Pátek, 24. května 2024

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester bude hájit VŠ vzdělání sester!

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS), k jehož hlavním cílům patří podporovat ošetřovatelskou profesi a sesterské povolání i hájit zájmy pacientů, vznikl ve čtvrtek večer v Českých Budějovicích v rámci mezinárodního kongresu o ošetřovatelství konaného na ZSF JU. Je to jediná čistě sesterská organizace v ČR a její členové jsou připraveni vysvětlovat politikům i veřejnosti, proč sestra potřebuje mít vystudovanou vysokou školu. Prezidentkou byla zvolena Mgr. Jana Maňhalová z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

Většina členů spolku má přímou zkušenost z práce v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, takže dobře zná nároky kladené na práci sester. Proto odmítá návrh na sníženou úroveň vzdělávání sester a chce sdělovat svůj názor na současný společenský a politický přístup k sestrám. „Založení spolku vnímáme jako přirozené vyústění současné situace související s klesající prestiží profese všeobecné sestry. Základním požadavkem na poskytování ošetřovatelské péče je především její kontinuální zvyšování, které se se sníženým stupněm vzdělání naopak snižuje,” řekla Maňhalová, která pracuje na JIP infekčního oddělení českobudějovické nemocnice a jako odborná asistentka na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, kde se nyní připravuje na doktorát.

Členové SVVS varují před snížením kvality péče o pacienty a chtějí své názory vysvětlovat politikům i veřejnosti. Zároveň jsou přesvědčeni o tom, že snížení nároků na vzdělávání sester do nemocnic nové posily nepřivede, naopak tam způsobí ještě větší chaos v tom, kdo je k čemu kompetentní. „Sestry tvoří nejpočetnější skupinu pracovníků ve zdravotnictví. Založení spolku vytvoří podmínky pro vzájemnou spolupráci sester a důraznější prosazování jejich zájmů i zájmů pacienta,“ uvedla viceprezidentka SVVS Zdeňka Mikšová, proděkanka Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Odchodu sester ze zdravotnictví může podle názoru členů spolku zabránit jasné vymezení kompetencí zohledňující úroveň jejich vzdělání a zvýšení mezd, a to nejen sestrám, ale i zdravotnickým asistentům, ošetřovatelům a sanitářům, kteří nemocnicím citelně chybějí.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester vznikl v době konání mezinárodního kongresu o ošetřovatelství, který se konal ve čtvrtek a v pátek na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. O systému vzdělávání a o součinnosti teorie a praxe tam debatovala více než stovka odborníků z celého světa.

Zdroj: zsf.jcu.cz

DALŠÍ ČLÁNKY

14 KOMENTÁŘE

 1. Nerozumím, proč se dámy (a pánové) z nově vzniklého SVVS neangažují třeba v české asociaci sester a proč se inciativy pro podporu sesterské profese tříští. Je to snad pod jejich úroveň, neboť asociace sdružuje i sestry „jen“ středoškolsky vzděláné? Nebo asociace neumožní zviditelnit ambice některých jednotlivců? Myslím si, že tenhle samozvaný spolek chce především hájit svoje teplé fleky na katedrách, kde se vymýšlí „věda“ o ošetřovatelském procesu a generují procesy a papíry, které my pak musíme místo skutečné péče o pacienty vyplňovat. A za to mají ty doktoráty. Oni prostě potřebují studenty, aby si ty fleky udržely a tak hájí „nutnost“ VŠ. Obávám se, že o sestry jde až na posledním místě. Novela přece neříká, že sestra nemůže mít VŠ, ale říká, že ji mít nemusí.

   • Ano, jistě. Ovšem v současnosti je délka studia voš a vš stejná, 3 roky. Novela umožní zkrátit studium voš na 1 rok. Díky tomu lze předpokládat, že většina maturantů ze szš zvolí pro získání kvalifikace všeobecné sestry voš před vš. Proto ten strach o nedostatek studentů na vš a fleky na katedrách. Co jiného si o tom lze myslet, když SVVS vznikla až teď v souvislosti s plánovanou novelou a chce vysvětlovat, proč sestra potřebuje mít vystudovanou vš? Promiňte, ale myšlenka spolku, který se vyčleňuje z nějaké profese pouze na základě úrovně vzdělání mi přijde neskutečně pitomá. Jsem názoru, že všechny sestry by měly být v hájení svých zájmů soudržné. Tohle je projekt, který spíš sestry poškozuje. SVVS poukazuje na chaos v budoucím vzdělávání sester, ale s chaosem přicházejí především oni, protože se separují v další sesterskou organizaci.

    • Takže rozdílné vzdělání VOŠ/VŠ/SZŠ+VOŠ 1 rok, ze kterého vyjde vždy sestra se stejnou kompetencí nepovažujete za chaos?

    • Pro Petru,
     myslíte, že vysokoslacky mají na katedrách strach, že přijdou o místo, když teď je schváleno 4+1? A z tohoto důvodu podle Vás založily tento spolek? Mohu Vás ujistit, že univerzity existovaly pro sestry i v době, kdy na kvalifikaci sestry stačila SZŠ.

  • Vážená paní kolegyně.
   O novém spolku v tuto chvíli nevím zhola nic.
   Jsem zcela frustrován vývojem a činností České asociace sester. Podle mého názoru ČAS, jako spolek profesionálů, který má hájit zájmy svých členů a přivlastňuje si ambice cílů např „… Vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně a kvalitně poskytovaných ošetřovatelských služeb v souladu s potřebami osob, skupin i komunit.“ jasně selhal. Jak chcete kvalitně pracovat, když nemáte informace, byť teoretické? Jak chcete vést a směřovat takovou komplexní činnost, jakou obor ošetřovatelství dozajista je, když se izolujete od mezinárodních vazeb – viz vystoupení ČAS z ICN? (Vystoupení kvůli příspěvkům za členství….)
   V debatách o kvalitě péče a nedostatku sester se promenádoval expert na ošetřovatelství, prezident Lékařské komory, MUDr. Koubek. Neznám jeho curiculum vitae, ale nepředpokládám, že by krom povinného semestru v ošetřování nemocných na Lékařské fakultě v rámci jeho kvalifikačního studia měl nějaké jiné další vzdělání v oboru ošetřovatelství. Česká asociace sester se ani neohradila vůči zásahu Lékařské komory do působnosti ČAS, snahám komory mimo jiné sledovat, regulovat vzdělávání sester pod zástěrkou garance péče pacientům lékaři (to jako zase sestry budou sledovat a ovlivňovat vzdělávání lékařů? Jejda, to by bylo povyku…). ČAS napsala jedno vyjádření a jednou se zúčastnila debaty v rámci Událostí Komentářů. Více jsem mediálních aktivit ČAS v této věci nezaznamenal.
   Rozumím vzniku spolku minimálně v tom rozsahu, že jako spolek lidí stejného smýšlení mohou vstoupit minimálně do připomínkového řízení v rámci legislativního procesu a mohou klást návrhy nebo protiargumenty proč např. 4+1 je v jejich očích další zhoršení nepřehlednosti chaosu kompetencí takto vzdělaných pracovníků. Prosím, předchozí příklad je výplod mé fantazie,nikoli teze, kterou někdo ze SVVS řekl. Nic jsem si o nich zatím nepřečetl.
   Přiznejme si zde svorně, že projekt Komory nelékařů, který blahé paměti představila tehdejší prezidentka ČASu Mgr. Dana Jurásková, PhD, MBA je prakticky u ledu. Myšlenka super, vyrovnání sil s LK rovněž, nějaká ta prestiž našemu povolání by taky přibyla… Ale je u ledu. Je, protože by existence ČAS pozbyla logiky věci. Relativní dojem moci ČAS by se přesunul jinam a to přece nejde. Komora měla sdružovat všechny nelékaře…. Ale kdo bude komoru vést? V tuto chvíli se komora bohužel neprojevuje.
   Nechte tedy jiné zájmové uskupení zkusit jeho projekt, jeho myšlenky uplatnit třeba jako poradní orgán, nebo jako účastníka připomínkového řízení legislativního procesu,nebo „jen“ jako informátora pro laickou i odbornou veřejnost.. Pokud by byli úspěšní a chtěli by třeba zvednout prestiž našeho povolání, vnést praktickou myšlenku do procesů, kde v tuto chvíli zjevně ČAS selhává, můžeme tím všichni jen získat. A to je dobrý byznys,když do tohoto obchodu nemusíte investovat nic jiného, než jen svou neaktivitu, nemyslíte?

   • Pane kolego, děkuji za váš postřeh. Nejsem členkou ČAS, takže vidím jen výstupy ČAS pro veřejnost, které jsou jak na webu tak na Facebooku dost tristní. Na jejich Fb jsem cca před půlrokem položila dotaz, dosud mi nikdo neodpověděl. Nechci kritizovat organizaci, jejíž nejsem členkou, ale vidím to podobně jako vy. Resp. žádnou velkou aktivitu nevidím. ČAS má na webu prohlášení, že nesouhlasí se systémem 4+1, na druhou stranu se účastní jednání o novele a a připomínkování kompetencí pro praktickou sestru. Pro mě to je trochu schizofrenie.

    Jakmile budou nějaké další informace o cílech SVVS, určitě je tady zveřejníme.
    adminka

   • O novém spolku nevíte zhola nic, jak sám pravíte a již se vyjadřujete na půl stránky. Vy jste tedy bourák! Nechtěl byste to pořadí přehodit, nejdříve se informovat a pak veřejně filosofovat? Promiňte, ale mne jste s tím „dobrým byznysem“ od SVVS nepřesvědčil. Tu myšlenku vyčlenit se z profese na základě jediného kritéria – vzdělání – považuji nejen za pitomou, ale i krátkozrakou a nešťastnou. Rozumím, že kolegyně brání zuby nehty svoje fleky na katedrách vš. Ale že tím rozeštvou sesterské stavy? To je nezodpovědné. Výhrady k ČAS mám i já a proto bych uvítala, kdyby se sesterská iniciativa netříštila, ale koncentrovala. A také bych uvítala, kdyby tento web, který jinak hodnotím vysoce kladně, byl 100% nezaujatý. Jistá náklonnost k určitým trendům ve vzdělávání a snaha o formování veřejného mínění formou „edukativních“ vstupů do diskuzí je zde zřejmá. Nemyslím to jako kritiku, ale jako přání.

    • Paní kolegyně, web je nezaujatý. Pokud se podíváte na zprávy a blogy, jsou zveřejněny všechny názory a články, včetně Vašeho komentáře, který bych mohla klidně smazat. V případě, že se jedná o můj názor – ať již blog nebo komentář, je podepsán mým jménem Lenka Šnajdrová – silver a já nejsem nezaujatá. Jsem člověk jako každý jiný a mám nějaký názor. Naprosto každému tu nabízím možnost založit blog https://www.osetrovatelstvi.info/pridat-blog/ Nevybírám za to žádné členské poplatky, diskuse není uzavřená jako např. na webu ČAS, dělám to úplně zadarmo, a jediné, co z toho mám, je možnost formovat veřejné mínění. Tu mi prosím ponechte, protože máte naprosto stejnou. Děkuji za pochopení.

 2. Opravdu si nemyslím, že nejtíživějším problémem většiny sester (ale i pacientů a lékařů) je existence více vzdělávacích institucí pro stejnou kvalifikaci. Osobně bych z toho nedělala téma, myslím si, že čas ukáže, co z toho je užitečné a životaschopné. Takže ne, nepovažuji to za chaos, ale možnosti. A také si myslím, že kdyby všechny ty ambiciózní sestry měly také hlavičku na to, aby mohly vystudovat medicínu, tak bysme tady v ošetřovatelské sféře měli klid a mír.

 3. Dobrý den, sledovala jsem p.Šnajdrovou v TV a četla mi z duše. Sestry se SZŠ lezou mnoha VŠ sestrám po nervech. Jsou totiž schopny a hlavně ochotny dělat práci nejen svoji, ale tu, která je na oddělení momentálně potřeba. Tomu se mladší ročníky brání a nedivím se,,. ale
  Protože pacientem se můžeme stát ze dne na den, mohou se ptát, kdože jim ten zadek utře, pokud narazí na samé VŚ sestry?

  Hodně se mluví o sestrách, mě v systému chybí silní chlapi sanitáři či ošetřovatelé. Nejsem schopna otáčet a polohovat 100kilového pacienta po CMP, atd..

  Kdo tuto práci bude dělat v budoucnu? Pacienti stárnou a tloustnou…

 4. Dobrý den, ráda bych přispela do diskuze i mým malým názorem. SZŠ jsem již studovala v době, kdy jsem po dokončení maturity získala označeni Zdravotnický asistent, proto jít dál na VŠ bylo pro mě jasnou volbou. Jsem velice ráda, že jsem na VŠ šla, teď pracuji na odd. ARO a ne že bych bez tohoto vzdělání na tomto odd. nemohla vůbec pracovat, ale po střední jsem vůbec nevěděla co je to ventilátor, defibrilátor a jiné přístroje, se kterými jsme na VŠ v rámci odborných předmětů běžně pracovali. VŠ mi dala i spoustu vědomostí, o kterých by mě na SZŠ vůbec nenapadlo přemýšlet. Ještě jedna zkušenost z praxe, když k nám na ARO přijde student z VŠ nebo naopak ze SZŠ a jiných je to neskutečný rozdíl.. Celkový systém vzdělávání je dost nešťastný.. Takže Vysokým školám fandím i nadále..

  • Pokud jste po střední nevěděla co je to ventilátor a defibrilátor tak jste asi moc pozor nedávala.Myslim že záleží na jedinci a né na titulu z VŠ. A to že má VŠ neznamená hned že bude lepší zdravotní sestra.Nejvic podle mě dodá praxe a chuť tutuo práci dělat.

 5. Dobrý den, já fandím především ošetřovatelství.info, že zde člověk může sdílet názory. Pochopila jsem, že to co se žáci nebudou moct naučit na szš, to se budou muset doučit na voš buď během 3 let nebo 1 roku (pokud uspějí v přijímačkách) a nebo na vš. Jak jsem řekla, jsou to různé možnosti vzdělání a myslím si, že to není hlavní téma, co je nutné řešit a že tahle „trojkolejnost“ ve finále nikomu nemůže vadit. Důležité je, že na konci vzdělávacího procesu bude všeobecná sestra. Je dobře, že si každý může vybrat způsob vzdělání dle jeho možností a potřeb. Jen mám pocit, že se vzdělávání furt někdo nesmyslně chytá a odvádí pozornost od toho, co je skutečně palčivé. A to jsou podmínky práce sester a ohodnocení. Tohle je přece důležité pro všechny sestry a je v jejich zájmu, aby to prosazovaly společně a nemluvila za ně skupina, která se považuje za elitu!!! SVVS proto považuji za pitomost. A moje kolegyně, všeobecná sestra, která vystudovala na fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, řekla, že SVVS je spolek namyšlených slepic a že ona se členkou nestane. Tenhle „kurník“ mne v ošetřovatelství mrzí.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: