Čtvrtek, 23. května 2024

Mýty a pověry o platu

Milí zdravotníci, neustále chodí dotazy typu: Mám Mgr., jakou mám dostat platovou třídu? Na takto položenou otázku nelze odpovědět, protože platovou třídu dostáváme za práci, kterou vykonáváme, nikoli za vystudovanou školu. Všude ve veřejných službách a správě, nejen ve zdravotnictví! Níže jsem pro vás připravila malý manuál, jak se v platových třídách orientovat.

Co je dobré vědět?

 1. Platová třída závisí na nejsložitější činnosti, kterou má zaměstnanec v náplni práce, nikoli na počtu a úrovni škol, které vystudoval. V reálu je možné a z hlediska zákona správné, že středoškolák má stejnou nebo i vyšší platovou třídu než vysokoškolák.
 2. Náplň práce určuje zaměstnavatel. I v případě, že zaměstnanec má specializaci, není povinností zaměstnavatele dát zaměstnanci do náplně práce specializované činnosti hodnocené vyšší platovou třídou.
 3. Výše vzdělání se odrazí na platovém stupni, má-li zaměstnanec nižší úroveň vzdělání, než která je požadovaná pro jeho platovou třídu, odečtou se mu roky praxe
 4. Činnosti, které smí nelékařský zdravotnický pracovník provádět, jsou určeny vyhláškou 55/2011 v aktuálním znění. Není povinností zaměstnavatele dát zaměstnanci do náplně práce všechny činnosti, které jsou ve vyhlášce uvedeny ( např. všeobecná sestra smí aplikovat i.v. léčiva, ale zaměstnavatel může stanovit, že toto na jeho pracovišti sestry provádět nebudou). Naproti tomu zaměstnavatel nesmí přidělovat zaměstnanci práci nad rámec vyhlášky (např. praktická sestra nesmí aplikovat i.v. léčiva, takže zaměstnavatel nemůže o své libovůli stanovit, že toto na jeho pracovišti praktické sestry provádět smí). Předmětná vyhláška platí pro všechny zaměstnavatele a zaměstnance, není správně, aby soukromé zdravotnické zařízení postupovalo jinak a odvolávalo se na to, že vyhláška v privátním sektoru neplatí.
 5. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě platí pro všechny zaměstnavatele a  zaměstnance ve veřejných službách a správě (v případě zdravotníků ve fakultních, přímo řízených a příspěvkových organizacích). Příklady níže (a bod 1 a 3 výše) tedy neplatí pro zaměstnance v akciových společnostech a soukromých zařízení, kteří jsou odměňováni mzdou.
 6. Kvalifikační požadavky na výkon  vedoucí funkce nejsou legislativou stanoveny. V reálu je možné a z hlediska zákona bez problému, že ve funkci vrchní sestry je sestra středoškolačka, zatímco sestra vysokoškolačka je v pozici řadové sestry.

3 příklady z praxe

Alena vystudovala SZŠ v oboru všeobecná sestra a specializační studium v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči (ARIP). Alena je všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče. Může dostat 11. platovou třídu za předpokladu, že má v náplni práce výkon specializovaných činností ve svém oboru případně jiné činnosti spadající do této třídy.

 1. Alena pracuje jako sestra na standardním urologickém oddělení, kde se specializované činnosti v oboru ARIP neprovádí a Alena je nemá v náplni práce. Alena má tedy 10. platovou třídu jako všeobecná sestra. Podmínkou pro 10. platovou třídu je min. VŠ vzdělání v Bc. oboru, které Alena nesplňuje, takže jí odečtou 3 roky praxe, což se projeví na platovém stupni.
 2. Alena je sestrou na ARO, kde se specializované činnosti v oboru ARIP provádí a Alena je má v náplni práce. Alena má tedy 11. platovou třídu, a protože nemá VŠ vzdělání, odečte se jí 5 let praxe, což se projeví na platovém stupni.
 3. Alena pracuje jako sestra na JIP, kde se specializované činnosti v oboru ARIP provádí, ale zaměstnavatel je nedal Aleně do náplně práce.  Alena má tedy 10. platovou třídu jako všeobecná sestra. Protože nemá VŠ vzdělání v Bc. oboru, odečtou jí 3 roky praxe, což se projeví na platovém stupni. Specializované činnosti Alena neprovádí, neboť je nemá v náplni práce a není za ně zaplacená.
  Tady může nastat v reálu situace, kdy Alena de facto specializované činnosti provádí, protože zaměstnavatel ji např. staví do služeb se sestrou bez specializace nebo s praktickou sestrou. V tom případě by měla Alena trvat na zvýšení platové třídy nebo odmítnout provádět specializované činnosti.

Ivana vystudovala SZŠ v oboru všeobecná sestra a následně bakalářský stupeň na VŠ v oboru všeobecná sestra.  Ivana je tedy všeobecná sestra. Obecně je pro ni určena 10. platová třída bez odpočtu let, protože má vysokoškolské vzdělání. Může mít i vyšší třídu, pokud na požadavek zaměstnavatele vykonává činnosti v ní obsažené.

 1. Ivana pracuje jako sestra na ARO, a protože nemá specializovanou způsobilost, bude i tam v 10. platové třídě, zatímco Alena výše může mít 11. platovou třídu (i když nevystudovala vysokou školu, ale pouze střední).  Alena má na rozdíl od Ivany specializaci, která je hodnocena lépe. Ivaně se ale jako vysokoškolačce na rozdíl od Aleny neodečítají roky praxe.
 2. Ivana pracuje v pozici sestry na standardním urologickém oddělení, stejně jako středoškolačka Alena výše. Obě by měly mít 10. platovou třídu. Ivaně se ale jako vysokoškolačce neodečítají roky praxe.
 3. Ivana pracuje na standardním urologickém oddělení jako vrchní sestra. Velmi pravděpodobně má v náplni práce organizaci a koordinaci činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů. Tato činnost spadá do 11. platové třídy,

Zdena vystudovala SZŠ v oboru zdravotnický asistent,  následně VOŠ v oboru všeobecná sestra a  dokončila certifikovaný kurz Katetrizace močového měchýře u muže. Zdena je všeobecná sestra se zvláštní odbornou způsobilostí  v nadefino­vaných činnostech (v tomto případě cévkování u mužů).

 1. Zdena je zaměstnaná jako sestra na standardním urologickém oddělení, a má v náplni práce katetrizaci močového měchýře u muže. Zdena má tedy nárok na 11. platovou třídu, a protože nemá VŠ vzdělání, ale VOŠ, odečtou se jí 3 roky praxe, což se projeví na platovém stupni.
 2. Zdena je sestrou na standardním gynekologickém oddělení, kde se katetrizace močového měchýře u muže neprovádí. Zdena bude mít jako všeobecná sestra 10. platovou třídu, a protože nemá VŠ vzdělání, odečte se jí 1 rok praxe, což se projeví na platovém stupni.
 3. Zdena je sestra na JIP, kde se katetrizace močového měchýře u muže provádí, ale Zdena ji nemá v náplni práce.  Zdena bude mít jako všeobecná sestra 10. platovou třídu, a protože nemá VŠ vzdělání, odečte se jí 1 rok praxe, což se projeví na platovém stupni. Katetrizaci močového měchýře Zdena provádět nesmí, neboť ji nemá v náplni práce a není za ni zaplacená.
  Setkala jsem se se situací, kdy  „Zdena“  měla v náplni práce cévkování muže, ale tento výkon reálně dva měsíce neprovedla, protože během jejích směn nebyl potřeba. V takovém případě ale není možné Zdeně zpětně snížit platovou třídu, protože rozhodující není, zda práci zaměstnanec reálně vykoná, ale že zaměstnavatel na zaměstnanci tento výkon požaduje.
 4. Zdena je na pozici praktické sestry na standardním oddělení. V tom případě má pravděpodobně platovou třídu 9 a vykonává činnosti praktické sestry.

Aktuální platové třídy a tabulky najdete v Kartotéce v rubrice Platy a mzdy

Lenka Šnajdrová pro Ošetřovatelství.info

Zdroje:

Ikona

Katalog prací 1.20 MB 849 downloads

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách...
Ikona

Vyhláška 55/2011 Sb o činnostech v aktuálním znění 2022 435.95 KB 1608 downloads

Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ...

DALŠÍ ČLÁNKY

3 KOMENTÁŘE

 1. Dobrý den, chtěla bych jen podotknout, že je trošku zmatek v pracovním zařazení „pracovník v soc. službách“ a hlavně v jeho náplni práce, ale hlavně pak v pracovním zařazení ošetřovatel a sanitář. Jedná se o důležité povolání, které však není dostatečně finančně ohodnoceno. Dříve velmi tolik žádaná profese ošetřovatele dnes tolik žádaná není, místo toho je v popředí sanitář. ZL tak zřejmě nemusí zaměstnanci tohoto pracovního zařazení až tolik zaplatit. Takže raději ZL příjme sanitáře, i když náplň práce je shodná jako u pozice ošetřovatele, ale zaplatí mu méně. To samé se týká soc. služeb, kdy pracovník v sociálních službách je nedoceněnou osobou, a to jak z hlediska finančního, tak lidského. Mrzí mě jen, že tak nějak se dnes více soustředí pozornost na práci zdravotní sestry, i když jsou velmi obrovské rozdíly práce sestry v domově pro seniory a v nemocnici. V domovech pro seniory sestry vykonávají pouze tu odbornou práci a pracovníci v sociálních službách odvádějí „bohužel“ tu neméně zajímavou práci, jsou „služkami“ pro všechny… I když donedávna tuto práci zastávaly právě zdravotní sestry. Mluvím z vlastní zkušenosti. Určitě je rozdíl v práci zdravotní sestry v domově pro seniory a v nemocnici , např. na JIP či ARU. Ptám se, zda se dá vyžít z platu pracovníka v sociálních službách a podobných profesí. Ke zvýšení došlo až v poslední době, do té doby to bylo však k pláči. Rovněž nechápu, proč vznikají studijní obory s maturitou, zaměření typu sociální péče, pečovatelská činnost, když to ve své podstatě ZL nezajímá, zařadí Vás na pozici „sanitáře“, i když máte maturitní vzdělání v soc. oboru, praxi, ošetřovatelský kurz apod. a pracujete za minimální výši. Naproti tomu zdravotní sestra s maturitou je úplně jinak ohodnocena. Nemluvě o tom, že existují tedy obory sociálního zaměření, ukončeny maturitní zkouškou, ale stejného výsledku dosáhne člověk, který absolvuje pouze kurz, např. 3 měsíční a je stejně pak finančně ohodnocen jako člověk, který 4 roky studuje, aby něčeho dosáhl, něco získal, je to pak asi časová ztráta. Někdy pak také finanční, protože, bohužel, některé školy jsou soukromé, státní jsou pak ve většině případů již plné. Copak může zdravotní sestra mít absolvovaný pouze několikaměsíční kurz, aby mohla vykonávat svou práci? Proč se tedy neberou vážně i jiné pracovní pozice, kdy také pomáháte lidem a staráte se o ně? Všichni by si zasloužili lepší uznání, kterého se však bohužel nedostává, což mě velmi mrzí.

 2. Pro Jerry,
  píšete „sestry vykonávají pouze tu odbornou práci a pracovníci v sociálních službách odvádějí bohužel tu neméně zajímavou práci, jsou služkami pro všechny… I když donedávna tuto práci zastávaly právě zdravotní sestry.“ A kdo podle Vás by měl tu odbornou činnost (odběry biologického materiálu, převazy, léky apod.) vykonávat? Od toho tam ta sestra je, ne? Na to přeci studovala. A co myslíte tím, že tu „podřadnější“ práci donedávna dělaly sestry? Konečně si papalášové začínají uvědomovat, že sestra už není děvečka pro všechno, jako tomu bylo dříve a kor, když ji maturita dneska nestačí a musí mít VŠ nebo VOŠ, tak je přirozené, že ta „podřadnější“ práce se přesune na někoho jiného. Dříve např. výhradně podávali léky do žily pouze lékaři a časem se to přesunulo do kompetencí sester. A stejné to je u sester… to co dříve dělaly se postupně přesunuje na někoho jiného. Prosím neberte to z mé strany jako nějaké povyšování nad sociálními pracovníky, ale tak to prostě chodí.

 3. Asi by to chtělo trochu selského rozumu,kterým dříve češi oplývali,ale my si stále vše komplikujeme,studujeme,nestudujeme,záleží na zaměstnavateli,jakou třídu nám přidělí,ale stejně v realitě vypadá vše jinak,celkovou hygienu provádí i sestry s VŠ,Bc,Dis a co já vím ještě,někde i úspěšněji než pomocný personál,ano, lze namítnout toto máte v náplni práci,toto ne,obraťte se na zaměstnavatele,člověk,aby se uobracel,ustěžoval apod, a při náročnosti dnešního fungování zdravotnictví by mu nezbyl čas na nic jiného,znepřátelil kolektiv a vedouci jako tzv.prudící zaměstnanec,ačkoli na vše má právo.Právo a skutečnost fungování práva a svobody je v naší společnosti jaksi jako v Absurdistánu,a čím více pokynů z Brusellu,tím více Češi vymyslí papírů,zakázů,výkazů,opatření…..no neměl to voják Švejk lehčí?????Měl,protože řekl že obraz císařpána posraly mouchy,narovinu………no a narovinu arest a k tomu 3 krát denně klystýr,zavedla bych jako obecný trest pro úředníky obecně,obzvlášť pro ty co vymýšlejí platové tabulky,administrativní činnost zatěžujcí obecně populaci a rádi si tím živí,proto také není nad pohled na úředníka kdekoli,s otravným pohledem na Vás a třímajícího v ruce Huawei.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: