Pátek, 24. května 2024

4+1 už od září 2017!

Dnem 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mj. umožňuje získat vybraným zdravotnickým pracovníkům kvalifikaci všeobecné sestry nebo dětské sestry zkráceným – minimálně ročním – studium na VOŠ.

Do §5 předmětného zákona bylo nově přidáno, že odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry získává také absolvováním „studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání.“

Zkrácené studium lze dle zákona využít i pro dětské sestry, podmínkou pro toto studium je předchozí získání kvalifikace praktické sestry, všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky.

Níže v diagramu se můžete podívat, co to znamená a tady si můžete přečíst i více o pozici praktické sestry.

 

Stáhněte si diagram k vytištění

Ikona

4+1 30.90 KB 547 downloads

...

DALŠÍ ČLÁNKY

37 KOMENTÁŘE

 1. Mohu tedy dělat dříve asolutorium když už jsem na konci třetího ročníku a jsem praktická sestra s praxí u lůžka. Když tedy bude patit zákon 4+1.

  • Máte to tam napsané. Je to věcí školy. A když jste na konci třetího ročníku, tak snad budete dělat absolutorium tak jako tak, ne?

   • Mám kobinované studium a přestoupil jsem ze školy na jinou školu kde jsem nestihl ze zdravotních duvodu dva předměty na konci třetáku a dal jsem jsi uznání předmětu ze třetího ročníku. Kombinované studium je na 3,5 roku takže bych měl prakticky končit v lednu . Čeká mě ještě mě ještě zákrok v celkové se zuby na osmičky.

 2. Dobrý den….mám také dotaz…jsem fyzioterapeut, mám SZŠ – obor rehab.prac. a 24 let praxe v oboru. I když jsem se vzdělávala, jezdila na odborné kurzy, takže kreditů dostatek, registraci mi vzali, protože jsem neměla atestaci. Teď v září mám termín atestační zkoušky, která je opravdu těžká…a mezi fyzioterapeuty se šíří fáma, že se spec.studium ruší taky a atestace od září již nebudou….nevíte náhodou něco??? Nikdo nám není schopen dát odpověď…..děkuji

  • Novela zákona stanoví vzdělání fyzioterapeuta takto

   Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta a specializovaná způsobilost k výkonu povolání odborného fyzioterapeuta

   (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta se získává absolvováním
   a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu fyzioterapeutů, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2018/2019
   b) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu fyzioterapeutů,
   c) tříletého studia v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, nebo
   d) střední zdravotnické školy v oboru fyzioterapeut nebo v oboru rehabilitační pracovník, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997.
   (2) Do doby získání specializované způsobilosti nebo prokázání alespoň 10 let výkonu povolání fyzioterapeuta pracuje fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. d), u poskytovatele zdravotních služeb pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, z toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením
   (3) Fyzioterapeut, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a) až c), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu, pokud prokáže minimálně 1 rok výkonu povolání v oboru.
   (4) Specializovaná způsobilost fyzioterapeuta se získává absolvováním akreditovaného navazujícího zdravotnického magisterského studijního oboru fyzioterapie nebo ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Označení odbornosti fyzioterapeuta se specializovanou způsobilostí je odborný fyzioterapeut.
   (5) Za výkon povolání fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační a paliativní péče v oboru fyzioterapie.
   (6) Za výkon povolání odborného fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační a paliativní péče v oboru aplikovaná fyzioterapie.

    
   Takže po novu fyzioterapeut ze SZŠ nebude potřebovat atestaci k výkonu povolání bez odborného dohledu, bude mu stačit 10 let praxe. Naopak fyzioterapeut a atestací bude mít kvalifikaci odborného fyzioterapeuta, která půjde získat i v Mgr. studiu, takže je předpoklad, že se spec.studium postupně utlumí, protože mladí fyzioterapeuti budou mít Mgr. a řada těch ze SZŠ už si specializaci dodělala nebo má těch 10 let praxe a nebude to řešit.

    • Renato, chápu, že se atestační zkoušky bojíte a zároveň vás obdivuji , že jste se na atestaci v tomto věku dala. Ale určitě zkoušku nevzdávejte a běžte na ni. Nikdy nevíte, co se v budoucnu změní a jestli nebudete nakonec atestaci potřebovat. Když jste studium dotáhla tak daleko, je škody je zahodit. Držím vám palce.

 3. Co jsem? Mám nástavbu na všeobecnou sestru před 20 lety denní studium 2 roky a ted 10 let praxe. Nejdřív jsem byla všeobecná sestra, pak zdravotní asistent – protože registraci jsem nepotřebovala a ted mi bylo sděleno na zdrávce, že nemůžu dělat zkrácené studium a že musím mít praxi a kombinovaný studium vám stejně zabere 3 dni v týdnu celé, takže nemůžete chodit do práce.

    • Paní kolegyně, tomu zcela nerozumím. Nevím o tom, že by v roce 1993-95 existovala taková nástavba a hlavně zákon 96/2004 ani v současném znění nepřipouští kvalifikaci všeobecné sestry nástavbou. Nemáte maturitu v oboru všeobecná sestra získanou za 2 roky díky tomu, že už jste předtím měla maturitu jinde? To by ale nebyla nástavba, ale normální středoškolské vzdělání.

     • Ano mám maturitu na gymnáziu a ještě jednu na střední zdrav. škole po 2 letech studia denního a přesto jsem ted jen zdravotní asistent nebo po novu praktická sestra.

      • Nejste. Nemáte vůbec kvalifikaci k výkonu povolání ZA ani praktická sestra, takže zcela nerozumím tomu, jak jste to mohla dělat.

       Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta
       (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta se získává absolvováním
       a) střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent, nebo
       b) akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotnický asistent po získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání a způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele podle § 36.
       (2) Dále mají odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta zdravotničtí pracovníci, kteří získali způsobilost k výkonu povolání
       a) zdravotnického záchranáře podle § 18, nebo
       b) porodní asistentky podle § 6.

       Jste všeobecná sestra, není vůbec žádný důvod k tomu, abyste musela ještě něco studovat.

       • Nerozumím té první větě. ZA a praktická je míň než všeobecná ne? Takže můžu být na menší pozici.

       • Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta
        (1) Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta se získává absolvováním
        a) střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent, nebo
        b) akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotnický asistent po získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání a způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele podle § 36.
        (2) Dále mají odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického asistenta zdravotničtí pracovníci, kteří získali způsobilost k výkonu povolání
        a) zdravotnického záchranáře podle § 18, nebo
        b) porodní asistentky podle § 6.

        KTERÉ Z VÝŠE UVEDENÉHO VZDĚLÁNÍ JSTE ABSOLVOVALA?

 4. Dobrý den jsem zdravotnický asistent s 3letou praxí u lůžka. Podala jsem si přihlášku na VŠ Plzeň kombinované studium. A na VOŠ ještě nepodali podrobnější.informace o přijímacím řízení na formu 4+1. Je možné během roku přestoupit z VŠ na VOŠ až bude více informací po.1.9.2017? Dekuji za odpověď

 5. Dobrý den, když jsem minulý rok odmaturovala ZA. Tak to znamená že zítřkem se stávám praktická sestra? a nepotřebuji mít VOŠ na všeobecnou? a platí i pro mě jen rok studia? nebo jen pro ty kteří nastupují do 1.ročníku? děkuji

 6. Dobrý den, mám 4 roky gymnázia a poté 2 roky pomaturitního studia na VOŠ zdravotní jako radiologický asistent. Mám 20 let praxe v oboru a 13 let pracuji u soukromého lékaře, na kterého pojišťovna naléhá, abych měla certifikát o práci bez odborného dohledu v mém oboru. Musím tak učinit i po novelizaci? Děkuji Hana Š.

 7. Může PRAKTICKÁ SESTRA (dříve zdr.asistent) od 1.9.2017 pracovat samostatně, bez odborného dohledu?
  Děkuji za odpověď!

  • Praktická sestra je zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti

 8. Dobry den, bude moct zdravotnicky zachranar LF MU, po vystudovani 4+1 vseobecna sestra pokracovat na magisterske studium na univerzite, napriklad odbor Intenzivni pece ?

  • Pane kolego, na to se nedá obecně odpovědět. Každá škola má nějaké studijní prerekvizity a ty si musíte zjistit na té škole. např. pokud je k přijetí nutné Bc. studium zdravotnického zaměření, tak ano. Někde je nutné absolvování bakalářského studijního programu studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, tak to pak ne. A to, co je nutné teď, se může změnit, studijní programy procházejí reakreditací.

 9. Dobrý den. Chci se zeptat, protože mi nějak není jasné z videa… zajímá mě, zda a kdy se zruší obor zravotnický asistent? Jde mi o to, že ještě loni některé školy nabízely dva roky večerního dálkového studia obor zdr. asistent. Mám vystudované všeobecné gymnázium a dále Bc. titul v oboru sociální pedagogika. Měla jsem nyní v plánu si dodělat dva roky dálkově maturitu obor zdr. asistent a pak dále specializace na dětskou sestru. Jde mi o to, že mám vlastně jenom gymnázium (když nepočítám Bc. titul v jiném oboru) a chtěla bych studovat dětskou sestru, zda je to takto ještě možné? Děkuji za odpověď

  • Aneto, obor zdr. asistent se ruší od šk. roku 2019/2020, ale na něj hned navazuje obor praktická sestra. Specializaci na dětskou sestru už si ale neuděláte, ta se ruší a kromě toho po oboru zdr. asistent/ praktická sestra by ani studovat nešla. Specializační studium je pouze pro všeobecné sestry. Dětská sestra je od letošního rok kvalifikační studium, od šk. roku 2018/2019 půjde studovat na VOŠ/VŠ a tam můžete nastoupit i s maturitou z gymnázia. Zdravotnického asistenta můžete klidně přeskočit.

 10. Jsem absolvent SZŠ a absolvent prvního ročníku vysoké školy bakalářského studia. Vztahuje se 4+1 i pro tyto případy?

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: