Čtvrtek, 23. května 2024

Otevřený dopis zaměstnanců Baťovy nemocnice

Vážený pane hejtmane, vážení krajští zastupitelé, vážení členové zdravotního výboru,

obracíme se na vás jako zástupci zaměstnanců Krajské nemocnice T. Bati, a.s. (KNTB). V posledních letech dochází v KNTB k výrazné personální destabilizaci. Následkem nedostatku sester a pomocného personálu se uzavírají oddělení, zbývající personál je přetížen jak spoustou přesčasové práce, tak obrovským pracovním tempem. V září jsme začali jednat o Kolektivní smlouvě, bohužel vůle dohodnout se je ze strany vedení nemocnice minimální. Jednání vedení je velmi direktivní a k ústupkům jsme nuceni pouze my! V současné době s námi o uzavření Kolektivní smlouvy odmítají jednat úplně. Namísto toho byl vytvořen nový Mzdový řád (vnitřní předpis společnosti), který ještě v půlce ledna nebyl zveřejněn. Zaměstnanci mají pouze částečné informace o jeho obsahu a i tyto jsou vnímány negativně, čímž se personální krize a špatná nálada v KNTB ještě více prohlubuje.

Ve Mzdovém řádu vedení nemocnice sice navrhuje stabilizaci směnných sester částkou 7000 Kč, ale na úkor sester v jednosměnném provozu. Bohužel se plánuje zrušení veškerých příplatků nad rámec zákoníku práce a to především příplatek stabilizační (1500 Kč), geriatrický (3000 Kč) a JIPkový (1000 Kč). Příplatek stabilizační byl přiznán v roce 2009 tehdejší ministryní Juráskovou ve výši 2500 Kč na jeden úvazek sestry a v nemocnicích řízených státem byl sestrám přidán do tarifů. Tehdejší vedení Baťovy nemocnice odmítlo navýšit základní mzdy a peníze sestry dostávaly formou stabilizačního příplatku, který se stále snižoval na dnešních 1500 Kč. A nyní ho chtějí odebrat úplně! Směnným sestrám se tedy reálně navýší mzda o 5500 Kč a jednosměnným o pouhých 500 Kč. Přitom bez tohoto personálu by chod nemocnice naprosto selhal. Nejcitelněji odebrání dosavadních příplatků pocítí ambulantní sestry pracující na LDN. Dostanou přidáno 2000 Kč, ale zároveň jim má být odebráno 4500 Kč. Aby jim neklesla mzda, vedení nemocnice plánuje saturovat tento výpadek výkonnostními odměnami, které nejsou nárokovou složkou a jistota jejich vyplácení není ničím zaručená. A to vše za velmi náročnou a nedoceněnou práci s geriatrickými pacienty.

Mzdová politika je nejasná. Ani po roce od vydání první verze Mzdového řádu, jehož součástí je katalog prací a tarifní tabulka mezd, nejsou zaměstnanci seznámeni, do jaké tarifní třídy jsou zařazeni. Základní tarifní mzda má v jednotlivém stupni rozpětí až 8000 Kč. V letošním roce plánuje vedení nemocnice přidávat do tarifů 6% mzdových prostředků, ovšem ne plošně. Základní tarifní mzdu mají určovat vedoucí pracovníci svým podřízeným bez jasně daných kritérií. Tím je dán velký prostor subjektivnímu lidskému faktoru. V Baťově nemocnici v některých případech nerozhoduje zkušenost a kvalita odvedené práce, ale loajalita k nadřízeným a k vedení nemocnice!

Kritéria pro čerpání tzv. SickDays se mají směrem k personálu změnit zcela nevýhodně. Čerpání SD má být umožněno až po vybrání veškeré dovolené, což popírá smysl tohoto benefitu. V dnešní době, kdy vrcholí personální krize nejen ve zdravotnictví a v jiných firmách se snaží spíše zavádět benefity nové, je tento krok zpět nepochopitelný.

My, odborové organizace, upozorňujeme zakladatele nemocnic zlínského kraje na nedostatky managementu nemocnice v oblasti řízení lidských zdrojů. Stále není hotova systemizace pracovních míst. Při kontrolách na jednotlivých odděleních bylo zjištěno, že jsou ve stavu vedeni pracovníci, kteří na daném oddělení nepracují už spoustu let. Vrchní sestry musí dozorovat práci personálního oddělení, kontrolovat smlouvy nových zaměstnanců atp.. Kromě toho upozorňujeme, že pátky obvykle nikdo z vedení personálního úseku není k zastižení. Oficiálně pracují z domu, ale častokrát se stává, že nejsou dostupní ani na e-mailu či telefonu. Komunikace směrem k vrchním a staničním sestrám, Odborovým organizacím a k ostatnímu personálu je téměř nulová, dílčí informace se dozvídáme sporadicky.

Situace v KNTB je opravdu alarmující. Čím dál častěji se mezi zaměstnanci skloňuje slovo stávka, jejímž důvodem nejsou plány na fúzi nemocnic ZK či výstavba nové nemocnice, ale tristní stav v nemocnici současné!!! Proto vás informujeme a apelujeme na vás, jako na osoby zodpovědné za chod zdravotnictví v našem kraji a zároveň zakladatele nemocnice, abyste tuto situaci urgentně řešili. Obáváme se, že náročná práce v nejistotě povede k dalšímu odlivu nedostatkového zdravotnického personálu. Tím dojde nejen ke snížení produkce, ale bohužel i ke zhoršení kvality zdravotní péče v našem kraji.

Všechny liberální snahy Odborových organizací o kompromisní řešení a dohodu vedoucí k podpisu Kolektivní smlouvy na rok 2019 selhávají. Pokud se situace v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. nezačne urgentně řešit, Odborové organizace předpokládají vyhlášení stávkové pohotovosti.

Ve Zlíně dne 18.1.2019

za MO OSZSP KNTB a.s. Zlín, Martina Hvozdenská

za ZO POU ZP KNTB a.s. Zlín,  Hana Filimošinová

Podporu zaměstnancům Baťovy nemocnice vyjádřili kolegové z Kroměřížské nemocnice

Milé kolegyně a kolegové Baťovy nemocnice, my, zaměstnanci Kroměřížské nemocnice, plně podporujeme váš protest. Stojíme za vámi, myslíme si, že situace ve vaší nemocnici je odrazem především špatného vedení představenstva KNTB!!

Nedocenění vaší náročné práce, kterou i navzdory obrovského nedostatku personálu odvádíte na výbornou, je naprosto trestuhodné. Na místo řešení této závažné situace, kdy by mělo být vedení KNTB hnáno k zodpovědnosti, odvolává se v naší nemocnici schopná ředitelka, která naopak stabilizovala nemocnici jak ekonomicky, tak personálně. Osoba, která na rozdíl od managementu KNTB vede se všemi odborovými organizacemi sociální dialog, díky němuž došlo v naší nemocnici k vzájemné dohodě i ohledně navýšení mezd.

Již dlouhodobě se snažíme upozorňovat na skutečnost, že tým manažerů, kterými se hejtman obklopil, naprosto nezvládá vést kvalitně ani jednu nemocnici, natož čtyři!!! Když k tomu připočteme šílené kroky hejtmana centralizovat zdravotní péči v našem kraji – zváno fúze, kde nejde o nic jiného, než o omezení péče ve všech nemocnicích( ve vaší již máte zkušenost – zrušení infekčního odd., sloučení nukleárního odd., kdy z něj zbylo pouhé torzo atd…,) Záměrně je vše tohle, pro veřejnost nepopulární, schováváno za“ krásné a čisté“ heslo NOVÁ NEMOCNICE !

Hejtman s oblibou na zastupitelstvu kraje vykřikuje „pokud se nepostaví nová nemocnice, půjde personál Baťovy nemocnice do stávky“ Je opravdu k smíchu nebo spíš k pláči, že vás neváhá použít jako komparz pro své pokřivené záměry. To, že jste se nyní vzepřeli a postavili na odpor, je jistě pro něj i jeho příznivce velikým překvapením. Vydržte ve vašem úsilí, jsme připraveni se kdykoliv postavit vedle vás a společně bojovat proti nevratným krokům, které destabilizují zdravotní péči v našem kraji. Společně můžeme apelovat na zastupitele kraje, aby se konečně vzpamatovali a nenechali zdravotnictví padnout na úplné dno!! Děkujeme za vaši odvahu.

S úctou

Zaměstnanci Kroměřížské nemocnice

 

DALŠÍ ČLÁNKY

8 KOMENTÁŘE

 1. Za 10 měsíců Zlínska nemocnice udělala z me pribuzne trosku bez možnosti prezit peníze chápu ale zdravotnictví není byznys jde o lidi kteří potřebují pomoct a kdo to nezvládá nemá tam byt nemocný člověk se nemůže bránit důvěřuje personálu a pak odevzdane ceka na smrt jako vysvobození a s toho je mi smutno

 2. tak by mne docela zajímalo, kdo půjde za těchto podmínek do té nové nemocnice pracovat. Ž
  e by pan hejtman?

 3. Chtěl bych se důrazně ohradit proti lživému a účelovému tvrzení v článku, že „sloučením nukleárního odd. z něj zbylo pouhé torzo“. Nukleárka je plně funkčním pracovištěm OZM a řada pacientů zde vyšetřených je právě z kroměřížského regionu. Možná by nebylo od věci si zjistit skutečná fakta, než uveřejněním a šířením lživé informace shodíte personál tohoto pracoviště!

  • Možná vás to překvapí, ale ten dopis je fakt. Je přesně tak, jak ho autoři napsali. Otevřený dopis se zveřejňuje, tak jak je. Má-li s tím někdo problém, může to samozřejmě sdělit, od toho jsou komentáře, ale není úkolem redaktora si ověřovat, zda něco z toho je pravda nebo ne.

   • Nezpochybňuji, že byl dopis uveřejněný tak, jak byl napsán. Samozřejmě, máme svobodu slova a každý si může psát co chce, a to i na internetu. Má reakce proto také nebyla určena redaktorovi, ale kroměřížským autorům dopisu – podepsali se jen obecně jako kolektiv (oproti jmenovitě uvedeným zlínským signatářkám) a není proto možné konkrétním osobám třeba telefonicky sdělit reálná fakta. Šíření uvedené nepravdivé informace po internetu v očích veřejnosti poškozuje dobrou pověst pracoviště, snažím se ji tedy jako její zaměstnanec bránit. Pacienti i zdravotníci mají právo vědět, že nukleární medicína normálně funguje a že není pouhým torzem z dávných dob.

 4. Podporuji vyjádření autorek dopisu a vážím si solidarity kolegů z nemocnice KM. S politováním sleduji kauci s odvoláváním ředitelky nemocnice KM, které si velmi vážím.
  Dlouhodobě jsem silně zneklidněna se situací v KNTB. Dle mého názoru jde ze strany pana hejtmana i o dehonestinaci T.Bati ve Zlíně.
  Pracovala jsem v KNTB 42 let, celý svůj profesní život. 24 let jako vrchní setra gyn. por.odd.Od. zakladatele porodnictví ve Zlíně prim. Dr.V.Krále, prim Dr.Dr K.Jirátka Csc,,prim. Dr. F.Zábranského,Csc, a prim.Dr.Z.Adamíka ,PhD To byly velké osobnosti, které se zasloužily významně o vysokou nadstardartní úroveň v péči přesahující nejen oblast regionu, ale i ČR ,Podařilo se nám vybudovat novou fungující porodnici / letos jí je 24 let/.
  Dnešní vedení nemocnice a hlavně hejtman p.Čunek paralyzoval KNTB odvoláním 13.primářů fungující instituci, zavedenou a uznávanou, vyhledávanou.
  S pozdravem,že snad bude lépe Věra Štěbrová

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: