Úterý, 23. července 2024

Co čeká zdravotnictví v roce 2017?

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo očekávané změny ve zdravotnictví v příštím roce

Nejdůležitější změny od 1. 1. 2017:

  • 10% navýšení tarifních platů a analogické navýšení mezd zdravotníků pro 2017 – koaliční shoda i na vládní úrovni; dohoda s kraji o 10% zvýšení platů i v krajských nemocnicích.
  • Navýšení platby za státní pojištěnce z 870 Kč za osobu a měsíc na 920 Kč za osobu a měsíc od 1. 1. 2017, což v příštím roce přinese systému veřejného zdravotního pojištění cca 3,5 mld. Kč
  • Úhradová vyhláška pro rok 2017 (již schválená) – celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 se odhadují na 274,2 miliard korun, oproti roku 2016 budou vyšší o 13 miliard. Díky úhradové vyhlášce budou mít nemocnice dost peněz na zvýšení platů zdravotníků.

Opatření připravovaná v průběhu roku 2017:

 • Zvýšení příplatku pro sestry ve směnném provozu (metodika je aktuálně v řešení) – změnu předpokládáme k 1. červenci 2017
 • Úhradová vyhláška pro rok 2018 (bude připravována a schvalována na podzim 2017) by měla zajistit finanční prostředky na další navýšení tarifních platů zdravotníků o 10 %
 • Pokračování v podpoře pacientských organizací, které si vzala na starost náměstkyně Lenka Teska Arnoštová. Pacienti již na ministerstvu mají své přímé zástupce a pravidelně mohou přímo mluvit s vedením resortu na setkáních v prostorách MZČR.
 • V následujících čtyřech letech budou vybrané nemocnice moci využít 8,4 mld. Kč, které vláda vyčlenila na rekonstrukci a modernizaci svých areálů, kde pacienti naleznou přívětivější prostředí.

Zákony v legislativním procesu:

 • Novela zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. (návrh zákona projednal Senát a vrátil jej s pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny, ta by měla o návrhu hlasovat v lednu 2017; různé části zákona nabývají účinnosti v rozdílné časy, opatření proti reexportům nabydou účinnosti již pravděpodobně 1. března 2017, změny v oblasti klinických hodnocení léčiv až v návaznosti na související předpisy Evropské unie, tedy nejspíše až v roce 2018)

Jejím primárním cílem je zamezení reexportům léčiv a snížení cen centrových léků (tj. léků pro pacienty trpící rakovinou, roztroušenou sklerózou a dalšími závažnými chorobami), čímž se zlepší dostupnost léků pro české pacienty.

 • Tzv. protikuřácký zákon (zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna, v lednu 2017 jej projedná Senát, účinnosti by měl nabýt dne 31. května 2017 na Světový den bez tabáku)

Zákon má za cíl ochránit zdraví nekuřáků před účinky tabákového kouře, ale i omezit dostupnost alkoholických nápojů pro děti a mládež; věnuje se také např. organizaci protidrogové politiky.

 • Novela zákona č. 95/2004 Sb. o vzdělávání lékařů (o návrhu zákona bude po vrácení Senátem v lednu 2017 znovu hlasovat Poslanecká sněmovna, pokud jej opět schválí lze očekávat účinnost od 1. června 2017)

Cílem je stabilizovat, zkvalitnit a zjednodušit systém specializačního vzdělávání lékařů, novela upravuje obory, délku i podmínky specializačního vzdělávání.

 • Novela tzv. zákona o vzdělávání sester č. 96/2004 Sb. (návrh zákona projednává Poslanecká sněmovna, v lednu 2017 by mělo být tzv. druhé čtení, účinnost je navržena od počátku příštího školního, resp. akademického roku, tedy od 1. září 2017)

Záměrem je zjednodušení a racionalizace systému vzdělávání sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků.

 • Zákon o neziskových nemocnicích (návrh zákona byl předložen k projednání vládě, avšak t. č. je ještě předmětem koaličních jednání, pokud by na návrhu byla shoda, nabyl by účinnosti 1. ledna 2018)

Hlavním smyslem tohoto zákona bude vytvořením nové právní formy podpořit existenci páteřní sítě nemocnic, tedy lůžkových zdravotnických zařízení, primárně na neziskové bázi, která pacientům zaručují kvalitu a dostupnost veškeré potřebné zdravotní péče. Návrh obsahuje i speciální úpravu univerzitních nemocnic, na které by se transformovaly současné fakultní nemocnice.

 • Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb. (návrh zákona byl projednán v druhém čtení v Poslanecké sněmovně, čeká jej tak ještě třetí čtení v prvních měsících roku 2017, většina navrhovaných změn by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2018)

Zavede spravedlivý model přerozdělení pojistného a ulehčí tak pojišťovnám financování zdravotních služeb pro nadstandardně nákladné pacienty se závažnými diagnózami.

 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění 48/1997 Sb. (návrh je po meziresortním připomínkovém řízení a měl by být v řádu několika málo týdnů odeslán vládě k projednání)

Návrh zahrnuje snížení ochranného limitu na doplatky za léky pro seniory a děti do 18 let. Pacienti tak ušetří na doplatcích.

 • Zákonná úprava dlouhodobé a paliativní péče (přípravy započnou jednáními hned na počátku ledna 2017)

Cílem je jasné zakotvení hospicové péče, podmínek jejího poskytování a souvisejících práv pacientů v našem právním řádu.

 • Zavedení pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce v zákoně o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (projednávání návrhu bylo na vládě přerušeno za účelem vyřešení rozporu s Ministerstvem financí, které valorizaci zcela odmítá, přepokládá se projednání na začátku ledna 2017)

Cílem návrhu je zajistit předvídatelnost vývoje příjmů systému veřejného zdravotního pojištění od roku 2018 a posílit solidaritu v systému veřejného zdravotního pojištění.

Zdroj: MZČR

Předchozí článekPF 2017
Další článekJak darovat tělo pro vědecké účely

DALŠÍ ČLÁNKY

4 KOMENTÁŘE

 1. A co personální vyhláška- novela o počtu pracovníků? mám takový pocit, že se připomínkovala už přede 2 lety. A skutek utek

 2. Navýšení platů je velmi hezké, veškerou prací kolem pacientů provádějí sestry a sanitářky, tak nechápu proč bys navýšeny i mzdy v kancelářích, údržbářům skladníkům atd. To je vyhazování peněz.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky