Úterý, 23. července 2024

Spolky nelékařských profesí nesouhlasí s návrhem České asociace sester

Představitelé profesních organizací nelékařů zveřejňují stanovisko k návrhu České asociace sester na vznik komory nelékařských zdravotnických pracovníků. Toto stanovisko vzešlo z jednání představitelů profesních organizací oborů nelékařských profesí uskutečněného 8.9 2020. Profesní organizace projevily nespokojenost s aktivitou prezidia České asociace sester z.s. zařadit do návrhu zákona o České komoře všeobecných a dětských sester další obory zdravotnických nelékařských povolání. Níže zveřejněné stanovisko poté rozeslaly zákonodárcům České republiky.

Jménem všech podepsaných představitelů profesních organizací

V Praze, dne 20. září 2020

Věc: Stanovisko zástupců nelékařských profesí ke snahám prezidia ČAS o vznik České komory nelékařských pracovníků

Vážení,

vzhledem k tomu, že registrujeme snahu prezidia České asociace sester zahrnout do návrhu zákona o České komoře všeobecných a dětských sester (Sněmovní tisk 891/0) další vybrané nebo všechny nelékařské profese, my, níže uvedení zástupci 15 nelékařských profesí sdělujeme, že odmítáme kroky České asociace sester (ČAS) o zřízení jednotné zákonem zřízené profesní komory, která by sdružovala vybrané nebo všechny nelékařské profese v České republice, a nesouhlasíme s nimi.

Podle zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických pracovnících existuje              42 samostatných a plnohodnotných nelékařských oborů, které jsou si rovny. ČAS aktuálně sdružuje cca 4 % pracovníků čtyř, resp. pěti nelékařských profesí v ČR. Ubývající členská základna ČAS je tedy výrazně pod průměrem většiny spolků nelékařských oborů, které si své profesionální záležitosti dokážou řešit samostatně a s mandátem svých vlastních členů.

Prezidium ČAS, která je jedním z profesních spolků, nyní jedná bez mandátu představitelů jednotlivých dotčených profesí za všechny zdravotnické nelékařské profese. A to bez hlubší znalosti problematiky a postojů jednotlivých nelékařských oborů k věci jednotné komory nelékařských zdravotnických pracovníků. Tyto snahy ČAS hodnotíme jako nepřijatelné a neslučitelné s principy demokratické společnosti.

Jestliže dojde k výše uvedenému kroku zařadit do návrhu zákona o České komoře vedle všeobecných a dětských sester také další nelékařské profese, žádáme Vás o zastavení projednávání této legislativní změny, která může mít negativní dopady na fungování celého systému zdravotnictví.

Pokud se bude návrh zákona nadále týkat oboru všeobecná a dětská sestra, jak je uvedeno v původním znění návrhu zákona o České komoře všeobecných a dětských sester, do procesu nijak zasahovat nehodláme.

K tomuto tématu jsme připraveni se sejít, naše stanovisko blíže vysvětlit a přednést důvody jeho vzniku.

Děkujeme za Váš čas, spolupráci a případný dialog.

S úctou,

Asociace dentálních hygienistek; Lenka Velebilová, Dis., prezidentka,

Asociace klinických logopedů České republiky, PaedDr. Irena Cudlínová, předsedkyně,

Asociace zrakových terapeutů, PhDr. Dagmar Moravcová, předsedkyně,

Česká asociace adiktologů, Mgr. Anna Volfová, místopředsedkyně,

Česká asociace nutričních terapeutů, Mgr. Martin Krobot, předseda,

Česká asociace zdravotních laborantů, Mgr. Vaculová Ph.D., prezidentka,

Česká komora farmaceutických asistentů, Bc. Alena Šindelářová, předsedkyně,

Česká komora porodních asistentek, Mgr. Alena Frýdlová, prezidentka,

Česká společnost fyziků v medicíně, Ing. Lucie Súkupová, Ph.D., EACMPE,

Česká společnost ortoptistek, Mgr. Zuzana Štěrbová, předsedkyně,

Federace ortopedických protetiků technických oborů, Bc. Vladan Princ, prezident,

Komora záchranářů zzs ČR, Mgr. Radomír Vlk, DiS., prezident,

Komora zubních techniků, Bc. Alexandra Seidlová, prezidentka,

Společnost radiologických asistentů ČR, Mgr. Ondřej Krahula, MBA, předseda,

Unie fyzioterapeutů České republiky, Mgr. Vladan Toufar, prezident.

DALŠÍ ČLÁNKY

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky