Radiologický asistent

  0
  6112
  < Back
  You are here:
  Print

  Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta se získává absolvováním
  a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu radiologických asistentů,

  Odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta mají také absolventi vzdělání podle dřívějších právních předpisů

  b) tříletého studia v oboru diplomovaný radiologický asistent na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005, nebo
  c) střední zdravotnické školy v oboru radiologický laborant, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997.

  Za výkon povolání radiologického asistenta se považuje zejména provádění radiologických zobrazovacích i kvantitativních postupů, léčebné aplikace ionizujícího záření a specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s radiologickými výkony. Radiologický asistent provádí činnosti související s radiační ochranou podle zvláštního právního předpisu a ve spolupráci s lékařem se podílí na diagnostické a léčebné péči. Činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany může radiologický asistent vykonávat, pokud splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.

  Previous Praktická sestra
  Next Všeobecná sestra
  Table of Contents
  Předchozí článekPraktická sestra
  Další článekZdravotně-sociální pracovník