestry svého času uznávané ,a právě kvůli státním maturitam lidé,kteří by měli předpoklady pro vykonávání této profese a baví je ,mají smůlu. Dřív když nastoupila sestra ,si ji každé oddělení vyskolilo,dnes už musí být nabyta vědomostmi z poloviny jako lékař.

 5. Pročítám různé články a diskuze na toto téma, protože jsem uvažovala o změně profese na zdravotnického asistenta. Myslím si, že by nás bylo více kdyby zdravotnický asistent po maturitě nevykonával (dle zákona)
  jen jakousi funkci vyššího sanitáře. Podle zákona musí ZA dělat skoro všechno pod dohledem. To působí jako by se ve škole nic nenaučil a byl tedy nesvéprávný svoje povolání vykonávat. Jako kdyby ekonomický maturant vykonával pod dohledem třeba účtování nebo jiné práce. Je to absolutně demotivující pro nové studenty. Navíc třeba maturant
  jakéhokoli jiného oboru po vystudování VOŠ zdravotní bude po třech letech studia více než student SZŠ po čtyřech letech. Přitom od studentů VOŠ vím, že se zde v prvním ročníku učí to samé jako v prvním ročníku SZŠ. Je to z toho důvodu, že studenti bez zdravotního vzdělání to neumí.
  Vypadá to, že systémem 4+1 vzdělání ve zdravotnictví ještě zkomplikuje. Máme tady VOŠ a VŠ a teď ještě poloviční VOŠ, ale na druhé straně si myslím, že to může pomoci v degradaci ZA. U ZA bylo už špatné to, že studují čtyři roky, mají maturitu a jsou degradovány na zdravotníka, který bez dohledu, není schopný skoro nic. Možná by jenom stačilo odbourat dohled aby to ZA nedegradovalo na neschopné pracovníky. A co je dohled? Pokud na ZA má dohlížet sestra tak to si to rovnou může jít udělat sama, ne? Nějak jsem tento systém nepochopila. Navíc dříve vystudované sestry (myslím poslední rok 2003/2004) jsou brány jako plnohodnotné sestry s registrací. To je vůči ZA kteří studují totéž něco nemyslitelného….Četla jsem tady, že se ZA učí něco jiného než sestry studující dříve. Podle informací studentů se učí to samé. Takže dle mého 4+1 by mohlo alespoň nějak kompenzovat tuto nespravedlnost vůči ZA. Za podmínek, které jsou dnes nastaveny, nebude nikdo studovat čtyři roky a potom bude placený a braný jako pomocná síla, která musí vše dělat pod dohledem. A vlastně ani za deset let praxe z dohledu nevyjde. Pokud si raději nedodělá VOŠ. Tím už zase nebude ZA.
  Vím, že v praxi to chodí asi jinak. ZA dělají vše, ale jsou placeny méně, a jsou jakási děvečka pro všechno za malé peníze. Myslíte, že toto povolání je motivující??? Já osobně bych chtěla pomáhat lidem a něco se o tom naučit, ale
  nejsem přesvědčena, že bych to chtěla vykonávat v pozici ZA jak je to nastavené dnes…… Tak to vidím já, člověk který přemýšlí o studiu možná praktické sestry a 4+1……. nebo VOŠ, protože maturitu už mám v jiném oboru.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: