Porodní asistentka

  0
  2896
  < Back
  You are here:
  Print

  Odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky se získává absolvováním
  a) nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu porodních asistentek, (praktické vyučování v oboru musí být prováděno v akreditovaném zařízení)

  Odbornou způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky mají také absolventi vzdělání podle dřívějších právních předpisů

  b) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,
  c) střední zdravotnické školy v oboru ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997.
  Za výkon povolání porodní asistentky se považuje poskytování zdravotní péče v porodní asistenci, to je zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky, vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence; součástí této zdravotní péče je také ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie. Dále se porodní asistentka ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péči.
  Previous Fyzioterapeut
  Next Praktická sestra
  Table of Contents
  Předchozí článekFyzioterapeut
  Další článekPraktická sestra