Pátek, 24. května 2024

Vyhláška o činnostech: praktická sestra aplikovat i.v. ani cévkovat nebude

Všichni zdravotníci netrpělivě čekají na novelu vyhlášky o činnostech, protože již nyní pracují ve zdravotnických zařízeních praktické sestry, které ještě nemají oficiálně stanovené své kompetence. Vyhláška vstoupila do připomínkového řízení již v červenci (psali jsme zde), ale doposud se nevědělo, jak se MZ vypořádalo s připomínkami. Nyní je k dispozici verze po připomínkách, takže se můžeme podívat, jak by mohly vypadat činnosti praktické sestry. U všeobecné sestry se toho mnoho nemění. Původní odvážnější návrh, že by všeobecná sestra mohla bez indikace podávat volně prodejné léky, samozřejmě padl.

Jaký je tedy plán pro praktickou sestru?

Praktická sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje, případně zajišťuje, základní ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může

a) sledovat fyziologické funkce, včetně využití zdravotnických prostředků, a získané informace zaznamenávat do dokumentace,
b) pozorovat a zaznamenávat fyzický a psychický stav pacienta a schopnost příjmu potravy,
c) provádět komplexní hygienickou péči, včetně prevence proleženin,
d) rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu, sledovat bilanci tekutin, pečovat o vyprazdňování,
e) aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury,
f) provádět sociální aktivizaci zejména v rámci péče o seniory,
g) pečovat o zajištění psychické pohody, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního kontaktu,
h) vykonávat činnosti při zajištění herních aktivit dětí,
i) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou sestrou a porodní asistentkou rehabilitační ošetřovatelství, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce, včetně prevence dalších poruch vyplývajících ze snížené mobility nebo imobility,
j) sledovat poruchy celistvosti kůže,
k) pečovat o močové katétry pacientů starších 3 let; péčí o močové katétry pacientů se rozumí zejména hygiena genitálu, dezinfekce katetru, výměna močového sáčku,
l) ošetřovat periferní žilní vstupy,
m) zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
n) poskytovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejím blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,
o) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků,
p) vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků11) a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby,
q) vykonávat činnosti při zajišťování stálé připravenosti pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků.

(2) Praktická sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče; zejména může

a) podávat léčivé přípravky s výjimkou radiofarmak; léčivé přípravky nemůže podávat formou nitrožilní injekce, infuzí nebo aplikací do epidurálních katetrů a dále u dětí do 3 let věku formou intramuskulární injekce,
b) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí starších 10 let a zajišťovat jejich průchodnost,
c) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii,
d) odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický materiál,
e) provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve,
f) provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie,
g) podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely.

(3) Praktická sestra pod odborným dohledem zubního lékaře může

a) zpracovávat dentální materiály v ordinaci,
b) vykonávat činnost zubní instrumentářky podle § 40 odst. 1 písm. c).

(4) Při poskytování specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod odborným dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. a) až l) a p) a q).

(5) Při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. a) až l) a p) a q).

———————————————————————————————————————————-

Výše uvedené znamená, že bez odborného dohledu by mohla praktická sestra takto pracovat u pacientů, kde se poskytuje základní ošetřovatelská péče. Jakmile se jedná o poskytování specializované ošetřovatelské péče případně vysoce specializované ošetřovatelské péče, může praktická sestra vykonávat většinu z činností pouze pod odborným dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky případně pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí.

Připomínáme, že vyhláška ještě není schválená.

Lenka Šnajdrová pro Ošetřovatelství.info

Edit: Schválený text účinný od 14. 12.2017  zní takto

 

DALŠÍ ČLÁNKY

80 KOMENTÁŘE

 1. Ať jdou do hajzlu,debilové….nemám slova…Jen nás využíváte,přitom kvalitní vzdělání máme.Teda přesně řečeno…využívali,já vám na to seru,půjdu raši do hodpody,kde si nezlikviduji zdraví a nebudu makat jak otrok za tu vaši směšnou almužnu,kreténi!Moc se mdlím za to,aby všichni tihle dementi z vás,c tohle udělali,aby skončili někde na pečovateláku,nikdo za nima z rodiny nechodil a aby jste shcytali ty nejhorší pečovatele,které svoji práci nedělají jak mají,protože za to nemají odpovídajicí plat.Amen.

   • Anico, to děvče to napsalo sice dost tvrdě, ale nemohu říct, že by neměla pravdu., naše zdravotnické školství bylo velmi kvalitní, na vysoké úrovni, než ho zmrvilo pár blbců, kteří měli nejspíš nějaký komplex a chtěli se zviditelnit. Něco tak sprzněného jsem nikde a nikdy neviděla. Pro ta děvčata se nic nezměnilo, jmenují se jen jinak a budou opět dřít za minimální mzdu jako nějací nádeníci, přesto, že mají úplné střední odborné vzdělání. Je to naprostá degradace maturity a lidí, kteří jí absolvovali.Pracuji již 35 let, ale takový úpadek školství a takové pohrdání lidmi jsem opravdu v žádném jiném oboru neviděla. Není divu, že je tak obrovský nedostatek sester, kdo by se chtěl nechal ponižovat, šikanovat, kdo by chtěl dělat pomocné práce za almužnu? Jestli máte zdravý rozum, tak mi dáte za pravdu. I já bych našim „mozkovnám“,, které tohle vymýšlejí ,přála, aby byli uloženi někde na interně, kde lítá 1 sestra na 40 lidí a nemá čas ani na to nejzákladnější. Pokud by leželi celý den v mokrých a pokálených plenách, nedostali několik hodin napít, nikdo by si jich nevšiml – ne proto, že by nechtěl, ale protože na to jednoduše nemá čas, tak by se jim možná rozsvítilo v hlavě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Pro Zuzanu S.,
   tohle by žádný zdravotník neměl říkat a už vůbec ne to někomu přát. Možná,že je dobře,že tou všeobecnou sestrou nejste.

   • Paní má ale pravdu. Jenom idiot vymyslel zdravotnického asistenta. Desítky let stačila SŠ a najednou něčí „chytrý mozek“ vymyslel, že to stačit nebude a musí se studovat víc. Předpokládám, že to vymyslet někdo od stolu, kdo vůbec nezná realitu. Proč mohli dřív sestry mít jenom SŠ a hned nastoupit na oddělení a být právoplatné sestry? A proč to dneska nestačí? Ano, protože ti „chytří“ nahoře to tak vymysleli. Ani se nedivím, že tohle povolání nikdo nechce dělat a sestry v nemocnicích chybějí.

    Přát někomu něco zlého není dobře, ale nevidím se to naštvání. Já jsem na ty, s prominutím, debilní „nahoře“ naštvaná taky.

    • Předpokládáte špatně. Vzdělání bylo přesunuto na VŠ z důvodu harmonizovaného vzdělání s EU. Kdyby měly české sestry jenom střední školu, nemohly by pracovat v jiných zemích EU.

     • Tak jakto, že v německu studuje sestra jen 3 roky? A není to ani maturitní obor? Tady mi teda nějaká harmonie moc nesedí…

      • A co vám nesedí? Německá sestra má tříleté odborné vzdělání v délce trvání 4600 hodin po desetileté základní školní docházce. Stejně jako ta současná česká.

 2. Zdravím . Navrhuji sepsat hromadnou stížnost a žalobu. A napsat do EU . Není přeci normální, aby znás takhle neustále diskriminovali a pořád přejmenovávali. Michael

 3. Hlavně tímto krokem jste pohřbili zdravotnictví. Tak aby jste ještě měli někoho, kdo bude utírat zadek vám. Směšné peníze a almužna jak pro otroky z východu.

 4. Je na čase se sjednostit a konečně stím něco dělat. Kdo je zdravotnický asistent (praktická sestra) a má zájem se sjednotit a konečně něco dělat proti této politice. Piště na email sharp077@seznam.cz. Čím více nás bude tím lépe. Michael

 5. Jsem nevedel, ze prakticka sestra je obor mimo vseobecnou sestru??? Co za inteligenty vytvari to co neexistuje???

  • Zdravotnický asistent taky neexistoval a praktická sestra musí být obor mimo vseobecnou sestru – co by pak ta všeobecná sestra dělala?
   Ti inteligenti jsou z MZ

 6. Já vím, že je to nespravedlivé, ale kdyby mohla praktická sestra podávat infuze, ošetřovat a podávat léky do epidurálního katetru apod., tak jaký by byl potom rozdíl mezi všeobecnou a praktickou sestrou?

  • Jsem všeobecná sestra a na odd. máme dvě praktické sestry.Ja jim neubiram kompetence ale zaměstnavatel ano.Jelikož jsme psychiatrie,jsme specializované pracoviště a tam pro ně neplatí „Bez odborného dohledu“. Čili jsou i se svou 5letou školou(večerní studium) stejně na tom jako NZP(u nás jsou všichni NZP i s fofrškolou na sanitáře v Ostravě).Takže peníze jako SZP na směnách nedostanou,a ještě musím na ně dohlížet..a žadnou praci jim nemůžu svěřit-leda tu ošetřovatelskou(výměnu plinky,třeba).O 9tride se jim může tak leda zdát.

   • No vidíte a já zase pracuji na vysoce specializovaném pracovišti a máme taky dvě praktické sestry a vedení je nechá dělat vše. Já jsem si musela dělat další vzdělání,abych tam mohla pracovat a dělat to co dělám a oni teď dělají to co já. Samozřejmě před hlavní sestrou nemohou nic, ale vrchní a staniční sestra je k tomu všemu pustí. A tu 9. třídu asi dostanou. Já jim to přeji,ale je to nefér.

    • i na pracovisti co pracuji ja je to tak e jeste pracuji pod zastitou razitka vseobecne sestry takze v pripade problemu jde vse za razitkem dipl sestry v dekurzu

     • jo, to je ten problém- ty nic nevidíš, nevíš, ale je tam tvoje razítko a jsi zodpovědná. J8 takhle bojuju s naší ošetřovatelkou- žene se k oš. posouzení a dá tam moje razítko s tím- podepiš to. odmítám a jsem ta mrcha

      • Tak to zase náš PZP a NZP tohle nedělá a myslím,že by si to ani nedovolil. Jiřko, a proč to té paní ošetřovatelce neřeknete, že Vy jste si za svou práci odpovědná, a že je přeci pochopitelné,že když tu práci udělá ona (a ani k tomu nemá kompetenci) za Vás a ona tam dá pod to Vaše razítko, že kdyby byl průser, tak že by jste to odnesla Vy? To snad musí pochopit.

       • protože je to ředitelka Zeměkoule, co ví všechno nejlíp- říkám jí to pořád a pořád jsem ta špatná. prostě to dělat nebudu a tečka, ten papír s mým razítkem vyhodím a jdu na tepich

       • Jiřko a co na to říká staniční nebo vrchní? Když to dělá Vám, tak určitě i Vašim kolegyním, co oni na to říkají? Kolegyně by se za Vás musely logicky postavit.

      • já si svoje razítko nosím v kapse a když nejsem v práci, mám ho zamčené ve skříňce. nebylo by něco takového řešením?

    • To Vás plně chápu..Já jen že se mi kolikrát stane,že jsem tam na vše se staniční ráno sama(na gerině) a mám sice několik lidí kol sebe,ale NZp.Tak sem myslela,že když je ve službě na ranní praktická sestra,mohla by mi ulevit.Tak skáču od dekurzů k lékům,pak infuzim,ordinacím lékaře,převazům..nezastavím se až možná na oběd.Opravdu je to zařízení od zařízení kdo co může-nemůže,jak tu čtu.Vlastně nás nikdo na odd.neseznamil s pracovní náplní PS v dané třídě.

 7. Dobrý den, jo je to nespravedlivé a taky nefér. Tak proč pořád to přejmenovávate a nezrušíte tento obor. Myslíte že za tak málo peněz vám to pujde dělat. Kámoška dělá v Rakousku pečovatelku , má jídlo a bydlení zdarma a ještě jsi vydělá 45 čístého. Tak to je tady pěkně ubohý, když i doktor z Bulovky jsi vydělá ztěží 20 000 čístého, jestli jste viděli pořad. Pokud se tady nezmění politika a nebude tady někdo jiný, pořád to bude horší a horší. Tak s tím ěco dělejme a neseďme v gauči u televize a intenetu. Michael

 8. A co s tím máme ještě dělat víc? Vždyť páni papalasove vidi, že křičíme, protestujeme a odcházíme,co víc máme dělat? Petice nepomůže

 9. Můžu se prosím zeptat, modelová situace: Na jednom odd.LDN s 26 lůžky slouží noční praktická sestra (PS) se sanitářkou, na druhém všeobecná sestra (VS) se sanitářkou. Je možné vyžadovat po VS, aby vykonávala nad PS dohled? Chápu, že se dá zařídit, aby podala případné i.v. ordinace a další odborné činnosti. Ale sama za sebe, se svým podpisem. Je možné vyžadovat po VS z vedlejšího oddělení podpis vedle podpisu PS, která si přebrala službu na svém oddělení, v tom smyslu, že na tuto PS dohlíží po celou noční směnu? Děkuji

  • A jak na ni dohlíží po celou noční směnu, když má plné oddělení svých pacientů? A nad čím by ten dohled vykonávala? Nad aplikací I.V.? Praktická sestra nemůže aplikovat i.v. ani jako ZA podle současné vyhlášky, a pravděpodobně ani jako praktická sestra podle budoucí vyhlášky, i kdyby na ni dohlížela místní hygienická stanice a primátorka Prahy. Prostě nesmí. Tak na co potřebuje dohled?

   • Děkuji za odpověď, potřebovala jsem se jen ujistit, že v tomhle případě žádný dohled není potřeba, tím pádem ani žádný podpis vedle nikoho. Že nemůže PS tyhle činnosti provádět je mi jasné, proto je asi jediné možné řešení jít je tam píchnout za ni. To bych snad i byla schopna přijmout, ale ne jakékoliv podpisy, že za někoho ručím, i když s ním nepracuji a nevidím, co kde tropí. Děkuji, moc jste mi pomohla.

   • Dobrý den chcem navazat na komentar pani Evy.takže ako píše…tie Atb podávat nemoze , vs s veflajsieho odd.nepride tak pac.su bez Atb?

    • Tie Atb podávat nemoze , vs s vedlajsieho odd. nepride – tak to musí zaměstnavatel zařídit tak, aby tam byl někdo, kdo podat i.v. léky může. To není starost zaměstnance.

     • To přeci nejde,jít na cizí odd. a píchat tam jakoukoliv inj.nekomu,koho vidím v noci poprvé a seznamovat se s dekurzem,pacientem ..ověřovat vše ať se nedostanu do pruseru.Potažmo opustit své odd.a nechat tam sanitařku samotnou..

 10. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
  Datum poslední úpravy 9.10.2017 Stav materiálu 4PK – odmítnuta verze pro jednání PK

  Co si o tom mam myslet? Chapu dobre , že se navrh nedostal ke schvalení a kompetence se odkladaji na neurčito?

 11. Dobrý den,
  neustále se setkávám se studenty, kteří studují (studovali) zdravotnického asistenta (ZA) a pořád tvrdí, že je to nespravedlnost, protože se učí to samé, co se dříve učila všeobecná sestra na SZŠ a oni přitom pracují na pozici ZA (praktická sestra) a mají nižší kompetence i peníze. Já jim věřím, ale pravda je jiná. Popravdě ani všeobecné sestře ze „staré“ zdravky její vzdělání pro dnešní všeobecnou sestru nestačí, kdyby ano, tak se všeob. sestry na SZŠ kvalifikují dodnes. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) jim, ale umožnilo získat registraci,…proč? MZ nemohlo najednou všechny sestry strčit pod odborný dohled a čekat na první registrované DiS nebo Bc. sestřičky. Někdo v těch zdravotnických zařízeních musel pracovat bez odborného dohledu. Proto MZ udělalo výjimku a dala registraci i SZŠ sestrám a to i přes to, že podle EU registrace patří pouze DiS, Bc. a Mgr. A, aby v tom nebyl chaos, že některá středoškolačka je registrovaná a některá už ne, tak se udělala pomyslná čára a od roku 2008 ze SZŠ vychází zdr. asistenti., kteří se už registrovat nemohou, protože registrace je jak už jsem psala je pouze pro VOŠ a VŠ sestry. Já vím, že teď registrace končí, ale vše bylo psáno pro ZA (praktické sestry), proč se cítí být devalvovány, že nemohou v práci (např. i.v. léky), když mají stejnou školu jako bývalé sestry.

  • Z bývalé zdrávky vycházely diplomované dětské a zdravotní sestry.Výuka byla tehdy na hodně vysoké úrovni!To co dnes studují 7 let,my měly v hlavě za 4,k tomu mnoho hodin praxe.Pro nástup do zaměstnání tedy plně stačilo.Takže srovnávání s dnešním není na místě.

   • Pro Alenu,
    nezlobte se,ale nemáte pravdu. Na sestru se studuje 3 roky (DiS, Bc.) a né 7, jak píšete. A právě za ty tři roky se ta holka (i kluk) musí naučit vše,co se tenkrát učilo 4 roky a to ještě více do hloubky + k tomu další odborné předměty. 2300 hodin teorie a dalších 2300 hodin jen praxe. Tolik hodin praxe i odborné teorie neměly holky ani na dřívější SZŠ.

    • No jo Patriku ale než se dostane ten uchazeč na tu VŠ nebo VOŠ na 3 roky , musí někde studovat pomyslné 4 roky aby dosáhl matury…tak je myšleno těch 7 let.Alena má pravdu.

     • Pro Úlu,
      prý to je taky požadavek EU, protože od člověka s maturitou se očekává, že bude po psychické i fyzické stránce silnější „vyzrálejší“ než žák ze základní školy.

 12. Dobrý den,
  chci se zeptat… může praktická sestra zavádět PŽK? Já vím, že nesmí nic podávat i.v., ale v kompetencích má uvedeno, že pečuje o periferní žilní vstupy. Odebírat krev už může, takže integritu stěn žil může porušovat. Tak by mě zajímalo jestli může nebo nemůže zavádět PŽK? Děkuji.

  • Nevím, jestli praktická sestra může odebírat krev – vyhláška není schválená. Péče o periferní žilní vstupy není totéž co zavádět periferní žilní vstupy, ale jinak platí to co prve – dokud nebude vyhláška, není to známo

  • Aktuálně je projednaná pracovní komisí vlády a můj předpoklad je, že by moha platit od 1.1. 2018. Ale je to skutečně jen odhad.

 13. Dobrý den,chtěla bych se zeptat,od 1.listopadu k nám nastoupila do Domova pro seniory, nová kolegyně, praktická sestra a náše vedení nás nutí ,myslím tím všeobecné sestry,abychom se podepisovaly pod praktic.sestru,kde je napsáno, že pracuje pod odbor. dohledem.Prý je to pro pojišťovnu,aby se na PS daly vykázat výkony, poněvadž je teď pojišťovna bez podpisu pod odborným dohledem VS neakceptuje.Vedoucí sestra nám tvrdí,že prý to pro nás jako VS není nic nezákonného, poněvadž PS má prý ve smlouvě,že pracuje sama bez odbor.dohl.Prosím za odpověď a radu.Děkuji JP

  • Nerozumím dotazu. Praktická sestra obecně pracuje bez odborného dohledu, to je pravda. Nicméně nechápu, co máte podepisovat. Jestliže se na PS nedá vykázat výkon, tak ho PS přeci nedělá.

   • Jak má tedy praktická sestra vykázat úkony, na pojišťovnu, které provádí bez odborného dohledu?

     • no, ale třeba v DD teď může pracovat PS, když pracuje bez dohledu a vykonává tam pouze činnosti, které smí. Jak ta to vykáže?

     • Proč by nemohla PS vykazovat , podle Vyhlášky č. 134/1998 Ministerstva zdravotnictví je nositelkou výkonu s indexem S2

      “ 2. Index 2 – náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ZPBD) – symbol S2, hodnota indexu 1,8 “

      Kompetence PS jsou již stanoveny novelou vyhlašky č. 55/2011 Sb. , která vyjmenovává úkony provaděné PS bez odborného dohledu, tedy je nositelkou výkonu s indexem S2 uvedené výše.

      • Protože výkony v sociálních službách vykazuje odbornost 913, což je dle té samé vyhlášky VŠEOBECNÁ SESTRA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – nikoli praktická sestra.

       Všeobecnou sestrou v sociálních službách se rozumí všeobecná sestra poskytující zdravotní péči pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a pro poskytovatele lůžkové péče pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů. Při poskytování zdravotní péče těmto pojištěncům se vykazuje poskytnutá zdravotní péče na základě ordinace ošetřujícího lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.

  • tento problem se deje asi na vice pracovistich kdyz jsem se ohradila ,ze muj podpis a razitko davat nebudu dopadla jsem tak,ze devce prakticka sestra mne tak hanila pred psp ze je jsem ta zla sestra ,ktera tohle nechce delat vytvorila mi takove pracovni prostredi ze jsen rozvazala pracovni pomer neustala jsem tlak i nadrizenych jsem letita sestra s aripem

 14. Je to stejně sprostý.Mám zdravku,umím to co ostatní asistenti/PS ale vzhledem k tomu že pracuji na psychiatrii se mi kompetence ani plat nezvednou protože dělám na specializovaném pracovišti.Je ve výměně pleny,ůpravě lůžka,rozdělení diet,krmení,práci s papíry,nachystání a podání naordinovaných léků či sledování a zapsání FF tak velký rozdíl oproti běžné nemocnici? Pokud zásadní,poučte mě.Rád si to přečtu.

  • A to se ptáte koho? Tvůrci vyhlášky říkají, že v základní a specializované péči rozdíl je, máte-li pocit, že není, musíte se obrátit na ně. Náš názor je zcela irelevantní a nijak vám nepomůže.

 15. Paní Lenko, ještě bych k této tematice potřebovala upřesnit: Podle těchto schválených kompetencí tedy může praktická sestra podávat opiáty?

 16. Pakliže fyz.roztok je léčivo(viz výš)nerozumím tomu jak bude PS pečovat o pruchodnost kanyl bez proplachu fyz.roztokem,A ještě jsem se chtěla zeptat jak je to zaváděním žal. sondy a nebo podáváním enterální vyživy.Nikde jsem se o tom nedočetla, takže také nesmí??

  • Komentujete návrh, viz poslední věta: schválený text účinný od 14. 12.2017 zní takto Tam je to podrobněji. PS pečovat o pruchodnost kanyl nemůže.

 17. Zajímavé je, že na SZŠ (obor PS) učí i nadále studenty zavádění cévky, přípravu a aplikaci infuze, péči i zavádění PŽK. Ve finále to stejně PS dělat nemůže, takže se na škole kantoři této problematice zbytečně věnují (praktické zkoušky). Chci se zeptat, nevíte náhodou jaký je zájem o následné studium na VOŠ (po studiu SZŠ)? Je nějaká statistika zájmu/úspěšného zakončení a využití systému 4+1?

  • Paní kolegyně, máme neoficiální informaci, že v systému 4+1 (pro praktické sestry 4+2) se pohybují desítky lidí. Zájem registrujeme, nicméně ty rozdílové zkoušky pro praktické sestry jsou poměrně těžké.

 18. Lepší prodávat v Lidlu, mám víc peněz za míň práce, tohle je nehoraznost, dodělávám si sice VŠ dálkově, ale dělat to opravdu nebudu za ty peníze. Úplně tím rozbili všechno a dopadá to tak, že nedostatek sester řeší nějaké Ukrajinky které pořádně neovládají jazyk… Prostě jak dělníci už, Češi to za tu almužnu nedělají tak nastrčí ukacka

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: