Čtvrtek, 23. května 2024

Jací žáci se hlásí ke studiu oboru zdravotnický asistent?

Protože přijímací zkoušky na střední školy už máme letos za sebou (minimálně 1. kolo), vybrala jsem náhodně 4 střední zdravotnické školy a porovnala na nich požadavky a výsledky přijímacího řízení. Jak to dopadlo si přečtěte níže.

SZŠ a VOZŠ Mladá Boleslav

Do oboru Zdravotnický asistent – denní studium přijímají 60 žáků. Přijímací řízení se skládá ze 2 částí, za které je možno získat celkem 200 bodů. 100 bodů za zkušební testování CERMAT z českého jazyka a matematiky a 100 bodů za přijímací řízení školy. V přijímacím řízení školy se posuzují studijní výsledky ze základní školy  (celkový průměr pololetního a výročního vysvědčení 8. třídy a pololetního 9. třídy, studijní výsledky ze ZŠ z profilových předmětů: český jazyk, hlavní cizí jazyk za 8. a 9. třídu  a biologie 8. třída, a dále je max. pětibodová bonifikace za účast a umístění krajských soutěžích a olympiádách, práci v kroužku ČČK či péči o druhou osobu.

Prvního kola přijímacího řízení se zúčastnilo 41 uchazečů, přijato bylo 36. To znamená, že do plánovaného počtu 60 žáků ještě 24 chybí. Nejlepší uchazeč měl 139 bodů z max. 200, nejhorší výsledek, se kterým byl uchazeč přijat, byl 60 bodů. Jen dva z uchazečů dosáhli max. hranice 50 bodů u hodnocení studijních výsledků ze základní školy, ani jeden z uchazečů nedosáhl max. hranice 40 bodů za výsledky z profilových předmětů na ZŠ (český jazyk, cizí jazyk a biologie). Nejlepší výsledek testu CERMATU u ČJ byl 37 bodů, nejslabší 14 bodů z 50. U matematiky byly výsledky horší, pohybovaly se v rozmezí 4 – 34 bodů z 50. Výsledky přijímacího řízení jsou k podívání ZDE.  Obor se tedy v prvním kole nenaplnil.

SZŠ Turnov

Zdravotnický asistent je přijímán společně s oborem sociální činnost do naplnění počtu 30 žáků. V přijímacím řízení je možné získat max. 130 bodů – z toho 100 bodů v přijímacích testech SCIO  a zbytek bodů je za prospěch ve 2. pol. 8. ročníku a  v 1. pol. 9. ročníku ZŠ a za doložené úspěchy v žákovských soutěžích a olympiádách. Hodnotí se také známka z chování v 8 a 9. třídě, za špatnou se body odebírají. Hranicí pro přijetí je min. 25 bodů.

Výsledky přijímacího řízení jsou ZDE. Nejlepší bodový výsledek uchazeče oboru ZA je 80, 75, nejhorší 35,39 bodů. V oboru ZA uspělo 27 uchazečů, 21 uchazečů úspěšně prošlo v oboru sociální činnost. Nepřijato bylo 7 uchazečů, ale chybí informace, kdo z nich se hlásil na obor ZA (tento výsledek je společný s obory sociální činnost a zdravotnické lyceum).

Momentálně je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oborů ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT a SOCIÁLNÍ ČINNOST, pravděpodobně tedy všichni přijatí nenastoupí (nebo otevřou další třídu?) Pro zajímavost – škola má i obor ošetřovatel, ten se ale pro nízký zájem uchazečů od 1. září 2015 NEOTVÍRÁ.

Soukromá střední zdravotnická škola Mělník, o.p.s.

Škola je soukromá, zřizovatelem je  Asociace samaritánů ČR, nicméně školné se neplatí. Další zajímavou informací je věta, že „Vzdělávání v oboru Zdravotnický asistent (dříve „sestra“) je zde realizováno podle stejných učebních dokumentů, jako na ostatních školách stejného typu zřízených jednotlivými kraji.“  Opravdu je zdravotnický asistent dříve „sestra“?  Kritéria přijímacího řízení, kromě zprávy že přijímací zkoušky se nekonají, jsem na webu nenašla.

Výsledkem přijímacího řízení je 50 přijatých uchazečů bez bližšího hodnocení a bez informace, kolik žáků se původně přihlásilo.

Poměrně zajímavá je VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. V roce 2014 se přihlásilo na SSZŠ Mělník, o.p.s. 37 zájemců do 1. ročníku, přijato bylo 37 zájemců (tedy každý).

Ve školním roce 2013/2014, se maturitních zkoušek v podzimním termínu 2013 zúčastnilo 16 žáků, z toho 7 žáků složilo maturitní zkoušku úspěšně. V jarním termínu 2014 se maturitních zkoušek zúčastnilo 30 žáků, z toho 17 žáků maturitní zkoušku úspěšně složilo (to znamená, že 13 žáků u maturity neuspělo!). U opravných zkoušek převládala hlavně neúspěšnost z matematiky u žáků z předcházejících let.

Během školního roku 2013/2014 neprospělo nebo zanechalo studia 17 žáků. Ze 40-ti studentů čtvrtých ročníků ukončilo tento ročník 28 žáků úspěšně, 9 žáků ročník opakuje, 3 žáci odešli s neukončeným čtvrtým ročníkem.

SZŠ a VOZŠ Nymburk

Škola otevírá 1 třídu v oboru zdravotnický asistent. Stejně jako mladoboleslavské zdrávce se uchazeči museli účastnit na pilotním ověřování centrálně zadaných přijímacích testů CERMATU, ale zde výsledky testů neovlivnily bodové ohodnocení uchazeče. V přijímacím řízení se hodnotil pouze prospěch z pololetí 8. třídy, závěru 8. třídy a pololetí 9. třídy (ze všech povinných vyučovacích předmětů se vypočítal průměr sečtením známek ze všech výše uvedených pololetí a výsledek se dělil třemi). Přijati byli uchazeči s nejvyšším počtem bodů.

U přijímacího řízení v oboru zdravotnický asistent uspělo 16 uchazečů z počtu nejspíše 16, protože nikdo nebyl nepřijat. Nejlepší průměr ze základní školy byl 1,39, nejhorší 2, 57. Pro obory zdravotnický asistent i pro další obory bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení, třídy se nenaplnily.

Závěr

V Mladé Boleslavi a Nymburku se plánované třídy nenaplnily, u SZŠ Turnov není úplně zřejmé, proč je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení. U SSZŠ Mělník je ohledně přijímacího řízení nedostatek informací o plánovaném počtu přijímaných i o výsledcích uchazečů. Z dostupných výsledků je zřejmé, že ani jeden uchazeč na uvedených školách neměl průměr známek ze ZŠ 1,0, a ani jeden uchazeč nedosáhl maximální bodové hranice pro přijetí.  To podporuje obecně přijímaný fakt, že na SZŠ se v  současnosti vyslovení jedničkáři nehlásí.

Máte-li info o přijímacím řízení na jiných školách, můžete psát do komentářů.

Lenka Šnajdrová, pro www.osetrovatelstvi.info

 

DALŠÍ ČLÁNKY

5 KOMENTÁŘE

  1. V Opavě- nevím, kolik bylo nutných bodů- přihlášeno 75 lidí, brali 60. nejlepší měl 77,6, nejhorší přijatý 37 bodů. nevím, z kolika a jaká byla kritétria. U toho turnova mne zarazilo, že s eodečítají body za sníženou známku z chování- to jde, aby žák se sníženou známkou z chování měl šanci na střední školu? A zdravotnickou? Ale nevím, za co se teď snižují známky.

    • Ke známce z chování: Hodnotí se „morální“ profil žáka, u pracovníka ve zdravotnictví se morální kredit předpokládá. Známky se z chování se myslím snižují za záškoláctví, soustavné porušování školního řádu, šikanu…

  2. Paní Jiřino… myslíte,že na zdravotní školu je zbytečná slušná známka z chování?;-) Už takhle mám dojem, že z téhle „střední školy“ pochází jen nezodpoědní lemplové. Omlouvám se vyjímkám, potvrzujícím pravidlo.

    • Právě, že Jiřina se diví, že žáka se sníženou známkou z chování na SZŠ vůbec vezmou. Tj. nemají co odečítat body, ale žáka zrovna vyřadit.

    • Ano, přesně, jak píše Silver. Já fakt nevím, za co se teď snižují známky z chování, ale má-li někdo už na ZŠ problémy s kázní či dokonce zákonem (u syna na ZŠ se řešily nějaké opakované krádeže policií), tak nemá co dělat na SŠ tím méně na SZŠ. Proto mne to zarazilo. Když šel můj syn na střední školu (před 3 lety), tak byla jedna z podmínek právě nesnížený stupeň z chování.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: