Neděle, 23. června 2024

Proč být sestrou? Žádný den není stejný!

FN Královské Vinohrady otevřela své brány zájemcům o zaměstnání! Na naše otázky týkající se sester a dalšího nelékařského zdravotnického personálu odpověděla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Libuše Gavlasová, MBA.

Paní náměstkyně, prozradíte kolik chybí ve FNKV sester, ZA a nižšího zdravotnického personálu?
V současné chvíli nám chybí cca 60 sester včetně porodních asistentek, dětských sester, ovšem k ideálnímu stavu by jich bylo potřeba cca jednou tolik. Počet chybějících zdravotnických asistentů není vysoký, poněvadž mají v praxi omezené kompetence a nemůžou nahradit práci sestry. Co se týče nižšího zdravotnického personálu, je chybějící počet cca 10 sanitářů. Nejvíce poptávané jsou všeobecné sestry na interní obory.

Pořádali jste den pro zájemce o zaměstnání ve FNKV. Splnil Vaše očekávání, co se týče počtu účastníků? O co se zájemci zajímali nejvíce?
Den otevřených dveří jsme ve FNKV pořádali poprvé, a proto naše očekávání byla velmi rozporuplná. Přesto musíme konstatovat, že nejsme zklamáni. Velmi mile nás překvapila účast mimopražských zájemců o zaměstnání. Zájemci přijeli z Karlových Varů, Kutné Hory, Příbrami, a dokonce až ze Slovenské republiky. Nelze jednoznačně říci, o které obory byl největší zájem, jelikož zájem byl o interní i chirurgické obory, o standardní i intenzivnější pracoviště, také ale i pro Vinohradskou nemocnici specifické pracoviště, o Kliniku popáleninové medicíny.

A jaké benefity nabízíte zaměstnancům?
FNKV nabízí svým zaměstnancům kromě motivačního příspěvku i příspěvky FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb) v aktuální výši 7 000,- Kč pro zaměstnance na rok při plném úvazku, které lze využít jako příspěvek na rekreaci či sportovní nebo kulturní akce, dále nabízí bezúročné sociální půjčky, půjčky na rekonstrukci či modernizaci bytu, půjčky na zařízení bytu, slevu na produkty v lékárně FNKV, dotované ubytování, možnosti zvyšování a prohlubování kvalifikace, příspěvek na stravování, atd.
Benefitem pro zaměstnance je hlavně pracovat ve špičkové fakultní nemocnici, která má více jak stoletou tradici se širokým spektrem poskytované péče a s mnoha centry vysoce specializované péče. Zajímavá je velká rozmanitost oborů a spolupráce všech zaměstnanců nemocnice.

IMG_2957
Libuše Gavlasová na dni otevřených dveří ve FNKV

Čím musí ve FKNV projít zájemce o práci či nově přijatý zaměstnanec z řad sester?
Příjmem personálu se ve FNKV zajišťuje personální odbor, který uchazeče posílá dle zájmu na jednotlivá pracoviště k vedoucím pracovníkům/ vrchním sestrám. Vstupní lékařská prohlídka je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru stejně tak, jako kdekoliv jinde ve zdravotnictví. Zaměstnanec v den nástupu do zaměstnání absolvuje všechna povinná školení, včetně školení BOZP a PO. Každý zaměstnanec prochází adaptačním procesem, jehož délka je závislá na předchozí praxi v oboru a na individuálních schopnostech každého zaměstnance. Na pracovišti je přidělen každému novému zaměstnanci školitel, jehož úkol spočívá v zaškolení nového zaměstnance tak, aby mohl samostatně vykonávat svoji práci. Adaptační proces je zakončen pohovem u vedoucího pracovníka, u absolventů škol i závěrečnou prací.

Hovoří se o tom, že do českých nemocnic by měly přijít sestry z Ukrajiny. Jste připraveni je přijmout? Máte již nějakou a případě jakou) zkušenost se sestrami – cizinkami?
Naše zdravotnické zařízení je samozřejmě nachystané přijmout i sestry jiných národností. Již nyní naše nemocnice zaměstnává několik sester z Ukrajiny. Velkým problémem pro cizince je ovšem zvládnout český jazyk, a to vnímáme asi jako největší překážku.
V současné době se FNKV účastní projektu Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK s cílem poskytnout pracovní příležitost sestrám absolventkám z Ukrajiny, ale o tom konkrétně je předčasné mluvit.

Domníváte se, že plánované zavedení oboru Praktická sestra na SZŠ a možnost získání kvalifikace všeobecné sestry studiem 1 roku na VOŠ pro praktické sestry přiláká více lidí do oboru?
Tato otázka je složitější. Zatím nám byl předložen pouze návrh zákona, kterým se má měnit zákon č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Tento návrh zákona tuto možnost připouští. Abych se amohla k tomuto zodpovědně vyjádřit, je nutné znát i kompetence této Praktické sestry, tedy návrh novely Vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Pokud dojde k navýšení kompetencí Praktické sestry, zřejmě bude muset dojít i k úpravě platového zařazení. Tyto otázky jsou zatím nezodpovězeny.

Neustále slyšíme, že práce sester je náročná a podhodnocená. Proč by se měl mladý člověk tedy rozhodnout pro výkon ošetřovatelského povolání?
Zdravotnické povolání je psychicky a fyzicky náročná profese, ale současně i krásné povolání a poslání. České sestry patří všeobecně k velmi vzdělaným a kvalifikovaným sestrám, mají vysokou odbornou úroveň, a z dob minulých i schopnost poradit si v každé situaci. Atraktivní na tomto povolání je jeho rozmanitost a i odpovědnost, kdy žádný den není stejný, žádný pacient není stejný a ani žádná nemoc není stejná. Mluví se o zvyšování prestiže tohoto povolání, ale možná právě současný nedostatek sester povede i v konečném důsledku ke zvýšení vážnosti tohoto povolání a v uvědomění si, že bez personálu nemocnice nemohou fungovat a nemohou poskytovat kvalitní a bezpečnou péči pacientům, a potažmo jednou i třeba i přímo nám.

ls

 

DALŠÍ ČLÁNKY

1 komentář

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: