Neděle, 23. června 2024

Má zdravotnický asistent budoucnost?

Na webu Medical Tribune se objevily dnes dva články, týkající se postavení zdravotnických asistentů. Komentář Lucie Ondřichové a názory odborníků z praxe. V současnosti by každým dnem měla jít do vnitřního a vnějšího přípomínkového řízení novela zákona 96/2004, de facto ne novela, ale zcela nový zákon, který by měl pozici zdravotnického asistenta v systému napravit. Otázka je, zda to tak opravdu bude, a pokud ano, tak jak.  Nový zákon jsem ještě neviděla, a nevím, zda jej viděli odborníci, kteří se v článku Medical Tribune vyjadřovali.

Nicméně oslovení odborníci se vyjadřují v tom smyslu, že zdravotnický asistent do ošetřovatelského týmu patří a vyslovují se spíše pro odstranění odborného dohledu a  jasnému vymezení kompetence ZA.  Dovolím si trochu nesouhlasit.

Co je odborný dohled?
Už po pár letech existence „odborného dohledu“ se ukázalo, že tento institut je v praxi těžko pochopitelný a uchopitelný. Není se co divit – buď mám vzdělání a schopnosti k tomu, udělat nějakou práci – a pak ji udělám se vší zodpovědností, nebo vzdělání a schopnosti nemám, a pak na tu práci nemám co sahat. Jiná situace je samozřejmě v době zaučování, nicméně pracovat celoživotně pod odborným dohledem je pro zaměstnance demotivující a pro zaměstnavatele nepraktické.

Co se ovšem stane, zrušíme-li ZA odborný dohled? Když se podíváme na vyhlášku 55/2011 Sb., o činnostech, tak ZA má poměrně dost kompetencí shodných se sestrou, s výjimkou i.v. aplikace léků, cévkování a pár dalších drobností. V okamžiku zrušení odborného dohledu pak máme ze ZA téměř sestru. Zatímco odborný dohled alespoň formálně zabraňoval tomu, aby ZA sloužili na oddělení sami, pak tomu bude bránit co? Další problém může nastat v porovnání s vysokoškolsky vzdělanou sestrou,  která si logicky řekne, proč může středoškolák dělat totéž, co vysokoškolák? Co by se mělo také řešit jsou finance – zvýší se ZA po odstranění odborného dohledu plat? Jaký pak bude platový rozdíl mezi ZA a sestrou?

Zvýšíme-li sestrám a ZA kompetence, budeme je moci zaplatit?
Z kuloárů zaznívá, že sestrám by se měly kompetence zvýšit („U vysokoškolsky vzdělaných sester by bylo na místě dát jim část kompetencí, které dnes mají lékaři,“ řekl ministr Němeček pro Zdravotnický deník). A já se ptám: „Týká se to i středoškolských sester vzdělaných podle dřívějších právních předpisů před rokem 2004? A dostanou to sestry zaplaceno? Mají sestry časový prostor k tomu, aby zvládaly více práce než nyní?“ No, pokud budou mít ku pomoci dostatek pomocného personálu, např. ZA, pak ano, ale budou ho mít?

Zdravotnická zařízení musí šetřit. Mají-li na výběr přijmout sestru, která zastane základní i specializovanou ošetřovatelskou péči, nebo zdravotnického asistenta, který zastane pouze základní ošetřovatelskou péči, nebo sestru společně s asistentem, co udělají? Určitě je finančně výhodnější přijmout pouze sestru, případně ZA, nikoli již dva pracovníky. Řešením by mohla být změna personální vyhlášky ve smyslu jednoznačného pokynu mít na oddělení společně se sestrami určitý počet ZA.

Půjdou ZA po maturitě do praxe?
A zase je tu „ale.“ Zdravotnických asistentů je něco kolem dvou tisíc.  Většina jich odchází studovat na VOŠ/VŠ, a ačkoli bych se ráda mýlila, nemyslím si, že odstranění odborného dohledu na této situaci něco změní. Vzdělání se ve všech středoškolských oborech přesouvá do terciální sféry. Na VŠ chodí studenti z průmyslových, zemědělských i ekonomických škol, někteří  maturanti mají představy o budoucí práci v zahraničí, kde je VŠ jednoznačné plus a navíc si chtějí „prodloužit mládí.“ Prostě maturanti, pokud nejsou v opravdu tíživé sociální situaci, houfně do zaměstnání nenastupují a pokouší se o přijetí na VŠ, což se jim vzhledem k počtu VŠ/VOŠ a (ne)obtížnosti přijímacího řízení daří. Pro zdravotnické asistenty bude jistě dalším dobrým důvodem to, že jim stačí 3 roky dalšího studia a mohou získat více peněz na výplatní pásce a vyšší kompetence sestry. Výsledek? ZA bude stejně málo jako nyní a o nějakém multidisciplinárním ošetřovatelském týmu si zase můžeme nechat jen zdát.

Paní poslankyně Pastuchová předkládá myšlenku, že by absolvent střední zdravotnické školy po několikaleté praxi prošel jakýmsi krátkodobým „přemosťovacím vzdělávacím kursem“. Mohl by si tak doplnit potřebné znalosti a stát se plnohodnotnou všeobecnou sestrou, a to bez vysokoškolského titulu. To je jistě zajímavé, nicméně co taková „sestra“ bez vysokoškolského titulu bude dělat? Jak  může být „plnohodnotnou všeobecnou sestrou“ –  logicky se pak „sestra s titulem“ bude cítit podhodnoceně, protože na rozdíl od přemosťovacího kursu absolvovala vysokou školu.  A opět tu bude maturant stojící před rozhodnutím, zda jít studovat na VŠ nebo hned nastoupit do práce a pak dělat kurz. Co si vybere?

Potřebuje každá zdravotní sestra vysokou školu?
Paní poslankyně Pastuchová se ptá: Skutečně potřebuje každá zdravotní sestra vysokou školu?  –  A myslí si, že nikoli. Já si sice také nemyslím, že každá sestra potřebuje vysokou školu, domnívám se ovšem, že každá sestra by měla splnit požadavky EU (když už jsme tam vlezli), a měla by mít jednotné vzdělání, jinak se v tom budeme nadosmrti plácat, jako teď, když máme sestry titulované a ještě ze starých zdrávek bez titulu, což vyřeší čas. Čas ale nevyřeší dvoukolejnost VŠ a VOŠ, a když toto nebude zákon nějak řešit, zaděláme si možná na potíže do budoucna. V našem vzdělávacím systému lze nejlépe napasovat požadavky EU do vysokoškolského vzdělání, takže návrat studia sester na SZŠ už se nejspíš nekoná– jsme prostě někde jinde než před 10 lety. Spíše než možnosti, jak vrátit studium sester tam, kde bylo dřív, bychom podle mého názoru měli hledat cestu, jak přesvědčit maturanty, že studium a práce v oboru ošetřovatelství je atraktivní a finančně i kariérně se jim vyplatí (a skutečně to udělat, ne o tom jenom žvanit).

Zatím to na mě působí tak, že jsme přesvědčili maturanty (a to nejen ve zdravotnictví), že maturita je celkem k ničemu. Takže jdou studovat dál podle svých preferencí, a když v průběhu studia zjistí, že zvolený obor není atraktivní, prostě začnou dělat něco jiného. Příležitosti k tomu mají.

Závěr
Osobně moc dobře pozici zdravotnického asistenta v týmu nevidím, byť netvrdím, že do týmu nepatří. Nejsem ovšem přesvědčená, že bude stačit vymezit kompetence, zatraktivnit obor a finančně ohodnotit, jak píše Jana Nováková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči z FN Motol. Zrušení odborného dohledu podle mě bude znamenat pouze to, že ZA bude moci pracovat samostatně, a tedy proč mít nějaký tým, když asistent to zvládne sám. Jiná situace bude asi na specializované klinice, ale na standardním oddělení okresní nemocnice  by museli přilít do systému o dost peněz navíc, aby si mohli dovolit stavět týmy sestra – asistent. ZA tak jako jiní maturanti bude chtít lepší ohodnocení a prestižnější pozici, takže proč by nevystudoval VŠ a nestal se sestrou?

Jak dál?
Z mého pohledu se u nás historicky osvědčil model sestra-ošetřovatelka-sanitárka. Podle potřeb oddělení pak sestra specialistka, která už si sama to studium většinou nevolí, ale přihlásí se na základě požadavku zaměstnavatele. Dále máme sestry v řídících funkcích, sestry mentorky, sestry ve výzkumu a vzdělávání, tam už bych to viděla na magisterský stupeň vzdělání. Ošetřovatelky a sanitárky po pozici sestry možná také pokukují, ale do studia se jich pustí menšina, a to jen ty opravdu dobré. Kdyby byly tedy adekvátně zaplacené a byl by jich relativní dostatek, tak aby se v práci fyzicky nezničily, věřím, že by v systému zůstaly spíše než středoškolsky vzdělaní ZA. Ošetřovatelky a sanitárky mohou být i rekvalifikantky – s kvalitním, opravdu kvalitním kurzem. Nicméně i ty je třeba zaplatit – prostě bez peněz žádná změna systému k lepšímu nebude.

Pro stávající ZA bych zvolila skutečně nějaký přemosťovací vzdělávací kurs, ale takový, aby mohli získat alespoň titul DiS., když už máme tu dvoukolejnost vzdělávání, a obor ZA bych nadobro zrušila. Na SZŠ bych ponechala Zdravotnické lyceum – absolvent uplatnitelný ve zdravotnictví, hygieně, laboratořích a přírodních vědách s možností studia na VŠ, a dále vzdělání a kurzy pro ošetřovatelky, sanitárky a pečovatelky. Moje vize se asi nesplní, jsem jen hodně zvědavá na nový zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a jak se s tím vším popere.

Těším se na Vaše komentáře! Ať již jste sestra, asistent nebo jiný pracovník ve zdravotnictví, co si o tom myslíte?

Lenka Šnajdrová, pro www.osetrovatelstvi.info

DALŠÍ ČLÁNKY

78 KOMENTÁŘE

 1. Tady se to pise velmi idilicky…sem zdravotni asistent a znam jich jeste hodne, co musime delat stejne vse jako sestry, zadny dohled nad nami neni, protoze jak vsichni ve zdravotnictvi vime, sestry nejsou…jsme levna pracovni sila, jednou nohou v kriminale, kdybych mela delat jen to co muzeme, tak by pak musela rikat sestre na jinem patre a ta ma svoji prace dost.

 2. A potřebujeme ošetřovatelky a sanitárky?! Při vší úctě… stále si myslím, že ZA je ,,lepší,, ošetřovatel- tedy hlavně osoba ve zdravotnictví, která má nejužší vztah s pacientem. Moc si neumím představit model, kdy sestra pouze řeší papíry a tu nejodbornější činnost, ZA tedy ostatní a co dělá ošetřovatel v tomto modelu? Hovořím o standardním oddělení, kterých je většina. Samozřejmě jsem za to- zaplaťme je KONEČNĚ.

  • Blanko, souhlasím – když budeme mít v systému ZA, tak ošetřovatelky a sanitárky nepotřebujeme. Já pracuji s modelem, že ZA nemáme. Vypsala jsem tady víc důvodů, proč si myslím, že středoškolsky vzdělaných ZA budeme mít málo – tak jako teď. V zahraničí je též obor zdravotnický asistent – bývá to člověk s jejich středoškolským či prodlouženým základním vzděláváním a dále s odborným prakticky zaměřeným kurzem – dalo by se říci na úrovni sanitářky – ošetřovatelky. Čili klidně můžeme nazvat ošetřovatelky bez maturity zdrav. asistentem. Já jsem přesvědčená, že ten nejužší vztah s pacientem má mít sestra. Odborná až specializovaná péče a dokumenty sestra, základní oš. péče a pomocné práce ošetřovatelka podle pokynů sestry, nebo ve spolupráci se sestrou. Nebo místo ošetřovatelky zdravotnický asistent – jestliže to budeme umět zařídit tak, aby nastupoval do praxe a nešel studovat VŠ a stal se sestrou. Já se ale obávám, že to nezařídíme.

   • v poměru dětí, které nastupují na SZŠ… je to prostě maturovaný ošetřovatel s malinkými kompetencemi nad rámec.. sestra, pokud bude dodržena hierarchie .. nikdy nebude v užším kontaktu s pacientem. Tedy… víme, co chceme? Z praxe vím, že kolikrát, paní z kuchyňky, mi dala do sociální anamnézy víc než kdokoli =(. Tedy máme 2015, jsme v EU a snažme se o racionální nástřel budoucí ošetřovatelské péče. Křičíme po kompetencích- tedy- ANO, ale jasně musíme specifikovat.

  • Tak tady si dovolím nesouhlasit. Jsem vystudovaná ošetřovatelka a mohu s čistým svědomím říct, že jsem se ve škole naučila vše a možná i něco víc než dnešní ZA. V praxi to vidím dnes a denně. Ukažte mi ZA, který po škole umí aplikovat i. m. a i. v. nebo točit EKG o odběrech krve ani nemluvím o většině diagnóz ani neslyšeli a péči o pacienta viděli jen z rychlíku. Hlavní je, že všichni dálkově studují, jen aby měli výšku a mohli být vedoucí pracovníci, ale o ošetřovatelství neví vůbec nic. Můj názor je, že ošetřovatelky, které studovaly do roku 2000, zároveň s všeobecnými sestrami jsou daleko líp připravené pro práci ve zdravotnictví než dnešní ZA. Ale bohužel dnes je nikdo neocení a ani je nenechá dělat to, na co byly vystudované. Vždyť máme spoustu sanitářek s tříměsíčním kurzem a ZA. Tak co vy na to. To jsem zvědavá na ty komentáře.

   • Milá oško, vaše vzdělání nikdo nezpochybňuje, ale zase jsme u těch kompetencí. Ani před rokem 2000 ošetřovatelky nesměly aplikovat i.v. , i kdyby to uměly. Pořád se točíme v tom, že kdo nastoupí na oddělení, tak dělá práci sestry – ať již pod nátlakem, nebo proto, že svoje schopnosti právem či neprávem přeceňuje a pak kde máme ten multidisiciplinární tým? Všichni dělají všechno a ve finále nejsou lidi.

   • oško, nevím odkud si, ale já studuji ZA a umím jak aplikovat i.m.tak i odebírat krev. Z vlastních zdrojů vím, že na každé škole je to jinak. U nás se to učí, ale vím o školách kde to vzali tak, že to stejně dělat nebude. Mám také kamarádku na oboru ošetřovatelka a ty tohle opravdu ani neprobírali…

   • Taky jsem vystudovala tehdy SOUZ . střední odborné učiliště zdravotnické v Třebíči a musím potvrdit – škola nebyla vůbec lehká. Tehdy před r. 1989 to byl vůbec nejtěžší učňák a učily nás profesorky ze SZŠ a nešetřily nás . Na odborné předměty nás učily lékaři z nemocnice. Praxe byla už od druháku. Jenže ouha , ačkoliv jsme byly velmi praktické a na oddělení jsme měli hodně ošetřovatelských kompetencí – sestry jsme holt nebyly. A proto jsem vystudovala večerní SZŠ a je ze země „stará“ středoškolská všeobecná sestra.

   • oško, tak to jste tedy vážně přehnala!!!!!!!! NEPIŠTE DO DISKUZÍ, KDYŽ NEJSTE V OBRAZE O DOVEDNOSTECH ZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • Ja tedy nevim , jsem ZA a nedelam zadnou pomocnou silu ani sanitařskou a už vubec ne ošetřovatelku . Mam na starost 9-12 pacientu a dělám u nich vše co je potřeba od i.v vstupu přes i.m aplikace , cévkovani , rozdávání léků , zapisovani do dokumentace. Proste vse co dela sestra s titulem nebo sestra bez titulu jak to byvalo driv . A pod odbornym dohledem vůbec nejsem . Ono to také zaléží o tom jakou ma assistent praxi a jak pracovity a pečlivy ano jsou i assistenti kteří jsou nepoužitelný. A co se ohledně financí týče jsem na tom stejně jako normalni sestra . Vše je o domluvě s vedenim . Pokud chcou abych delala praci asistenta za penize assistenta budu ji delat, ale pokud chcou abych delala praci sestry tak za penize sestry. A kdyz si nekdo neumi dupnou ohleden penez je to jejich problem. Vy jako vedeni ode me neco chcete tak me za to i zaplat te tak jak mate . V dnesni dobe nic neni zadarmo. Bohužel to tak je.

    • Paní kolegyně, představte si řidiče kamionu, který sice umí řídit kamion, ale má řidičský průkaz pouze na osobní vozidlo. Když ho bude za volantem kamionu kontrolovat policie, bude po něm chtít samozřejmě řidičák na kamion. A on ho nemá… myslíte, že že ho nechají jet dál?
     To je přesně vás příklad, a já vám moc přeju, aby se vám nestala nějaká profesní chyba, protože na překročení kompetencí můžete dojet velmi rychle.

     • Silver má pravdu.Všichni víme,jak to v praxi chodí,kompetence ZA známe,nikdo jejich práci neznehodnocuje.Dělají však v praxi opravdu i to,na co kompetence nemají a o dohledu nemůže být ani řeč.Momentálně bych řekla,že za málo peněz dost dobré muziky.K dorazu… Při zásadní chybě budou všichni ostatní partyzáni.Pokud jim navýší kompetence a zruší odborný dohled,zvýší jim peníze??? A navíc,jak k tomu přijdou holky s VOŠ nebo Bc??? Jejích škola nepatří k nejlehčím.Nač tedy studovaly??,Naše zdravotnictví je snad nehorší guláš…Stará verze dobré zdravky s vysokou úrovní studia se nevrátí,to je jasné,ale byly to zlaté časy a hlavně… Bylo v tom jasno.

    • A co máte v pracovní smlouvě? A v náplni činnosti? A kdo dělá ošetřovatelskou a sanitářskou činnost na tom pracovišti? Podle mého to bude pěkně bohaté pracoviště, když platí sanitáře /řekuú, ošetřovatelska a ZA jako sestru. A je ještě někdo nad Vámi?

   • Mýlíte se. Jsem ZA. Byl jsem ten první, kdy říkali, že jde pouze o změnu názvu oboru. Nyní po 6 letech v mnoha ohledech, jak vědomostních, tak i manuálních dovednostech předčím VS. Mám přehled v oboru chirurgie, urologie, ortopedie i plicního oboru. Jenže jsem po škole neměl podmínky k tomu studovat dál. Pak jsem omylem založil rodinu a musím se starat, takže další překážka, tak přemýšlím, jak se nezrušit a vybruslit z toho ven. Takže buď škola, nebo čekat na změnu zákona.

    • Milý Jane, každý člověk v praxi předčí absolventa. Když nastupovaly do práce absolventy SZŠ, byla ošetřovatelka s praxí na oddělení chytřejší, šikovnější a rychlejší. Ono se to potom vyrovná. Samozřejmě jde taky o kvalitu školy. A uznávám a už jsem to několikrát psala, že první ZA tento systém hodně poškodil. Myslíte, že většina ZA, kteří vycházejí ze školy teď, jsou tak dobří jako vy?

     • no z praxe vidím, že některé z nich jsou velice šikovné, vím že z našeho ročníku jsou použitelní téměř všichni. Máte pravdu, vše člověk získá praxí. Mrzí mě, že to byla v uvozovkách jen změna názvu oboru….

   • Ty „vystudovaná“ ošetřovatelko. Kdysi byla oška na 3 roky- konče výuč. listem!!!!!!!dnes 1 rok dálkově! Ošetřovatelky nemají žádné kompetence k aplikaci injekcí, ani odběrů apod.Můžou tak změřit TT, natočit EKG(a to si nejsem jistá…) Dnešní ZA jsou omezení, s tím souhlasím, ale mají SZŠ- ukonč. maturitou! K odb. praxi patří právě oš. péče, kterou ty máš taky, ale navíc mají aplikace injekcí(všechny mimo i.v.) a odběry biolog. mater.podávání léků… apod. . Z toho se i maturuje, ale ty jsi nematurovala, tak to nemůžeš vědět. Sama jsem sestra, tak nemám zapotřebí se někoho zastávat, ale máme na oddělení asi pět ZA- spolupracují se sestrou při všech odborných výkonech, pak máme jednu ošku, ta je na provádění hygieny pacientů, podávání stravy a krmení pac. Naštěstí je normální a ví, že na sestru si prostě hrát nemůže. I když by třeba po deseti letech praxe, kdy všechno obkoukala mohla. Zkrátka sestra je sestra, ZA je ZA a ošetřovatelka je ošetřovatelka! Ale ty patříš asi k těm oškám, které jsou např. při odb. praxi žákyň ze SZŠ „důležité“ a na sestru si ráda hraješ! Ale držím palce, možná ti to někde prochází. U nás by sis „neškrtla“!!! Dominika.

    • a takoví lidé mají tvořit tým, který dělá vše pro blaho nemocného……..opovržení k ošetřovatelkám, ona ta ošetřovatelka u té hygieny, krmení, přebalování či komunikace ví mnohdy o 100% více o klientovi než sestra, která na ten pokoj přijde jen aplikovat tu i.v. injekci. A ještě, milá Dominiko, obor Ošetřovatel je stále 3letý obor s výučním listem. A jen pro upřesnění jsem všeobecná sestra a poté ještě VŠ sestra na LF, ale když vidím, jak někdo takhle mluví. Mám zkušenost, že spíše ti studenti ZA si hrají důležitě na něco, co rozhodně nejsou……..

   • Promin, ale rozhodně s tebou nesouhlasím jsem před maturitou, ale rozhodně umím točit EKG, zavádět cevku a vycevkovat, i.m. umím také a o v pravovani léků do žíly nemluvě. A krev odebiram denně. Myslím že je hezký že si se vyjádřila ke své profesi, ale tím si zavrhla druhou jako ZA , který má větší budoucnost než vyučený ošetřovatel v domově důchodců 🙂

   • Dobrý den, nezlobte se na mě, ale to, že má sestra titul, neznamená, že kvalitně pečuje o pacienta. Některé vysoké zdravotnické soukromé školy nemusí ani moc navštěvovat, stačí zaplatit, sehnat razítka z praxe a na konci odevzdat práci… Taková sestra potom nastoupí na odd a dělá jednu botu za druhou a ZA ji upozorňují např na to, která ATB se ředí jakým roztokem. Ten odborný dohled je nám, ZA, potom k ničemu, když musíme takové titulované sestry hlídat. A není jich málo. A těm, které opravdu studovaly, připadá, že přebalit pacienta je pod jejich úroveň. Je potom jednoduché počkat, až se ostatní vrátí z oběda a nechat pacienta do té doby znečištěného. Samozřejmě ne všem.

   • pokud vím tak vy můžete tak leda podat pacientovi mísu,tak o jakém i.m, i.v apod. se tady bavíme to vy vůbec nemáte co dělat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • ja jsem ZA a vse co pisete jsme se ucili a myslim ze dobre… delam ted v dome s pecovatelskou sluzbou pro seniory… a resime stale casteji ze nemuzeme pichnout inzulin nebo podat prasky od bolesti kdyz jsme tady sami na nocni a bez zdrav. sester… jina situace je v nemocnicich tam je sester dost ale tady neni a ani nikdy nebude dostatek sester… tolik aby byla kazdy den na smenu alespon jedna ktera tu praci muze delat…

  • Při vší úctě rozhodně si tedy nemyslím, že ZA je lepší ošetřovatel….to tedy v žádném případě! Srovnávat ZA s ošetřovatelem, který má 2 měsíční kurz, znalosti v oboru nulové a před tím mnohokrát pouze ZŠ…..no to pardon, ale i když jsem VŠ, tak teď si myslím , že jste hrubě urazila skupinu schopných lidí, kteří by bez problému po krátkém dostudování mohli být plnohodnotnou sestrou (samozřejmě jsou i vyjímky ).

 3. Já to vidím asi takhle já jsem vystudovala obor zdr.asistent, když jsem nastoupila do prváku ve třetím ročníku studovali ještě sestry , tudíž my jako jedni z prvních ZA jsme studovali ještě úplně to samé co oni s tím rozdílem , že my už jsme vylezli jako podceňovaní asistenti. Je pravda ,že nyní už se ZA neučí to co my a proto mě neskutečně štve , že jsme házeni do jednoho pytle. Být to na mě souhlasila bych s tim kurzem který by ze ZA udělal kvalifikované sestry, ale jen z asistentů , kteří ještě studovali odborné předměty a vzdělávali se jako sestry. A co se týče zrušení odborného dohledu tím se nic nic nevyřeší, naopak ZA se budou bouřit proč mají dělat stejnou práci jako sestry a být za to o tolik méně zaplaceni. Já osobně pracuji na interně dělám uplně všechno žádné úlevy opravdu nemám a mám o 5 tisíc méně než sestra. Je to nespravedlnost !!!

  • Souhlasím, první ročníky ZA se ještě učily to, co sestry. My jsme měli ještě latinu jako samostatný předmět, dnes už se učí jen latinská terminologie v rámci jiných předmětů. Pokud se mýlím, opravte mě.

   • jsem také zdravotnický asistent (v roce 2009 jsem nastoupila do prváku v Ječné ulici v Praze) na „zdrávce“ jsme se učili latinský jazyk zvlášť, do druháku jsme měli ošetřovatelství rozdělené na teorii a praxi(ve školních učebnách, kde jsme se na umělých panácích i na sobě vzájemně učili veškerou ošetřovatelskou péči nebo první pomoc). odběry krve, i.m.,s.c, atd. jsme se také učili.od třeťáku jsme začali chodit na praxi do nemocnic na oddělení a ambulance, teoretické ošetřovatelství jsme měli již rozčleněno do více oborů (chirurgie, interna, gynekologie, atd). Po pravdě řečeno vůbec nás nešetřili. A k čemu nám to je? Lituji dodnes, že jsem kdy na „zdrávku“ šla, protože se s tímto vzděláním téměř nikde (samozřejmě mimo oddělení) neuchytíme (vím to z vlastní zkušenosti, protože ze zdravotních důvodů mohu pracovat jen v jednosměnném provozu-ambulanci, a tam všude z 99% chtějí sestry s registrací). Nyní pracuji na gastro ambulanci, kde asistuji primáři a lékařce při vyšetřeních, dle kolegyně se ze mě stala „gastro sestra“(sama se tak samozřejmě necítím), protože zde dělám vše jako ona, co se týče práce , bez rozdílu (mimo peněžního ohodnocení).

  • Plně souhlasím, jsem na tom také tak. Když stále nebylo jasné co s námi bude ( asi ve druhém či třetím ročníku ), slibovalo se, že po krátkém kurzu budeme praktické sestry, tehdy by nás bylo z našeho ročníku večerního studia bývalo odešlo téměř 75% studentů. A dál? Skutek utek. Nadále za málo peněz hodně muziky, bez jakékoliv možnosti ( mimo odpracovaných let ) dalšího fin. postupu. Pak se všichni diví, že ZA chtějí dále studovat na VOŠ, nebo VŠ.

 4. To co se dnes vyučuje jako ZA byla dříve sestra tak nedělejme rozdíly a sjednoťme jak to bylo dříve nebudeme se povyšovat nad někým ne?

   • Já maturovala v r. 2012 jako ZA. Dnes jsem se bavila se svou bývalou třídní učitelkou a ta mi potvrdila, že jsme stejně vzdělané, jak naše předchůdkyně „sestry“. Tři roky pracuji na standardním odd., pracuji svědomitě a hodně nad rámec svých kompetencí ,dokonce zaučuji i nově příchozí staré sestry, spolupracuji s lékaři a také je musím neustále hlídat, protože také dělají chyby. Nevidím ani já, ani má nadřízená staniční i vrchní sestra žádný rozdíl v dovednostech a znalostech mezi mnou a sestrou. Zrušení odborného dohledu středoškolsky vzdělanou sestrou a možnost se registrovat a sbírat tzv. „body“, případně překlenovací kurz, by byla velká pomoc pro nás poctivé „asistenty“, ale také pro zdravotnictví a jeho nedostatek sester. A ještě dodatek: moje dcera pracuje jako pedagogický asistent a dělá asistenta vysokoškolsky vzdělanému pedagogovi – učiteli, taktéž by měl pracovat ZA a to dělat asistenta vysokoškolsky vzdělanému lékaři, tak to přece mělo být ne? Sestra vysokoškolačka by měla být staniční a vrchní sestrou, popř specialistkou na spec. odd. A také bych ráda vzkázala starým sestrám a starým oškám – žádná z vás neuměla všechno při nástupu ze školy do praxe. Učily jste se zvládat běžný provoz a až po nějaké době (3 roky ) jste mohly pracovat samostatně (s registrací). Dnešní asistent bude do smrti pracovat jako pouhý asistent bez možnosti požádat o registraci a zrušení odb. dohledu? Jak by se vám to líbilo? Já už se bohužel na VŠ nedostanu, zkoušela jsem se dostat na slezskou univ., ale přesto že jsem splnila procentuální limit nad rámec požadavků školy, přijata jsem nebyla pro velký počet uchazečů, Letos je v mém kraji velmi omezeno večerní studium, tak už jsem to prostě vzdala. Dříve jsem pracovala jako oška a kolegyně sestry mi navrhovaly, ať jdu na střední a ať pracuji jako sestra. To jsem si tedy pomohla….,roky odříkání A TEĎ TOHLE!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. Přesně jak píše Silver. Jsem ještě Všeobecná sestra z SZŠ. ZA v nižších ročnící opravdu měli první roky stejné osnovy, praxi atd- nikdo nevěděl co a jak a jsou biti tím, že mají nižší plat a kompetence. Z vlastní zkušenosti na oddělení máme sanitárky, které se rozhodly dálkově studovat asistenta- jsou v 1. ročníku- na vizitce ZA, dělají vše i když to neumí a my neděláme nic jiného než jim stojíme za zadkem a hlídáme je! Dokonce slouží noční! 1 sanitárka(ZA) na 23 pacientů! A kde jsou kompetence?! Když k nám dojdou budoucí ZA na praxi neučí je nic- nerozdávají léky, odběr, cévkování a jiné dělá učitelka a oni „drží tác a chystají pomůcky“. Jediné co apl. jsou inzuliny. Takže hygiena, desinfekce stolků, vypouštění močových sáčků, vylévání míst, chození s pac. v rámci RHB, měří teplotu…a tady zůstává rozum stát jak studentka ZA dálkově, sanitárka co se na praxi zatím nic nenaučila může SAMA sloužit NOČNÍ, brát plat ZA atd…kompetence rozšíříme a zrušíme dohled a nezmění se nic! Bude se dít to co do teď jen trochu víc „legálně- pro zaměstnavatele“.

  • Nechápu, jak někdo může mít na vizitce ZA, když to vzdělání nemá ještě ukončený. Tím pádem lže, ne? Pokud jde o vizitku během praxe při škole, tak zase nechápu, že tam s nimi není učitelka. S námi chodila vždycky učitelka.

   • Učitelky během praxe na VŠ rozhodně nechodí, maximálně na kontrolu, jestli jsou studentky v práci. NaˇVOŠ sitaci neznám a va SZŠ přijde jedna učitelka, která rozdělí svůj houf studentek po různých odděleních a záleží na ní, se kterýma tam zrovna je. Jinak z praxe znám ošetřovatelku, co odmítá nosit jmenovku, aby nebylo vidět, že je ošetřovatelka a dokonce nosí raději staré sesterské oblečení, než svoje, jen aby si šimrala svoje ego.

    • Já reagovala na to, že Chinchila píše, že sanitářky studují prvním rokem ZA a nosí to na jmenovce a dělají to, co sestry a sestry na ně musí dohlížet. Na SZŠ přeci musí chodit na praxi se studentkami učitelka. Co tedy Chinchila popisuje. Jo, na VŠ učitelky se studentkama nechodí, na VOŠ taky nevím….

     • Jano, já dělám v porodnici a k nám chodí i studentky ze SZŠ. Houf tak 10-12 holek, sem tam s chlapcem a s učitelkou. Ráno je rozdělí, někoho na porodní sál, někoho na ambulanci, někoho na pooperační gynekologii, někoho na zákrokový sál, někoho na šestinedělí- všechno je to gyn-por, kde mají mít praxi. je na ní, jak to střídá. A zcela logicky, je pouze s jednou partou na jednom oddělení. Některá to třeba aspoň obejde a poptá se, ale některá je pořád na jednom oddělení (a některá si jen sedne a žvaní a zdržuje, ale to už je o konkrétních lidech a ne o systému- to mají prima vzor). takže je to všechno na nás- zase musím poctivě přiznat, že k nám chodí čtvrťačky, takže nějaké šílené problémy nemáme.

    • Zdravím Vás.
     Jsem vystudovaný ZA ve druhém ročníku VOŠ. Na střední nás také učitelky rozhodně nešetřily a dělaly jsme vše, od muskulárek, i.v., odběrů, až po cévkování. Jediné, co jsme nesměly, bylo bolusové podání léků a píchání flexily. Dostaly jsme se i k převazům na diabetické chirdě, kde byly opravdu ošklivé nohy. Medici se tam běžně hroutili, ale to my jsme si dovolit nemohly. Byla to škola života, kterou v praxi určitě využijeme. Chodily jsme se podívat na sály a na různé další výkony, co se naskytly, například zavádění centrály. Na odd nás rozdělily po pokojích a dělaly jsme si vše co bylo potřeba. Pracovaly jsme s dokumentací a ve čtvrťáku už nás vedli k tomu, že si musíme vše hlídat, jinak je zle. Samozřejmě, že nám říkali, že bychom nějaké výkony dělat neměly, ale pak nastoupíte do zaměstnání, kde dělá asistent stejnou práci, jako sestra a nikoho nezajímá (ani na to nemá čas), že něco neumíte.

     Na VOŠce je to pak o něčem jiném. U nás prvák chodíte s učitelkou, kdy projdete hodně oddělení. Praxe je tu opravdu dost. Ve druháku už chodíte samy a pracujete se sestrami. Nemůžu říct, že jsem se na střední hodně nenaučila, ale na VOŠce už jste přecejen odkázané víc na sebe, máte v podstatě zodpovědnost za to, co provádíte, samozřejmě pod dohledem sestry nebo ZA.

 6. Já si myslím, že největší problém je v penězích. Nedokážu zhodnotit rozdíly ve výuce před ZA a ZA na střední škole, ale máme ZA,kteří jsou zaměstnaní jako ZA a buď:
  1) dělají práci ošetřovatelek a jsou placeni jako ZA a zcela správně remcají, že oni mají na víc, že mají jiné kompetence. V tom okamžiku jsou jako ošetřovatelky drazí.
  2) dělají práci jako sestry a jsou placeni jako ZA a v tom případě jsou skutečně jednou nohou v kriminále, protože kompetence anemají a musí mít dohled. navíc dohled někde na jiném oddělen ce slušně řečeno na nic. A v tom případě jsou zaplaceni málo.
  No a pak máme model, se kletrým se já setkávám celkem běžně, že asistentky slouží se sestrou a hrnou se do sesterské práce s tím, že nejsou ošky a práci ošek přenechávají sestrám. Pak se není, čemu divit, že sestry remcají. A pak docházím ke zbytečným třenicím.
  Jak píše Lenka, jsou oddělení, kde se slouží v sestavě setra-ZA nebo sestra-oška. Jsou ale oddělení, kde se slouží v sestavě- jedna síla. Tady je něco špatně v systému, proč si má člověk dělat VŠ, aby pak půl směny prokmital s hadrem a kyblíkem, prádelm, vozením pacientů, polohováním a pod (a zhusta nejsou ani uklizečky), čtvrt směny dělal lékaři sekretářku, čtvert směny honem honem udělal sesterské činnosti a v pauze na jídlo honem zvládl nějakou tu sesterskou dokumentaci? Lze se pak divit, že zdravotnictví netáhne?
  Osobně se domnívám, že lidíé by byli (možná, že jak kde) ale není vůle je zaplatit. Co jiného těn ZA zbývá, než studovat, když nedostanou práci?

  • Jiřino, víceméně svatá pravda a já dodávám, že reálně hrozí, že ZA budou studovat i v případě, že by tu práci dostali – protože většina z nich chce dělat sesterskou práci ( a taky ji už někteří teď vlastně nelegálně dělají) a mezi ZA a sestrou jsou jen 3 roky VŠ/VOŠ, což není tak nesplnitelný požadavek.

   • No, to ale záleží na zaměstnavatelích. Pokud zaměstnavatel chce, dělá obstrukce. podle mého názoru zcela nesmyslně, ale znám to i odjinud než od nás. Jinak ZA se studiem chápu a přeju jim, aby jim nebyla řečena stejná věta jako jedné naší kolegyni ( jako ZA tu máš zaměstnání, jako sestu tě nepotřebujeme). Kdo chce studovat, ať studuje a pokud možno v mladém věku, v tom nejlepším to jde už fakt ztuha.

     • Tak to jo, já to špatně pochopila. Ani tak se jim nedivím- práce pro ně není a když je, tak to dopadá, jak to dopadá. nejen, že to vidí, ale jsou tím masírovány i ve škole- asi jak ve které. A taky tam hraje roli trochu toho prodlužování mládí- pokud to rodiče utáhnou finančně.

  • Naprosto souhlasím. U nás taky funguje systém zdravotnický asistent – sestra. A ZA se hrne do sesterské práce, léků (bez znalosti účinků léku a příznaků pacientovy dg.) a do dokumentace, ve které dělají chyby. A sestra pak dělá tu práci ošetřovatelek. Rovněž si myslím, že změna kompetencí tohle nevyřeší, dokud bude systém, kdy sestra půl směny lítá s kýblem a hadrem, a druhou půlku administrativního pracovníka a sekretářku doktorovi (kterému aby všechno strčila až pod nos a 3x zopakovala, co má kam napsat) a jen tak mimochodem se věnovala pacientovi.

 7. Díky, Lenko Šnajdrová, za skvělý članek. S Vašimi postřehy a návrhy plně souhlasím a příspěvky do diskuse potvrzují to, co já neustále a opakovaně tvrdím:
  1) mnoho zdravotnických zařízení porušuje zákony a vyhlášky tím, že nutí zaměstnace překračovat kompetence a pracovat v týmech s minimálním počtem pracovníků, ve fyzicky i psychicky neúnosných podmínkách.
  2) Zdravotnický asistent je ošetřovatel s maturitou, přesto, že má zdanlivě kompetence všeobecné sestry. To sousloví „pracuje pod odborným dohledem“, je jen alibistická klička, která legalizuje jeho zneužívání. Pracuje za menší plat a dělá práci všeobecné sestry. Ale nemá k tomu znalosti, praxi ani právo!! Jeho příprava není srovnatelná s přípravou sester na SZŠ před rokem 2004.
  3) Vedení nemocnic tuto situaci zneužívá ( šetříme!), SAK to blahosklonně přehlíží ( akreditujeme a reakreditujeme!) a v případě průšvihu mame obětního beránka v podobě zaměstnance, který “ vědomě!!!!, no fuj!!! překračoval svoje kompetence, chodil do práce vyčerpaný nebo dokonce nemocný( ten hrabivec!!!) a tím zavinil poškození pacienta a ohrozil “ dobré“ jméno organizace.A nikoho nezajímá proč k té situaci došlo. Jak funguje systém jako celek. Veřejnost má svého viníka a binec pokračuje.
  4) Velmi praktické je odvolávání se zaměstnavatelů na to, že výše platu nezávisí jen na dosaženém vzdělání, ale také na výkonech, které zaměstnanec na konkrétní pozici oficiálně vykonává. Tak by mě zajímalo, co by se stalo, kdyby si konečně!!!! všichni zaměstnanci – nelékaři přečetli svoje smlouvy a Vyhlášku 55/2011 a začali se těchto úředních dokumentů držet. Typuji tak tři dny a systém by se položil.
  5) Protože už v současnosti máme nadbytek středních a vysokých škol se zaměřením na výchovu zdravotnických pracovníků – nelékařů, tak je ke studiu přijat každý uchazeč, jen musí být trpělivý a obejít více institucí.Někde ho určitě přijmou a nějaký ten titul určitě získá. Studenti jsou “ úzký profil“, takže školy bojují o studenty a ne naopak.Pokud si někdo dovolí poukázat na nízké nároky na přijetí, diskutabilní kvalitu a náročnost studia, spornou erudici vyučujících a HLAVNĚ!!! uplatnitelnost absolventa v praxi, koleduje si o veřejné upálení na hranici, protože znevažuje význam vzdělání.
  5) A ja si navíc dovolím poukázat ještě na jeden důležitý prvek systému. A to jsou…učitelé! Důležitou součástí výuky na odborných školách je odborná příprava a kvalitní praktické vyučování.Na těch „starých zdravkách“ učily převážně sestry z praxe, které si postupně doplňovaly pedagogické vzdělání. Takže jejich výuka byla založená na skutečných praktických znalostech a dovednostech. Mohly kdykoliv nahradit sestru u lůžka. Což imponovalo nejen nám studentům, ale také udržovalo rovnocenné a vážené postavení sester – učitelek v očích personálu nemocnic. Velmi by mě zajímalo, kolik současných odborných učitelek na SZŠ a VOŠ a VŠ má osobní zkušenost z prací u lůžka, pokud ano, tak před kolika desetiletími.Troufám si tvrdit, že současný trend, kdy na školách učí sice vysokoškoláci, ale učí něco, o čem mají jen teoretické znalosti, by se dal charakterizovat slovy: “ Kdo umí umí, kdo neumí, učí.“
  Tak a teď si jdu si pro polínka na tu pomyslnou hranici. Hezký den.

  • Zlato, zlatá slova!!! K těm učitelům na SZŠ bych ještě dodala- nás před mnoha lety učili na nástavbě lékaři- internu internista (dej mu pámbu nebe, byl přísný, ale tyju z toho dodneška), patologii patolog, gynekologii gynekolog atd. Dneska se učí ošetřovatelská péče napříkald v gynekologii, ale učitelky mají vzdělání jako učitel zdravotnických předmětů na střední škole. Pak se strašně divíme, že studentky na praxi koukají jak puci, co to po nich chceme. A podle mého názoru (nikomu ho nevnucuju), by učitelky , co chodí se studenty na praxi, měly mít nějakou formu zaměstnání v nemocnici, protože když žák pod dohledem učitelky udělá nějaký průser, nese za to zodpovědnost sestra, protože učitelka není zaměstnanec.

  • Milá Zlato, děkuji, popravdě samozřejmě nečekám, že se se mnou bude každý ztotožňovat, a dokonce by to bylo i podezřelé, ale jsem ráda, že se sestrou takových kvalit jako Vy se shodneme.
   Mě už upalují na Facebooku, je tam dost živá diskuse o tom, že ZA jsou stejně dobré, a dokonce i lepší než sestry, korunovaný větou, že – doslova přepisuji: „sestry co mají SZS udělanou před oborem zdrav . asistent by meli zklapnout jsou stejne jako Asistenti vzděláním jen s tim rozdílem ze mají i by název.“

   • To myslíš vážně?To je teda sebevědomí, Napoleon by se rděl. Jistě, pokud má někdo na mysli konkrétní příklad, že osoba AB je lepší pro praxi než osoba CD, i když je jedna ZA a druhá sestra, ale jako celek?

  • Jsem osobně učitelka ošetřovatelství a praxe pro zdravotnické asistenty na szš, pochopitelně musíme mít ze zákona vysokoškolské vzdělání,ale také všechny, které zde pracujeme, máme praxi v oboru. Ano, některé před 10 lety či více, ale – chodíme 2xtýdně s žáky do nemocnice, kde s nimi pracujeme. Učila jsem i sestry a praxe se u nás od nich neliší-veškeré výkony (vyjma i.v. aplikace, zde jen připravujeme) děláme, stanovují i oše diagnózy a plány. Ano, mají menší hodinové dotace, něco jsem museli vyřadit, ale snažíme se zachovat nezbytné základy.Nemyslím si, že máme znalosti pouze teoretické a chybí nám zkušenosti, naopak,musíme neustále sledovat nové trendy a postupy, například naprostá většina sester na jednom oddělení neumí aplikovat správně antikoagulancia,dokonce jsem se setkala s tím, že je aplikují do předloktí!!!Několikrát se mi stalo, že mě službu konající sestra přišla požádat o pomoc,když jí například nešel provést odběr či si nevěděla rady s převazem. Mohu porovnat práci sestry u lůžka (na standartní jednotce)a práci učitelky praxe a za sebe mohu říct, že z praxe ,kde mám na starosti 12 žáků a u všeho musím být, zjednodušeně -jedním okem se dívám na přípravu infúze, druhým na přípravu injekce,do toho odpovídám na nekonečné dotazy a zkouším teorii, pendluji mezi různými odděleními -takže musím znát specifika každého daného oddělení,zabránit poškození pacienta, chodím víc psychicky vyčerpaná než dříve ze směny. Kdo toto nedělal, nemůže porovnat. A průšvih u nás při chybném postupu žáka určitě nebude mít sestra,jsme na částečný úvazek i zaměstnanci nemocnice.

   • Paní učitelko, děkuji za komentář. Co Vy byste udělala s oborem zdravotnický asistent? Připadá Vám, že má perspektivu s odborným dohledem nebo bez něj?

    • Bohužel, ač se mi to samotné nelíbí, jsem realistka a je mi jasné, že se k předchozímu modelu vzdělávání sester (tedy vrátit na zdrávky) bohužel nevrátíme. Dát odborné kompetence je složité, jsou obrovské rozdíly mezi praxí na zdrávkách podle toho, v jaké nemocnici praktikují. Někde opravdu ani nedávají léky, necévkují, nepřipravují infúze, neředí ATB….Pokud bych měla dát svůj osobní názor, tento obor perspektivu nemá, vím, že jsem sama proti sobě, ale zrušila bych ho. Vidím to i na počtu žáků, hlásících se na tento obor a zejména jejich kvalitě. Na příští rok máme na ZA 5!!! přihlášek a z toho jediný uchazeč není bez čtyřky, jeden měl dokonce v pololetí pětku. Máme i další obory, ale nejslabší děti jsou vždy na ZA,což je vzhledem k tomu, co by měli umět, dost strašné, bohužel.

     • Pak se shodneme, viz poslední odstavec v mém článku. Podle mě je tento obor v českém zdravotnictví nepoužitelný. Prosím všechny šikovné a schopné asistenty ( kterých je jistě dost), aby si to nebrali osobně. Jste-li šikovné a schopné, určitě zvládnete vystudovat VŠ a stát se sestrou.

   • Lado, to je dobře. Já se bohužel opakovaně setkávám s tím, co jsem popisovala. Jsem ráda, že jsou i výjimky. A mohu-li se zeptat, jak máte ošetřené, že průšvih studenta spadne na Vás a ne na sestru? Jste zaměstnanci nemocnice? Byť v minimálním úvazečku? A nemocnicí placení?
    K nám občas přijdou na praxi i VŠ studentky oboru učitelství zdravotnických předmětů na SŠ a snažíme se je aspoň něco naučit, ale podle mého by měla být alespoň 3letá praxe, než se vrhnou na studenty- ani jedna s ní zatím nepočítala, všechny šly rovnou do škol, ale je pravda, že zase tolik jsme těch studentek neměli. A pak, pokud ZA udělá maturitu, proč by nemohl jít studovat obor učitelství zdravotnických předmětů…maturita jako maturita, když je to jediná podmínka. Plus udělat přijímací zkoušky.

    • Ano, jsme zaměstnanci nemocnice -jako pozice sestra edukátorka, platí nás fixní částkou necelých 200,- Kč měsíčně. Jinak se určitě shodneme v tom, že by učitelky měly mít ideálně praxi ve zdravotnictví, naprosto s Vámi souhlasím! Od nás děti po maturitě odchází až na výjimky dále studovat, ale v drtivé většině (pokud nejdou na soukromou) je na VŠ na sestru nevezmou,takže většina jde na VOŠ na sestru. Z loňského ročníku nešla do praxe ani jedna absolventka.

     • Tak to máte ošetřené dobře, tak by to podle mého mělo být. Škoda, že to není všude. U nás také ZA nenastupují do praxe- nikdo je totiž nechce, protože musí mít dohled. Nic jiného, než to studium, jim pak nezbývá. Smutné je, že se najdou i takové, které jdou studovat obory, které nemají se zdravotnictvím nic společného. Nevím, jak jsou úspěšné, ale když tady slyším ty ekonomky apod, tak si říkám, jestli to není škoda, že jsou 4 roky na SZŠ.

   • Milá kolegyně Lado,
    my obě víme, že částečný úvazek učitelek praktického vyučování v nemocnici, ve které probíhá OSN , je formalita, která legalizuje přítomnost “ cizího elementu“ na oddělení. Jako formální zaměstnanec nemocnice máte stejná práva jako kmenový zaměstnanec a jste vázána stejnými pravidly. Můžete nahlížet do domumentace a zaštiťujete praktické vyučování, ale rozhodně to neznamená, že máte úvazek na oddělení jako sestra. Proto ten “ formální“ plat.
    Pracovat se skupinou 12 studentů vypadá velmi náročně, ale obě víme, že se studenti kvůli získání výkonů rozdělují na různé stanice v rámci klinik, kde je mají na starosti sestry. A ty za tuto práci navíc ( jedno oko na infúzí, druhé na stříkačce s inzulinem, třetí – kdyby ho měla- na správné dávce léků….čtvrté….) nejsou placeny a dělají ji při své běžné, už tak dost náročné směně.
    A studenti navíc nejsou dostatečně připraveni ze školy. Nebo mi snad chcete tvrdit, že máte učebny OŠE vybaveny moderními pomůckami a přístroji, že si studenti mají možnost v klidu v učebně, před tím než je pošlete na praxi na JIP, nacvičit péči o PŽK, CŽK, práci s perfuzory, infuzními pumpami, s monitorem a pod. nebo to zůstává na bedrech sester na příslušném oddělení, které už tak neví, kde jim hlava stojí a oprávněně odmítají hlídat vyplašenou studentku, která je zatěžuje a je potencionálně nebezpečná? Takže student místo “ skutečné práce“ skončí u dokumentace a vypracovávání ošetřovatelských plánů nebo s tím nenáviděným hadrem a kýblem v ruce. Což ho jistě příliš nemotivuje, ale hlavně!!! že má splněn povinný počet hodin “ na praxi“.
    A to se radši ani nebudu pouštět do diskuse o tom, jaký dopad má na studenty střet s realitou praxe, vynucené nedodržování standardů ( dezinfekce, bariérová péče, postupy při převazech a zavádění PVK a pod., ) které, pokud by byly striktně dodržovány, tak by financně oddělení zruinovaly a oddělení by bylo polovině měsíce bez materiálu.
    Chcete mi tvrdit, že škola, na které pracujete, má finanční prostředky na každoroční nákup cvičných stříkaček, jehel, ampulek a lahviček s léky, obvazového materiálu a pod., aby si skutečně každý student mohl výkon vyzkoušet a pocvičit? Nebo si studenti půjčují jeden set ve skupině a pak se na praxi všichni diví, že student neumí připravit infúzí.
    A ruku na srdce. Opravdu si troufate tvrdit, že jste schopna po letech bez praxe plnohodnotně zastoupit sestru u lůžka? Ujišťuji Vás, že ne. Vím to z vlastní zkušenosti, když jsem se po 10 letech pedagogické práce na SZŠ a VOŠ vrátila k práci sestry u lůžka na JIP. Trvalo mi rok než jsem se zapracovala. A také jsem v průběhu pedagogické praxe “ sledovala trendy“.
    Nekvalitní a nemotivovaní studenti, nedostatečná příprava na povolání, neúcta ke vzdělání, obcházení zákonů a vyhlášek, mizerná firemní kultura a práce s lidmi, podceňování varovných signálů z terénu, arogance a zneužívání pravomocí ze strany managementu, lhostejnost politiků i veřejnosti….tohle nemůže dlouhodobě vydržet ani tak skvělý a odolný systém, jakým české zdravotnictví kupodivu stále ještě je.

    • Milá kolegyně, absolutně mi nejde o finanční ohodnocení mé práce na oddělení -pouze jsem odpovídala na dotaz, jak máme ošetřenou zodpovědnost na oddělení a zda jsme finančně ohodnoceny. Opravdu tedy s Vámi nesouhlasím s tím, že obě víme,že studentky rozhazujeme po klinikách -já mám opravdu na praxi skupinu 12 žákyň a je to velmi náročné a ne jen na oko. A ano, moji studenti si opravdu téměř každý výkon v odborné učebně odzkouší – pravda,jsme menší škola ,máme méně žáků ve skupině a jsme dostatečně zásobeni prošlými pomůckami z nemocnice, dokonce ampule a jehly už odmítáme,neboť jich máme nadbytek. Nicméně toto bych nesrovnávala. Nechci tvrdit, že máme perfusory a infúzní pumpy, ne , nemáme, Ukažte mi sestru ze střední školy, která se v tomto zacvičovala ve škole a přesto na oddělení s přístroji pracuje. Já chodila na szš a tyto přístroje jsme neměly . V osnovách je naučit základní ošetřovatelskou péči na standartu, specifika už náleží na zacvičení po maturitě. Tvrdý střet s realitou samozřejmě nastane. Ale s tím bohužel já nic nenadělám. Musí si vybojovat svoji pozici samy. S nemotivovaným studentem prostě nic nezmůžu.
     A ano, opravdu si myslím, že můžu jít zpět do směn, nesrovnávejte JIP se standartem. Nepovažuji se bez praxe,2x týdně chodím do nemocnice a pracuji tam, odebírám krev, zavádím kanyly, aplikuji injekce, podávám léky,provádím hygienu, myji znečištěného pacienta, zavádím NSG, převazuji, asistuji lékaři při výkonech, cévkuji…Myslíte, že studenti vše zvládnou a já pouze dohlížím?Nezvládnou, musím jim pomoci, některé výkony převzít za ně,zejména ze začátku téměř vše. A ruku na srdce jsem si dala, ano, zvládnu pracovat jako sestra u lůžka, v létě budu pracovat jako zdravotní sestra v nemocnici, kam chodíme na praxi, to není z mé iniciativy, ale sestry mě přemluvily.

 8. Vůbec nechápu, že toho ZA jde někdo studovat. Je to totální paskvil. U nás jedna holčina byla a nakonec šla radši dělat barmanku.

 9. Milé kolegyně, ve zdravotnictví pracuji jako asistent již sedmým rokem, tedy v podstatě od začátku co nastoupili první asistenti do praxe.
  Nevím, jakou mají situace jiné nemocnice, ale u nás je realita asistentů taková, že se vyzkoušeli asi tři modely jejich uplatnění, přičemž se nejoptimálnější osvědčil model – sestra, ZA, oška. Sestry zcela v souladu se svými kompetencemi vedou ose. péči a pověřují asistenta úkony, které má dle svých kompetencí možnost provádět, asistent pověřuje úkoly PZP, tak aby byla zachována kontinuita péče. Bohužel musím říct, že tento systém se velmi brzo zhroutil. Překvapivě ne kvůli nedostatku personálu, ale kvůli neschopnosti sester. Většina z nich byla organizačně i odborně totálně neschopná, protože se jednalo o švadleny, pradleny, opravářky televizí předělané večerní školou na poslední zdravotní sestry, které vyšly (jednalo se o pokus v celé nemocnici a sestry nebyly pouze z jedné zdravotní školy). Většina z nich nedokázala napíchnout ani PŽK či úspěšně odasistovat centrál, změřit CŽT, zavést NGS a nakoho si myslíte, že to padlo? No na ty Vámi tady tolik ohlupované asistenty. Nemíchejte prosím jablka s hruškami. Není sestra jako sestra a není asistent jako asistent. Většina z Vašich příspěvků mě možná i uráží a příjde mi, že ze mě dělá nesvéprávného debila, přitom je většina z Vás ráda, že ti asistenti jsou. Kdo jiný by totiž místo Vás chodil do práce, když sestry nejsou a Vám se věčně nechtějí dělat přesčasi a náhle Vám vždy onemocnění děti?

  Situaci v ošetřovatelství vnímám jako vážnou. Ne jen zákonně, ale i lidsky. Všechny středoškolské sestry by si měli uvědomit, že ne jen dlouholetá praxe, dělá z člověka odborníka na ošetřovatelství. A nakonec milé sestry, Vy máte také jen čtyři roky zdravotní školy a většina z Vás již dávno neví, co se učila (nebo si možná pamatuje na to, jak skládala kovové inj. stříkačky a motala čtverce), což v praxi znamená, že se znalostmi jsme na tom možná všichni stejně.

  Adie …

  • Milý kolego, nechci být hnusná a rýpat, ale výraz nejoptimálnější by snad člověk s maturitou neměl používat. Obzvláště, když měl aspoň rok latiny. Nás, co jsme ještě nejen ve škole, ale i v praxi skládali kovové stříkačky a jehly, které se sterilizovaly v bubnech, už moc není a ujišťuji, že tampony, motáme stále (na žádné škole se to dnes už neučí). Všechny bez rozdílu se musíme vzdělávat, jinak prostě v praxi neobstojíme. Neumí napíchnout PŽK? Musí se to naučit, dnes se na jehly nejede. A ve standardech je dokonce napsáno, že PŽK zavádí lékař, který může pověřit sestru. Praxe je sice poněkud jiná, ale ZA by si tohle prostě neměl dovolit dělat. Nikdo nechce dělat ze ZA nesvéprávné debily, ale tenhle systém je prostě špatný.

  • Milý kolego,
   opravdu nesoutěžíme. Ošetřovatelské výkony se naučí praxí, proto byla Florence Nightingalová schopna v poměrně krátké době vycvičit a zaškolit zástup ošetřovatelek z pochybné skupiny
   “ žen z ulice“ a dosáhnout obdivuhodnych výsledků. A vědu začala tvořít až potom.
   Vždycky jsem tvrdila a tvrdím, že se na SZŠ nejlépe pracuje se studenty, kteří jsou slušní „trojkaři“ ( v dnešní době by to musel být aspoň dvojkař), se šikovnýma rukama, dobrou sociální inteligencí a motivací pečovat. Základní i odbornější ošetřovatelskou péči se může naučit každý. Kolik rodinných příslušníků se muselo naučit aplikovat injekce, převažovat stomie, krmit přes PEG a pod., aby mohli ošetřovat člena rodiny.
   Nebavíme se o praktických dovednostech,znalostech, schopnostech nebo o ambicích, ale o zákonech !!!!! ( ať si o nich a o těch, kdo je vytvořili, myslíme cokoliv), které stanovují obsah přípravy a následné kompetence jednotlivých skupin zdravotníků- nelékařů, jejich platové zařazení a systém dalšího vzdělávání.
   Takže každý, kdo překračuje své kompetence, překračuje zákon a každý, kdo pracuje pod úrovní svého vzdělání, sponzoruje systém. To je samozřejmě věcí osobního rozhodnutí. A důsledky v podobě role “ obětního beránka“ v případě pochybení nebo práce s magisterským titulem před jménem a 15000,-hrubého na vyplatnici si musí každý zvážit sam za sebe.

  • Ja vam verim, protoze kdyz to rikate tak to tak nejak asi je, i kdyby to bylo treba trochu za vlasy pritazene.

 10. Kolego, tohle není soutěž kdo je lepší, jestli ZA, sestry ze SZŠ nebo ty otitulované. Všem nelékařům ( příšernej název) by mělo jí o to samý. Aby nás bylo dost a mohli jsme dělat JEN SVOJÍ práci a ne být all in one.

 11. Přijde čas, že bude sester tak málo, že bude muset stačit i původní čtyřleté studium. Zatím je to teoretické a papírové plácání, protože jak takž to ještě „nelékaři“ utáhnou… A sama vysoká škola dobrou sestru neudělá. Šikovné Bc. byly šikovná už i jako asistentky……Kdyby měly žákyně ze ZDŠ jistotu, že z nich za 4 roky budou sestry, tak tvrdím, že nemáme dnes problém s tím, že je jich (sester) málo…

   • Moc jich asi nebude, když má paní učitelka 5 přihlášek. Já mám starou zdrávku a ARIP a vím, že by mě dneska vzali v každý nemocnici.Je to model který fungoval a nemocnice ho chtějí pořád, to o něčem svědčí. Nechtěla bych být ZA a ani studovat vejšku abych mohla dělat sestru v ČR , kde nic nefunguje. Kdybych měla dceru dost chytrou aby vystudovala VŠ, nepošlu jí dělat sestru, ne v ČR.

 12. Mno ja delam ZA 5 let…a myslim si ze je dost nedoceneny obor bez zadnych kompetenci… studoval sem 4 roky s maturitou snad proto abych delal zdrav.bratra a ne ošku s maturitou… v praci delam vse co sestry a navic si troufam rici i lepe nez ony … a kdybych to nedelal a delal jen sve kompetence tak se ta sestra tady z toho muze po…kdyz jsme tu 2 na 30 lidi..a urcite v tom nejsem sam a chodi to tak i jinde.

  • Martine, moc si Vas vazim !!! Je dobre kdyz stale vic muzu pracuje v techto pozicich, je to zajimave ale vetsinou to prinese pro vsechny vic penez,mimo jine vyhody. Jak mi jeden zdravotnik rekl, ze „holky se boji bojovat za vic penez‘ !

 13. Ja uplne zasnu ! Tak sestry maji vysokou skolu a prakticky pomocne sestry maji ctyrletou zdravotni skolu ? Rozumim tomu dobre ? Tak to klobouk dolu, pred tak vdelanym personalem ! ALE nevim proc ! Otazka zustava, jestli je to dulezite. Pro peci pacientu, ano. Uz statistika dokazala ze cim vice vzdelany personal, tim kvalitnejsi pece o pacienty. Ale napr. v USA, zdr. sestra muze mit rocni vzdelani na sestru a je z ni tzv. LPN (sestra s licenci – uz se od toho zacina silne upoustet, maji limit co mohou delat. Dale je dvouleta zdr. skola a je z nich tzv. RN (registrovana sestra) a ta uz muze delat vsechno, dale existuje ctyrlete vzdelani pro sestru, ktera potom uz muze pripadne pracivat jako manager, potom je sestilete vzdelani pro zdr. sestru (tzv. master degree), a potom muzete jit jeste dal a mit doktorat v pecovatelstvi. Takze 1 az 8let ! Platy jsou fantasticke, vetsi nez plat doktora v Cesku, mozna dvoj az trojnasobne. No a ted ke Zdravolni Assistence. Ta ma pouze tri mesice kurz na skole, a po statnich zkoukach se stava tzv. CNA, Certified Nursing Assistent. A presne jak tady pisi, dela vsechno krome podavani leku, v jakekoli forme. Dela pod dohledem zdr. sestry ale je zodpovedna za sve akce a trening je velice dobre formulovany aby mohla okamzite zacit svou praci. VYdelava asi trikrat vic, nez zdr. sestry v Cesku a velice casto jdou dal do skoly na zdr. sestru. Velke spitaly jim skolu kompletne zaplati, coz je v USA draha zalezitost. CNA jsou ted rozdeleni na dva druhy, ty co pracuji v tzv. duchodakach, a ty co chteji pracovat ve spitale musi mit tzv. CNA2 a maji o neco vic zkousek ve skole. Jenom tyhle extra testy ji stoji $1200. Ale jak tady nekdo pise, ze dela v Cesku jako ZA a ze stejne musi delat vsechno, protoze neni dost sester, tak to je v USA proti zakonu a byli by v peknem prusvihu kdyby jim na to prisli a tak se musi postarat aby bylo sester dost. Takovy ZA se nesmi dotknout ani Aspirinu i kdyby ji to sestra rekla, tak to musi odmitnout, prisla by o certifikat a tim o praci. Ale ta sestra se ji ani nezepta, protoze by to byla i jeji vina !!!! Oh, tak koncim.

 14. Ahoj já jsem vystudoval obor na SZŠ „praktická sestra“ pracuju bez odborného dohledu (mám to v kompetencích) jediné co nesmím je aplikace léků I.v… jinak vše ostatní bez dohledu vseob. Sestry.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: