Čtvrtek, 23. května 2024

Uspěli byste u přijímaček na VŠ?

Zajímá vás, jak vypadají přijímací zkoušky pro prezenční studium bakalářského oboru všeobecná sestra? Namátkou jsme porovnali podmínky přijímacích zkoušek na 4 školách pro akademický rok 2015/2016.

Chcete si vyzkoušet písemný test? Můžete zde na tomto odkazu. Test je pouze pro zaregistrované a přihlášené uživatele Ošetřovatelství.info, ale účet u nás je zdarma, klidně se zaregistrujte.

3. LF UK, Praha

Přijímací zkouška má 2 kola. V prvním kole se píše písemný test ze základů biologie člověka, test má celkem 50 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď. Podle dosažených výsledků postupuje do druhého kola 40 nejlépe hodnocených uchazečů dle pořadníku sestaveného podle dosažených výsledků. Druhé kolo – ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu. Druhé kolo není zkouškou znalostí. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na středních školách. Předpokládaný počet přijatých uchazečů do prezenční formy je 20.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Přijímací zkouška zahrnuje test z biologie, somatologie a chemie (celkem 60 otázek). Přijato bude do prezenční formy minimálně 28 uchazečů ( další uchazeči v případě, že dosáhli stejného bodového hodnocení jako umístění na 1. až 28. místě podle výsledného počtu získaných bodů v testu).

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Zkouška se skládá z testu na PC z anglického či německého jazyka podle Vašeho výběru, který je složen z 50 otázek se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná, čtvrtá varianta odpovědi je možnost nevím/nebudu odpovídat a dále z testu na PC z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných studijních předpokladů, který je složen z 50 otázek se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná, čtvrtá varianta odpovědi je možnost nevím/nebudu odpovídat. Předpokládaný počet přijatých do prezenční formy je 55.

Technická univerzita v Liberci – Ústav zdravotnických studií

Podmínkou pro přijetí je úspěšné složení písemné přijímací zkoušky z biologie (obecné biologie a somatologie) a z cizího jazyka (anglického nebo německého – zvolený jazyk bude uchazeč studovat v rámci studijního programu).
Uchazeči do prezenční formy studia, kteří mají po celou dobu studia průměrný prospěch do 1,9 včetně (započítávají se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia a pololetní hodnocení závěrečného roku studia), budou přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu v předcházejícím nebo ve stejném roce, kdy přihlášku ke studiu
podávají. Předpokládaný počet přijatých uchazečů do prezenční formy je také 55.

DALŠÍ ČLÁNKY

1 komentář

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: