Úterý, 23. července 2024

Ministr Vojtěch: Sestry, myslím na vás každý den!

Zdravotní sestry a další nelékaři s napětím očekávají, zda uvidí příští rok na výplatních páskách o 10 %  vyšší částky. Ve hře je také zvýšení příplatku za směnnost, výsluhy a další motivační faktory pro zmírnění nedostatku sester. V rozhovoru pro Ošetřovatelství.info poodhalil plány ministerstva zdravotnictví ministr Adam Vojtěch.

Nejnovější zprávou je asi zvýšení příplatku za směnnost, o kterém hovořil premiér v demisi Babiš po setkání se zástupci pojišťoven a nemocnic (pozn. 24. 5. 2018).  Ředitelé nemocnic nechtějí plošně zvyšovat platy, ale více peněz na motivační příplatky. Znamená to, že přidání 10 % všem, jak to opětovně slíbil premiér odborům, nebude?
To byl takový slib – neslib, odbory nás k tomu tlačily. Ale my jsme říkali, že si chceme vyslechnout i názor nemocnic. Jsem zastánce toho, že je třeba si vyslechnout názor více stran. Na tom setkání zazněl jednotný hlas státních i soukromých nemocnic, že plošné direktivní navýšení nepreferují, že chtějí mít možnost přidat tam, kde je problém. Pokud mají problém se sestrami, tak více sestrám a méně lékařům.  Nehledě na to, že jim pak nezbývají peníze třeba na rozvoj nemocnice. Je to samozřejmě spor pohledu odborářů, kteří říkají, že peníze se k zaměstnancům nedostanou, a pohledu, který je bližší mně i panu premiérovi. My říkáme, že managementy jsou odpovědné za to, aby tam ty zaměstnance měly, jinak budou muset zavírat oddělení, tím pádem jim klesne produkce a dostanou méně od pojišťoven a tak dále… Nemyslíme si, že jsou ředitelé, kteří peníze zaměstnancům nedají. Ředitelé na tom setkání řekli, že skutečně největší problém se týká středního zdravotnického  personálu, jako jsou sestry, ošetřovatelky, sanitáři, a tam chtějí ty peníze směřovat.

Takže těch 10 % definitivně padlo?
Teď probíhá dohodovací řízení a zároveň tu jsou další segmenty, které mají své problémy. Například poskytovatelé domácí péče mi říkají, že sestry jim odchází kvůli nízkému finančnímu ohodnocení do nemocnic. My se na to musíme skutečně dívat komplexně a není asi správné nasměrovat peníze jen do jednoho segmentu. Takže chceme počkat, jak dopadne dohodovací řízení, určitě ale navýšíme příplatek za směnnost. Chceme  ho o 5000 zvednout, pokud jde o střední zdravotnický personál. To mohu potvrdit, že určitě uděláme.

Nyní ten příplatek dostávají pracovníci bez odborného dohledu. Dostanou ho i ostatní v třísměnném nebo nepřetržitém provozu, třeba ošetřovatelky a sanitáři?
U nich počítáme s navýšením o 2 000 korun.

Na zmiňované tiskové konferenci zaznělo, že příplatek je nyní ve fakultních nemocnicích 3000 a v menších 2000 korun. To je někde striktně dané?
Já jsem byl překvapen, měl jsem zafixováno, že jsou to všude 3000. Ale opravdu ten příplatek zvýšíme.

Ten příplatek se poskytuje podle nařízení vlády (pozn. č. 341/2017 Sb.) od 1000 do 5000 Kč a jeho konkrétní výši určuje zaměstnavatel. Proč nemají sestry už teď 5000 korun, když je můžou dostat?
To nevím, ale teď posuneme sestry do té vyšší kategorie a uvažujeme, že bychom pro sestry i pro ošetřovatelky a další vytvořili speciální kategorii v rámci tohoto nařízení.

Stanovíte taxativně, že to bude 7000 Kč? Jestliže bude nějaká hranice od –  do, opět se může stát, že pracovník dostane tu nejnižší částku.
To je spíš otázka legislativně technická. Jde hlavně o to, aby na to ty peníze byly.

Takže dokážete zajistit, aby peníze z úhrad šly přímo na tento příplatek?
Určitě ano, to je tím cílem.

Co sestry v sociálních službách? Ty také pracují v nepřetržitých provozech.
Tam je to financování odlišné, ale neříkám, že to je vyloučeno.  Teď na to nedokážu odpovědět, zatím jsme řešili pouze zdravotnictví.

Z vaší strany opakovaně zaznělo, že požadavku odborů na sjednocení platů a mezd není možné vyhovět, protože není možné soukromníkovi nařizovat, jak má své zaměstnance odměňovat. Příplatek za směnnost v soukromé sféře nařídit můžete?
Na tom by nemělo záležet, když sestra pracuje ve směnném provozu, má na ten příplatek nárok. Počítáme s tím, že tento příplatek se bude vztahovat i na sestry odměňované mzdou. Ten příplatek si myslím, že tam dostaneme, to je něco trochu jiného než platové tabulky.

Přejděme k novele vyhlášky o zdravotnické dokumentaci. Nemá už určovat minimální obsah ošetřovatelské dokumentace, nicméně ošetřovatelská péče se dokumentovat stále musí. Co myslíte, že se změní?
Zejména se sníží objem administrativy.  Samozřejmě ale záleží na  jednotlivých nemocnicích. Věřím, že tato možnost jim  uvolní ruce a administrativu zredukují.

Jestliže nemocnice pracovala 10 let na tom, aby měla nějakou ucelenou ošetřovatelskou dokumentaci, přemýšlím, co z ní teď odstraní…
My si to nevymysleli od zeleného stolu, úprava vyhlášky vychází z podnětů z praxe. Teď objíždím nemocnice a diskutuji to s hlavními sestrami.  Třeba v Ústí nad Labem to hlavní sestra přijímala jako jedno z nejpozitivnějších rozhodnutí za posledních 10 let.  Takže opravdu věřím, že to tu administrativu sníží.

Nedávno vznikla na MZ pracovní skupina pro personální stabilizaci ve zdravotnictví. Jak se dozvíme, kdo jsou její členové?
Jsou tam odbory, zástupce České asociace sester a dalších organizací, které v tom oboru někoho reprezentují. MZ spustilo Portál poradních orgánů, pracovních skupin a odborných komisí (pozn. https://ppo.mzcr.cz/). I tato komise tam bude v brzké době uvedena. Jsme transparentní a chceme všechny informace zveřejňovat.

Když už jsme u těch webových stránek, poslední zveřejněné aktivity hlavní sestry jsou z roku 2014. Bohužel zjišťuji, že sestry ani neví, že nějakou hlavní sestru máme. Nebylo by prospěšné, kdyby byla hlavní sestra více vidět?
Ano, na to bychom se měli zaměřit. Budeme na tom pracovat.

Výsluhy. Je z vašeho pohledu vůbec možné poskytovat výsluhy sestrám, které během profesního života několikrát změní pracoviště i pracovní dobu? Dopočítat se nějakého reálného čísla, kdy a které sestře a jestli jenom sestře nebo i jiným pracovníkům, výsluhu dát?
To je spíš zase otázka technická, ta pracovní doba je evidovaná. Tohle byl nápad České asociace sester, a mě překvapilo, že některé reakce byly spíš negativní, přitom na tom setkání se zástupci nemocnic byly naopak pozitivní. My to právě počítáme, má to na starosti pan docent Dušek, který se inspiruje zákonem o policii. Myslím, že by to mohla být nějaká motivace, nějaký benefit, přilepšení k důchodu. Sestry by to mohlo možná udržet nebo přesvědčit, aby se do zdravotnictví vrátily. Není to všespásné,  je to jedno z dalších dílčích řešení.  Já bych si představoval výsluhu někdy za 20 let. Hrubou představu budeme mít na začátku června, takže uvidíme. Prostě výsluhy jsou nějaký návrh, který zvažujeme, a jestli budou nebo nebudou, to teď nedokážu říct.

Policisté a hasiči dostávají výsluhu po odchodu z profese. Nehrozí tedy, že by naopak sestry po těch 20 odsloužených letech odcházely z oboru, aby výsluhu dostaly?
No to je otázka, která se musí samozřejmě detailně promyslet.

Počítáte s tím, že se ozvou se i další zdravotníci, že výsluhy chtějí taky? Lékaři už se ozvali.
Práce lékaře je zcela zásadní pro fungování zdravotnictví, ale ty výsluhy jsou dány tím, jak moc je ta práce fyzicky náročná. Sestra je hodně fyzicky zatěžovaná.  Druhá věc je ta, že lékaři si přijdou přece jenom během života na jiné peníze. Já si lékařů vážím, ale nemyslím si, že tam je to na místě.

Jak pokračuje u sester projekt Ukrajina? Je úspěšný?
Sestry z Ukrajiny tu jsou a je jich více než lékařů.  Zaznamenal jsem, že i u sester je určitá jazyková bariéra, ale je možné, že ne za všech okolností je na této pozici třeba umět jazyk perfektně. Ale musí se ho prostě učit. Je však neoddiskutovatelný fakt, že my ty sestry potřebujeme. Problém nedostatku personálu je celosvětový, třeba v Německu chybí 50 000 sester.

U nás chybí 2500 – 3000 sester. Kolik chybí ošetřovatelek a sanitářů?
Tato čísla nyní nemáme. I u těch sester je to z nějakého ad hoc průzkumu, na ministerstvu se bohužel doposud nesbírala žádná data, nijak se neplánovalo. Teď se však plní registr zdravotnických pracovníků, a možná uvidíme, že i u sester je problém s věkovou strukturou. A tak jako chceme teď podpořit lékařské fakulty, aby produkovaly více absolventů, budeme to asi řešit i u sester.  Objíždím střední i vysoké školy, zajímá mě, jak funguje vzdělávání, slyším, že nový model 4+1, vlastně 4+2 není moc funkční, ale je to čerstvé a musíme to zpětně po nějakém čase vyhodnotit.  Cíl byl ten, aby sestra mohla dřív do praxe, ale výsledek je s otazníkem.

A zkoumal někdo, zda ta budoucí sestra bude do praxe vůbec chtít?
To je druhá věc. Když jsem se ve školách ptal, tak tam se většina rukou zvedala, že ano.

Jestli to není tím, že tam stojí ministr zdravotnictví a paní ředitelka…
To je možné, ona pak ta čísla, co slyším ze škol, nejsou úplně ideální. Ono to také souvisí s tím evergreenem, když se udělalo studium na vysokých školách, tak se měly také nějak diferencovat kompetence a s tím i finanční ohodnocení, ale to se úplně nepovedlo. Řešení kompetencí nás také čeká.

Česká asociace sester se vyjádřila, že bude opět jednat o vzniku komory nelékařů. Jak se k tomuto návrhu staví ministerstvo zdravotnictví?
Nejsem zastánce povinného členství. Když členství není povinné, tak se organizace více snaží motivovat své členy. Je otázka, kdo by tam měl být, portfolio nelékařů je velmi široké. Neviděl jsem zatím žádný detailní návrh, ale jednání se nebráníme. Bude to určitě složitější než u lékařů.

Chtěl byste sestrám a dalším nelékařům na závěr něco vzkázat?
Že na ně myslím každý den! Že stále přemýšlím, co pro ně udělat. Těch možností je určitě více, není to podle mě jenom o penězích. Nemocnice samy by měly být trochu aktivnější v té personální politice, jak je teď objíždím, tak vidím, že to moc nedělaly. Mladí lidé, sestry i lékaři, přemýšlí trochu jinak než předchozí generace, chtějí, aby se o ně vedení více zajímalo. Počet sester je stále klesající, byť se tam ty peníze v posledních letech navýšily. Mám pocit, že je to takový trend, a že možná opravdu budeme muset dělat nějakou restrukturalizaci sítě.

Lenka Šnajdrová pro Ošetřovatelství.info

DALŠÍ ČLÁNKY

34 KOMENTÁŘE

 1. Už teď se spekuluje v naší organizaci, zda opravdu dostaneme ve stanovené výši příplatek za směnnost, protože budou rozbroje mezi směnaři a ranními pracovníky…a pak se pan ministr diví, že všichni nemají za směny minim. 3000 Kč a pravda je jinde. Kde se pak má člověk dovolat pravdy, když MNG si dělá co chce

 2. Pokud chtějí aby bylo dostatek sester tak at Praktickým sestrám po 5 letech praxe v nemocnici dají pravomoce k výkonům jako je i.v. a bez dohledu!!!!! A hned by se hlásilo více PS do nemocnich. Je to rychlé a účelné řešení!!!!!!!!!!!!!

  • A ošetřovatelky by po 5 letech praxe v nemocnici mohly aplikovat i.m., sanitáři s.c. a uklízečky by mohly dělat hygienu ležících nemocných 😀

   • Myslim si že z PS děláte hloupé sestry když toto píšte!!(nic proti oškám a sanitařům!!)oni by těch 5 let získávali zkušenosti a navíc to co PS mají zakazáné vykonávat tak se stejně učili ve škole ….a pokud vidíte lepší cestu tak šup sem s tím…..a je spousta Zdravotnických asistentů co uz 5 let praxe maji…

    • Pro Pavla Pilaře,
     a proc vas to na te SZŠ učí, kdyz to prakticka sestra nema delat? Proč vas neuci to k čemu mate kompetence? Tohle fakt nechapu. Asistent je tu už deset let a pořád je bordel v tom,co se má na skole učit. A Pavle verte, že i kdyz ma prakticka sestra 4 roky studia, tak ani ty ctyri roky a jeden rok navic na VOŠ se neda vůbec srovnat s triletym vzdelanim na VOŠ a VŠ. Tolik odborných predmetu na SZŠ jako je na VOŠ a VŠ nemáte a ten jeden rok na VOŠ to jako má zachranit? V prvaku a druhaku na VOS, VS mate napr. pediatrii, gynekologii, ARO, JIPkove obory, hemtaologii, anatomii,fyziologii a dalsi, a kde si tyhle zkoušky udelate,kdyz vas strčí do tretaku (proto ten jeden rok na VOŠ)? A ve tretaku jsou zase další predmety. To se vam ty predmety jako odpustí?To bude opravdu plnohodnotna sestra, která si projde systémem 4+1.

     • A proč tedy sestře která vystudovala střední školu před X lety…a teď je tou nejlepší sestrou…prostě mi přijde že na VŠ mají chodit ty sestry co chtejí dělat na JIP ARO….ale na CHIR INT NEU a LDN stačí střední škola….Já jsem PS a zvládam práci mnohem líp než sestra všeobecná!…a kdybych si udělal VŠ s Bc. Tak rozhodně nebudu dělat otroka.

      • A jak ta sestra ví, jestli bude jednou dělat na standardu nebo na ARO/JIP? Právě proto je všeobecná, aby zvládla pracovat na různých odděleních. Kromě toho, jestliže jako PS zvládáte práci mnohem líp než všeobecná sestra s 20letou praxí, tak jste opravdu king!

      • Víte Pavle….ani nevím jak to napsat. Sestru nedělá pouze to, že umí zavést PŽK, naředit a podat infuze apod. (napíchnout žílu dokáže i narkoman) Nejdůležitější je, co se sestra naučí ve škole, mít opravdu dobrou odbornou teorii, pochopit souvislosti a umět to aplikovat do praxe. Většina sester si totiž stále myslí, že teorie a praxe je něco jiného, ale to není pravda, má to hodně společné. Pouze dobrá teorie je základem kvalitní praxe. Teď se Vás nechci dotknout, ale co může vědět praktická sestra o fyziologii, anatomii, když tyto a jiné předměty ona ve škole nemá? To, že praktická sestra měla z ošetřovatelství u maturity za 1 prostě nestačí. Ale jak píši…nechci se Vás dotknout, protože Vy jste ty osnovy a předměty na SZŠ, co tam dnes mají nevymyslel. Ještě se chci vyjádřit k jedné věci, kterou jste zmínil… to, že všeobecná sestra, která studovala zdravku před x lety, je ta nejlepší. To říkáte Vy Pavle. Na to žádné studie nejsou. A já jako vysokoškolačka taky nepracuji na JIP ani ARO, protože jak už psala Silver, jsem všeobecná sestra a mohla jsem si vybrat kam chci. A JIP a ARO mě osobně neláká.

      • Pavel píše… “ sestře která vystudovala střední školu před X lety…a teď je tou nejlepší sestrou…“ a v jiných příspěvcích píše, aby praktická sestra měla kompetence např. aplikovat i.v., jako mohou všeobecné sestry ze staré zdravky. Ale Pavle praktická sestra nemá stejné učivo jako měla kdysi všeobecná sestra na SZŠ. Proto to ta sestra z bývalé zdravky může dělat a praktická sestra ne.

 3. co je to „střední zdravotnický personál“? měl jsem za to, že tento termín vymizel snad před 20 lety..

  • To mě taky fascinuje – jak se používá termín střední zdravotnický personál a zdravotní sestra. Co to je zdravotní sestra ? A pokud představitelky naší slavné asociace hovoří o „sestřičkách“ tak mě jímá bezmoc…..

   • Paní kolegyně, zdravotní sestra je normální, byť laický termín pro označení sestry – může se použít hromadně pro všeobecnou i praktickou sestru. Řada ze sester to má i na maturitním vysvědčení. Pro neodbornou veřejnost je termín zdravotní sestra srozumitelnější než všeobecná.

    • V tom s vámi nesouhlasím. Odborníci by měli hovořit přesně a navíc rozdíl mezi všeobecnou sestrou a praktickou je velký a i laická veřejnost by to měla pochopit. Pokud potom ministr v tv hovoří o tom, že si zdravotní sestry dodělávají specializační vzdělávání, tak to zkrátka nesedí. Stejně tak dnes ministr v rozhovoru na aktualne.cz, který hovoří o středním a nižším zdravotnickém personálu. Tak to už potom můžeme skutečně rezignovat naprosto na vše.

 4. I sestry na ranní směny odvádějí náročnou práci.Navíc jsou mezi nimi specialistky s atestacemi apod. A na ty se zapomnělo – vzdělání a specializace se vůbec nezohledňuje.
  Určitě ne v krajských nemocnicích.

  • no. loni jsme veeelký problém sehnat staniční….nakonec ji má holka bez odborného vzdělání

   • Všuje jinde má totiž nadřízený více peněz než běžný zaměstnanec. Ve zdravotnictví ne. Je bezva mít zodpovědnost za provoz, být v práci skoro každý den a pak vidět na výplatní pásce o 5000,- méně, než má jeho podřízený.

  • Na sestry v ordinacích se zapomnělo úplně, tam není zapotřebí vydělat si slušně vydělat. Přitom jsou tím prvním nárazníkem pro širokou veřejnost. Je to ostuda,co se za takové náročné vzdělání a namáhavou práci platí. To navy
   šování a dorovnávání platů má být pro všechny stejné, jinak to ztrácí smysl.

   • Sestry v ordinacích pracují povětšinou u soukromého lékaře. Jakou mzdu si vyjednají, takovou mají. Mohou mít klidně víc než sestra v nemocnici.

  • Taky mám dojem,že na sestry které odvádějí stejně náročnou práci v dopoledních směnách se zapomíná. Pracuji více než 20 let na operačním sále, mám specializaci, jsem staniční sestra, vypomáhám na ambulanci a nestojím za to aby mě někdo ocenil? Cítím se silně demotivivaná !

 5. My si to nevymysleli od zeleného stolu, úprava vyhlášky vychází z podnětů z praxe. Teď objíždím nemocnice a diskutuji to s hlavními sestrami.

  No, já myslím, že by to měl diskutovat spíš s řadovými pracovníky

 6. P. ministrovi velmi fandím, protože se o zdravotnictví zajímá a má reálné plány, Peníze pro zdravotníky by se daly sehnat, pokud by se pořádně zaměřily audity na ekonomiku, předražené zakázky nemocnic a např. proč některá nemocnice má např.5 právníků, managerů aj. lidí, kteří jsou z tzv. kamarádství dosazováni do těchto funkcí a jsou náležitě odměněni. Jsem ve zdr. 30l,a práce je čím dál více, více papírování a více arogantních klientů. Audity nezajímá, jak se má pacient, ale zda-li má sestra všude podpis a razítko a tato byrokracie mnoho sester odradí. Bohužel se obávám toho, že tuto práci budou vykonávat i ty sestry, kterým slušnost, empatie, spolehlivost a diskretnost nic neříká. Setkala jsem se i sestrami, které jsou velmi viditelně potetované, pírsing na celém obličeji, kruhy v uších a neupravené. Prostě se zaměstná, kdo je k mání a my ostatní nesmíme mít ani nalakované nehty, ač jsou upravené.

 7. Dobrý den, to si děláte legraci, že ano! Pracuji jako ošetřovatelka na NEUROLOGII! Toto oddělení je opravdu náročné jak na psychickou, tak fyzickou práci! A vy mi chcete říct, že nám zvýšíte plat jen o 2 000 než sestrám? Opravdu me už nepřekvapuje, že tolik lidí odchází z nemocnice! Je to nespravedlivé! Ano, nemáme sice maturitu, ale uvědomte si, že jsme taky jen lidé a nadřeme se v práci stejně jako sestry! Když máte hodně lidí na polohování a opravdu těžké lidi, nebo krmení, koupání.. Toto opravdu dokáže říct jen člověk, který si sedí někde na hradě a nezkusil si i naší práci!
  Doufám, že si toto vezmete k srdci a změníte názor!

  • Pracuji na luzkovem,25 let,drina,zadny personal,vsichni utikaji do jine sfery,jsem osetrovatelka,za to,ze mam trismenny provoz mam 400kc a sestram je platili jen do prosince..ty 2000….delate si z nas legraci snad vsichni?

  • suhlasim mam pocit že praca ošetřovatele je nedocenena a osetrovatel by měl mat smeni připlatek jak sestra je to nefer.Prace ošetřovatele je náročni ved jeden osetrovatel dela min 2 setraami a neustale potrebuju osetrovatele a osetrovatelovi stoji prace a ma co delat aby všechno stihal,nakrníl ,okupal,napolohoval,prevniknul lužko,odnesol odbery,uložil ciste pradlo,odvezol spinave pradlo,menil dezinfekce,meril teploty,sledoval přijem vydaj + zapsal do chorobopisu v četne teplot,Bol u prijmu skontroval pacienta či nema defekt.pripravil a nastavil kyslik,odezinfikoval pomucky,umyl pomucky,všetko uklidil.atd+ma nastarosti starostlivost pri exitu atd,a mnoho inych veci čo pžaduju sestry-verte je to drina ne zabava a ty priplatky by mal dostavat stejne.

 8. Ještě dodatek. Libilo by se Vám, pane ministře, kdybyste pracoval v podmínkách, kde Vás pacient několikrát denně bije a uráží? Nemáte za to žádné rizikové příplatky a jen o 2 000 za ublížení na zdraví a samozřejmě my můžeme napsat pouze nežádoucí událost, ale dal se to řešit nebude? Skončí to tak, že pacient byl jen zmatený a že za to nemůže? Když navýšit, tak všem stejně! Nedivte se pak, že odcházíme do Lidlu, kde mají 25 000!

 9. No řeknu to asi takto. Pan ministr a zbytek těch našich vedoucích představitelů( nejsem v žádných odborech jako 90% sester) by mělo jít dělat do provozu třísměnného, jednosměnného nejmíň na 3 měsíce skrz celý systém zdravotnictví a pak si budeme povídat. Jsem pro zvýšení mzdy u všech ve zdravotnictví, jinak to bude mít zlou krev. Střední školy by měli zpět najet na systém 4 roky na všeobecnou sestru a nevymýšlet další,, nadstudia“ pokud o to daný jedinec nemá zájem sám. Mě vždycky dojímají ty kecy co má za nás asociace sester. Kdy asociace poslouchala normální lidi z provozu a né jen vedoucí pracovníky.

 10. Dobry den, chci k tomuto článku napsat par vet. Rozhodně by bylo vhodne priplatek za smennost dat jak sestram tak i nizsimu zdravotnickemu personalu. Dnes ma sestra o 2000 za smennost vice nez sanitar, ten nedostal žádné navyseni, uz jen tohle je nespravedlnost. Pracuji ve zdravotnictvi jiz skoro 40 let. Za tu dobu uz o praci neco vim, spoustu veci se clovek nauci co se tyka prace sester. Co me, ale sokuje s cim se setkavam a to je ze v nekterych zarizenich je to tak ze sestra rekne ze nestudovala aby mela maturitu a pak utirala lidem zadecky. To mi prijde hodne pres caru. A kdo to dela sanitar, taha se s lidmi, polohuje, prebaluje. Proc by nemel mit narok na stejnou financni odmenu za smennost jako sestra. Ano setra ma zodpovednost za papiry, léky,
  administrativu, sanitar pak za ostatni. Pane ministre promyslete to spravne jinak toto navyseni bude delat zlou krev jako je to jiz nyni . Když sanitari nedostali ty 2000 Kc. A to, ze jezdite po skolach a tam studenti reknou, ze budou pracovat u lůžka, v praxi tomu tak neni. Spousta Vam jich na praxi rekne, že k lůžku nikdy. Někam do menegmentu, to ano. A jeste vysluha by mela potom byt pro vsechen zdravotnicky personal, nejen sestry take nizsi zdravotnicky personal, jelikoz ten bude potreba vzdy a kor v dnešní době a v budoucnu. Taky ma sanitar nárok po drine na oddeleni na prilepseni k důchodu po tolika letech. Nemyslíte. Mozna by stálo za to aby si člověk od zidle zkusil praci sestry a sanitare a pak by vse pochopil a mozna by mel hned jiny náhled na celou problematiku. Vim o cem píšu, tomu pane ministre verte za tolik let ve zdravotnictvi.

 11. To je od Vás hezké, že jste navštívili nemocnice, ale bohužel jste hovořili jen s řediteli a náměstky.Těch sester se zase nikdo na nic nezeptal. A tak zase jen slyšíme , že potřebujeme ty výkony aby přišly ty peníze od pojišťoven a sestry sedřeme z kůže a odměny si rozdáme na vedení.

 12. Čte se to hezky, jenže se to čte už moc, moc dlouho. Když hledáte na Googlu články o personální krizi ve zdavotnictví, najdete řadu let staré články, kde se bije na poplach a „situace už je skutečně kritická,“ a dnes vidíte, že za ty roky se nic nezměnilo, situace je stále horší a stále se jen mluví a mluví a mluví a mluví a mluví a mluví… a sem tam šoupnou sestrám pár stovek, aby se zdálo, že se něco dělá.
  Snad mají pocit, že je to ještě dobré. Možná to musí dojít ještě dál. Třeba do bodu, kdy se začnou nepřehlédnutelně množit závažná pochybení přetížených, unavených sester, poškození pacientů… Nebo do bodu, kdy už nezůstane nikdo, kdo by tu práci dělal, a o nemocné se nebude mít kdo starat. Ale ne, to je ještě daleko. Ještě je to dobré. Ještě to nemusíme řešit. My stejně moc nevíme jak…

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: