Úterý, 23. července 2024

Lze vrátit studium sester na SZŠ?

Porovnáním počtu povinných vyučovacích hodin teorie a praxe přípravy sester v sekundárním a terciárním vzdělávání se směrnicí Evropské Unie se ukazují zajímavé skutečnosti. Možná si dokážeme lépe odpovědět na otázku, zda lze snadno vrátit studium sester na Střední zdravotnické školy.

Směrnice 2013/55/EU, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací předepisuje sestrám nejméně 4 600 hodin teoretického a klinického výcviku, přičemž délka teoretického výcviku představuje alespoň jednu třetinu a délka klinického výcviku alespoň jednu polovinu minimální délky odborné přípravy. To znamená, že sestra musí absolvovat 2300 hodin praxe a min. 1 533 hodin odborné teorie, dohromady tedy 3833 hodin. Na všeobecně vzdělávací předměty (které ovšem nejsou povinné a lze místo nich vyučovat navíc odbornou teorii nebo praxi) by zbývalo 767 hodin.

Požadavek EU VŠ/VOŠ SZŠ – Všeob. sestra
(1993 – 1997)
SZŠ – Zdrav. asistent
(2010 – 2014) dle  RVP*
Celkem hodin Min. 4 600 4 600 4 722 Min. 4 096
Odb. předměty Min. 1 533 2 300 1 600 2 380
Praxe Min. 2 300 2 300 1 062
Všeobecně vzdělávací předměty 2 060 1 716

V tabulce vidíme, jaké jsou nynější počty hodin u Všeobecné sestry na VOŠ/VŠ, kde se všeobecně vzdělávací předměty již nevyučují,  a oboru zdravotnický asistent, kde se všeobecně vzdělávací předměty vyučovat musí, neb jsou to předměty na střední škole povinné, či předměty přímo maturitní (ČJ, MAT, cizí jazyk, společensko-vědní základ, počítačové dovednosti apod.)

Pro zajímavost je přidaný sloupec  s počtem hodin na „staré“ SZŠ, kde se vzdělávaly sestry. Můžeme porovnat s dnešním zdravotnickým asistentem. Ten má oproti „staré“ SZŠ osekaný počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů o 344 a počet hodin odborných předmětů a praxe o 282. Vzdělání zdravotnického asistenta se tedy nedá se vzděláním dřívější všeobecné sestry srovnávat, byť se to někdy tvrdí. (Tím ovšem nechci říci, že se šikovný zdravotnický asistent nemůže v určitých činnostech sestrám v praxi nakonec vyrovnat).

V případě navrácení studia sester na SZŠ by bylo potřeba  zabezpečit 2 300 hodin praxe a min. 1 533 hodin odborné teorie a k tomu ještě min. 1 716 hodin všeobecně vzdělávacích (ČJ, MAT, společensko-vědní předměty, cizí jazyk apod.). Ve skutečnosti by to mohlo být i o něco více, protože se uvažuje o tom, že bude přidán na střední školy další cizí jazyk a hodiny matematiky.  Také by to mohlo o něco více, pokud bychom chtěli, aby všeobecná sestra měla velmi kvalitní všeobecné vzdělání a tedy počítat s těmi 2 060 všeobecně vzdělávacími hodinami, které byly na SZŠ ještě za starého systému před 10 lety. To je tedy celkem 5549 – 5893 hodin. Cca o min. 1 000 hodin více, než předepisuje směrnice EU.

Představme si nyní, že máme na střední škole 5 549 hodin. Školní rok se rozepisuje na přibližně 33 týdnů. Počet hodin při čtyřletém vzdělání vychází na cca 42 hodin týdně. To je bohužel moc!

Podle § 26 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon), v platném znění, rámcové vzdělávací programy pro střední vzdělávání stanoví počet povinných vyučovacích hodin, a to nejvýše 35 povinných vyučovacích hodin týdně; …v případě odborného výcviku a odborné praxe v rámci praktického vyučování nejvýše 40 povinných vyučovacích hodin týdně.
Další potíž našeho školství spočívá v tom, že vzdělání sestry je podmíněno ukončením všeobecného školního vzdělání v trvání alespoň 10 let, a my máme vzdělání devítileté.

Lze tedy vrátit studium sester na Střední zdravotnické školy? Domnívám se, že ano, za předpokladu, že:

 1. Změníme školský zákon z hlediska délky základního vzdělání a počtu vyučovacích hodin týdně (a změnit ho jen pro střední školy zdravotnické asi nepůjde jen tak, budeme ho tedy měnit pro všechny?).
 2. Vykašleme se na předpisy EU (a musíme počítat s tím, že uznání vzdělání české sestry v zahraničí bude problém).
 3. Omezíme výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Pak ovšem studium sestry nebude maturitní obor, ale učňák. (To opravdu chceme?)
 4. Budeme věřit, že po absolvování střední školy půjdou sestry do praxe a nebudou se stejně jako z jiných středních škol masově snažit o přijetí na VŠ nebo VOŠ. (Upřímně, já tomu nevěřím).

Zdroje:
* Rámcový vzdělávací program pro obor Zdravotnický asistent
Zákon 561/2004 Sb.
Prezentace Mgr. Aleny Šmídové, bývalé hlavní sestry MZ

DALŠÍ ČLÁNKY

8 KOMENTÁŘE

 1. zajímavá statistika…nutno ale podotknout, že spousta vyšších či vysokých škol neověřuje, zda student na praxi chodí nebo nechodí, ale prioritní je pro něj razítko s absolvovanou praxí…a jak jistě víme…poradit si umí každý a proč si nevyjít vstříc, že? zavádět asistenty byl holý nesmysl, donedávna byly školy, kde vyučovaly tzv. staré školy z řad vyučujících a studenty opravdu učily na praxích to co se má a nikoliv to jak si hrát s dětmi, jak vynést mísu a téměř žádná práce s pacientem. A dá se říci, že filtrovaly řady studentů a ti schopnější jsou nyní použitelní u lůžka pacienta a dá se říci, že mnohem spolehlivěji a pečlivěji se starají než tzv. zkušené sestry, které jsou mnohdy vyhořelé, líné a nezajímá je pacient, ale kdy půjdou domů. Co dodat…legislativa je legislativa, ale kdo bude pracovat za pár let, vlastně možná už měsíců…těžko říct…všichni budeme studovat vysoké školy a budeme poslouchat, jak jsme připraveni na vedoucí místa, ale kdo bude u pacienta, když to bude potřebovat, to ví snad jen naši zákonodárci…ale nějak to pořád jde, že jo…proč nebýt v práci 200 hodin měsíčně, práce zdravotní sestry je přece poslání, nemá právo na osobní život…nebo je to jinak?

  • Naprosto souhlasím, lidí na PRÁCI přímo s nemocným, je minimum už teď. Přidává se práce doktorská,ošetřovatelská i administrativní. K tomu stávající práce sesterská. Možná máme všechny mesiášské sklony a nebo také masochistické. A stále víc na to všichni hřeší. Zakázala bych nám normální život. Nic, budeš bydlet v nemocnici a vždy budeš k dispozici sestro! Kdyby to dnes chtěla studovat moje dcera asi bych ji raději zazdila.

  • Hanko,plně s vámi souhlasím.Podívá se někdo na stav zdravotnického personálu opravdu z blízka?Myslíte si,že jedna sestra zvládne: ošetřovatelskou péči v praxi / krmení,mytí,pacientů/ ,vynášení podložních mis,doprovod na WC apod.,odbornou péči / příprava na operace,oš.pacienta po operaci,zajišťování různých vyšetření,podávání léků,plnění lékařských ordinací+ suplování za lékaře!/?Když se potom takové sestřičce ještě sešoupne pacient a má zástavu ,je na to úplně sama,nemůže si zavolat ani pomoc ,např.sestry z druhého oddělení a musí požádat o pomoc již schopnějšího pacienta? -to je prosím z praxe! Kde to jsme!Sestry slouží dvanáctihodinové služby,téměř bez odpočinku,zákoník práce se porušuje ve všech pádech a nikdo nic!Kde jsou všechny kontrolní orgány,akreditační komise?Pokud nebude dostatek personálu,je veškeré studium naprosto zbytečné,sestra nemá vůbec šanci cokoliv jiného dělat,prostě se nemůže rozkrájet.Prosím,aby se už přestaly řešit různé žabomyší problémky a začal se řešit opravdu velký problém nedostatku zdravotních setřiček!Marie

   • Marie, já bych si to taky přála! Ale obávám se, že návrat studia na SZŠ, jak by si někteří přáli, to nevyřeší. Sestry je třeba ZAPLATIT, aby se jim práce vyplatila! Sestry potřebují dostatek pomocného personálu, ten je třeba taky zaplatit. Myslím, že sestry nepotřebují zdravotnické asistenty, stačí jim ošetřovatelky a sanitáři.

 2. práce zdravotní sestry byla posláním pro uchazeče o studium na střední zdravotnické škole možná tak před 20 lety, teď je to pouze o tom, aby měli status studenta a pokud se jim nedaří na zdravce, jdou jinam. A ti co dokončí studium, stejně to dělat nechtějí, nemají vztah k té práci, vytratily se morální zásady a jen malá část jde do praxe a z toho převážná část má tak vysoké sebevědomí, že si myslí, že zvládnou úplně všechno. Vrátit vzdělání všeobecných sester na střední školu, určitě ano, ale …………… ? Kde najdeme takové studenty, pro které to bude poslání?

 3. Degradace školství proběhla v ČR ve všech oborech. Nejde udělat krok zpátky a vrátit „složité“ a hodinově náročné (jak chce EU a jak je z tabulky patrné )studium na SZŠ.Nikdo by tam studovat nešel, aby pak měl jako výstup „JEN“ maturitu, když kolem má každý tupec už vysokou a ještě za tolik námahy a ve výsledku práci za mizerný plat. Né, i sestry chtějí mít totiž nějakou společenskou prestiž – tedy aspoň titul, aby obstály ve svém okolí, byť společenskou prestiž dělají hlavně peníze- tedy plat. Kdyby fotblista čutal do míče za 20tis měsíčně, neštěkne po něm ani pes. Vraťte tedy studium na zdrávku dle staré koncepce či dle požadavků EU, ale v praxi tuto středoškolačku zaplaťte.

 4. Nekonečná mi připadá diskuze jak vzdělávat sestry, jestli SZŠ, VOŠ, VŠ. Myslím si, že tyto diskuze jsou již bezpředmětné, i když nejsem zastáncem dnešního vzdělávacího systému, máme nějaký systém nastavený a každá další změna je běh na dlouhou trať a neřeší to, o čem se nikdo zatím nebaví, jak dostat sestry ze škol do nemocnic ať už asistenty nebo sestry, co jim nabídneme, a jak je budemem motivovat, jaké jim dáme kompetence, pravomoci, jaké budou mít podmínky k práci, personální zajištění, čas na práci, kterou studovaly, na pacienta – holistický přístup, a hlavně jak je zaplatíme. Pokud krituzujeme perrsonální vyhlášku č.99/2012 Sb. tak jenom slyšíme, že se jedná o minimální počty – 1 sestra na 40 pacientů v době ÚPS, vždyť i jako minimální počet je toto číslo minimálně k pousmání. Doktorka Pochylá již před několika léty vypracovala metodiku pro výpočet ošetřovatelského personálu, proč autoři nepoužili tuto práci jako odrazový můstek pro minimální počty. Nyní diskutujeme, že je málo lékařů a jejich kompetence by mohly převzít sestry, ptám se, které sestry? Jsem ve zdravotnictví 33 let a je mi čím dál více smutno, opravdu si neodvedeme vážit těch, které potřebujeme, kteří mají svou práci rádi, ale bohužel, nejsou náležitě doceněni.

 5. Furt píšete degradace středních škol apod. Ale všeobecná sestra se už na střední škole davno nevzdelava! Když tam studovala, tak měla kvalitní vzdělání. Dnes se sestry vzdelavají na VOS či VŠ a tam se toho učí jeste vice, takže pořád mame v ČR kvalitní sestry! Ale to, že nenastupuji do praxe je jiný důvod. Chyba je jinde… papalasove se prepocitali. Zvysili nároky na kvalifikaci sestry (musí studovat VOS nebo VŠ), ale praci a penize by nechali postaru. A to je pro budouci studenty velmi neatraktivní.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: