Čtvrtek, 25. dubna 2024

Pacient je břemeno!

Mezi zdravotníky se traduje, že pacient není břemeno, nicméně Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví jednoznačně definuje, že břemenem je i „živé břemeno“.

Přesto kontrola Státního úřadu inspekce práce už v roce 2008 zjistila, že v exponovaných případech zdravotní sestry a fyzioterapeuti provádí jednotlivě během pracovního dne více než 40 úkonů, které spočívají ve zvedání nebo posunování, a součet doby, v níž provádí držení pacientů, činí i více než čtyři hodiny denně. Fyzická náročnost tohoto skutečného zatížení žen v rámci prováděných manipulačních úkonů byla přepočítána na manipulaci s břemenem o hmotnosti vyšší než stanovených 15 kg. (zdroj: MPSV)

Co konkrétně stanoví Nařízení vlády ohledně manipulace s břemeny?

§ 28
Vymezení ruční manipulace s břemenem
Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

§ 29
Hodnocení zdravotního rizika, hygienické limity, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovní postupy a informace k ochraně zdraví
(1) Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene, kumulativní hmotnosti a vynakládaného energetického výdeje nebo srdeční frekvence a vyhodnocení pracovních podmínek, za kterých k ruční manipulaci dochází.
(2) Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene mužem 5 kg.
(3) Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně mužem je 10 000 kg.
(4) Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou 3 kg.
(5) Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně ženou je 6 500 kg.
(6) Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Uvedená celková doba přenášení a zvedání břemene v průměrné osmihodinové směně je průměrným hygienickým limitem.
(7) Hygienické limity pro přípustné hodnoty energetického výdeje nebo srdeční frekvence při ruční manipulaci s břemeny pro muže a ženy jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 1 až 4.
(8) Hmotnost břemen a podmínky ruční manipulace s břemeny těhotnými ženami, kojícími ženami, matkami do konce devátého měsíce po porodu a mladistvými jsou upraveny zvláštním právním předpisem13).
(9) Přípustný hygienický limit pro tlačné a tažné síly při manipulaci s břemenem pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku je
a) pro muže tlačné 310 N a tažné 280 N,
b) pro ženy tlačné 250 N a tažné 220 N.
(10) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný hygienický limit při ruční manipulaci s břemenem navýšen o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.

13) Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.
§ 30
Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy
(1) Před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemenem musí být zaměstnanec seznámen, pokud možno, s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění jeho těžiště, nejtěžší straně břemene, o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem a s rizikem, jemuž může být zaměstnanec vystaven při nesprávné ruční manipulaci s břemenem, zejména
a) s možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při excentrickém umístění těžiště břemene,
b) s nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména s nedostatkem prostoru ve svislém směru, s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách,
c) se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře vlivem příliš časté nebo příliš dlouho trvající fyzické námahy, nedostatečného tělesného odpočinku, nedostatečné doby na zotavení nebo práce ve vnuceném pracovním tempu.
(2) Manipulace s břemenem vykonávaná zaměstnancem vstoje nebo vsedě se organizuje tak, aby byla časově ve směně rovnoměrně rozložena.
(3) Práce spojená s ruční manipulací s břemenem překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

Jak je to u vás? Dodržuje se hygienický limit? Můžete psát do komentářů!

Nařízení vlády ke stažení

DALŠÍ ČLÁNKY

3 KOMENTÁŘE

  1. takže jestli to dobře chápu, můžu zažalovat bývalého zaměstnavatele za ublížení na zdraví, když jsem ještě mladá a mám zničené vazy, klouby a páteř z celodenního tahání lidí? kdy např ve dvou sestrách přendaváme pacienta z lůžka do křesla a naopak?Mám totiž celkem velké potíže i při sebeobsluze, nemůžu si sama nakoupit, pokud je něco těžší než 1 kg, mám problém s bolestí….a popravdě, do invalidního důchodu se mi nechce, jenže s těmito bolestmi se nedá dost dobře pracovat, bolesti jsou chronické, ale léky neberu, protože na to nepomáhají.Prostě to bolí neustále…

    • Nejsme právník, ale předpokládám, že důkazní břemeno by bylo na vás – musela byste dokázat, že porucha zdraví má příčinou souvislost s bývalým zaměstnáním.
      Další věc je, že zaměstnanec má prevenční povinnost dle zákoníku práce a měl by zaměstnavatele upozornit ( písemně a ponechat si potvrzenou kopii) na možný vznik problému. Pokud zaměstnanec neupozorní, je defacto spoluzodpovědný za následky.

      • Díky za odpověď, takto jsem to i čekala. Lituji toho, že jsem tenkrát v PN nebyla drzejší, pouze jsem podala výpověď, když už jsem byla skoro rok doma, ortoped mi tenkrát řekl pouze ústně, že to nemohu dělat, také jsem se vztekala, že mi má tedy najít jinou práci…..každopádně může někdo zkusit po mně teď chtít, abych někoho zvedala, budu to chtít písemně. Díky ještě jednou, alespoň teď vím, jak se bránit.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky