Neděle, 21. dubna 2024

Praktické sestry na obzoru!

Změna zákona č. 96/2004 Sb., (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů je v připomínkovém řízení. Jaké změny přináší pro sestry a zdravotnické asistenty? Ošetřovatelství.info přináší krátký přehled nejdůležitějších změn.

Změna zákona zcela jistě zajímá sestry a zdravotnické asistenty především v oblasti vzdělávání jak kvalifikačního, tak celoživotního a v oblasti registrace.

Systém registrace  a získávání kreditů se nemění

Vezmeme – li to odzadu, tedy od celoživotního vzdělávání, registrace i kreditní systém zůstávají tak, jak jsou. Ruší se ale podmínka tříleté praxe, bez které nemohly získat registraci sestry  a některé další odbornosti s  dřívějším vzděláním na SZŠ.

Zdravotnický asistent se stane praktickou sestrou

Pokud bude novela zákona schválena, zdravotnické asistenty čekají dvě hlavní změny:

  1. Zdravotničtí asistenti se stávají praktickou sestrou. Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získává mj. absolvováním střední zdravotnické školy v oboru praktická sestra, nebo střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019.
  2. Zdravotničtí asistenti (a také zdravotničtí záchranáři, porodní asistentky nebo určitá část dětských sester) mohou získat vzdělání všeobecné sestry ve zkráceném studiu na VOŠ (uchazeč byl v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,  – školský zákon, přijat do vyššího ročníku než prvního).

Odborný dohled se neruší

Zákon zachovává i odborný dohled, jednoduše řečeno, stejně jako zdravotnický asistent i praktická sestra bude pracovat pod odborným dohledem.

„Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky; ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou, uspokojováním základních potřeb pacientů, rehabilitačním ošetřovatelstvím a dalšími ošetřovatelskými činnostmi vymezenými prováděcím právním předpisem může praktická sestra provádět bez odborného dohledu. Dále se praktická sestra ve spolupráci se všeobecnou sestrou, porodní asistentkou, lékařem, zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči .“

Ale pozor, změna v odborném dohledu rovněž je.

„Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady, pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Činnosti podle věty první stanoví prováděcí právní předpis  – vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.  Dohlížející zdravotnický pracovník musí být nepřetržitě telefonicky dostupný s fyzickou dosažitelností do 30 minut, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Odborný dohled může vykonávat také lékař, zubní lékař nebo farmaceut v rozsahu své způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.“
———————————————————————————
Návrh zákona pravděpodobně postupně ruší obor laboratorní asistent, protože odborná způsobilost k výkonu povolání laboratorního asistenta se získává absolvováním střední zdravotnické školy v oboru laboratorní asistent, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2018/2019.

Dále návrh zákona přináší změny v oblasti akreditace vzdělávacích programů a zpřesňuje podmínky certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání, dále ruší podmínku specializované způsobilosti pro radiologické asistenty se vzděláním na dřívější SZŠ a u fyzioterapeutů s praxí delší 15 let.

Návrh zákona je veřejně přístupný v Knihovně připravované legislativy

Jsou tyto změny výhrou? Co nás čeká, budou-li v této podobě schváleny? Komentář Lenky Šnajdrové už dnes večer na těchto stránkách. Komentář už můžete číst tady!

DALŠÍ ČLÁNKY

5 KOMENTÁŘE

  1. Je to už hrozné, co se pořád vymýšlí.. Popravdě, studuju VOŠ, poslední ročník, mezi studiem denního studia pracuji jako ZA a když vidím asistentky s rokem dálkového studia VOŠ nebo samostatné ZA na některých odděleních, je to hrozné.. Neznají léky, onemocnění, projevy, pojmy.. Kvalita péče o pacienty je hrozná a bude hůř jak vidím… Nesouhlasím…

  2. Domnívám se, že cílem je vytvoření chaosu. Kompetence nekompetence a právní odpovědnost a bezpečnost pacienta nikoho nezajímá. Myslím, že je podstatné to, že všechny sestry budou nějaké sestry a podle potřeb se budou oceňovat v souladu s katalogem prací, který se bude muset upravit podle novely zákona, zda to projde. Rozhodně ne směrem nahoru, ale opačně. V rezortu je třeba najít několik miliard Kč na platy někoho jiného. Problém nedostatku sester je úplně někde jinde. To přeci každý ví, že to není ve vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků na ohodnocení, nedostatek pomocného personálu, trvalé přetěžování sester, minimálně benefitů……… Nikdo se nezajímá, zda sestra vůbec může pracovat do 65 let u lůžka ve zdravotnickém zařízení na tři směny atd. Pacient přeci není břemeno. A pozor!!! Podívejte se, jak je v návrhu novely řešena zkouška z českého jazyka u cizinců. To je k pobavení. Cizinci budou moci vykonávat zkoušku z českého jazyka na Ministerstvu zdravotnictví pouze v nezbytně nutné míře a to na základě rozhovoru. Takže psaní a porozumění textu v češtině nikoho nebude zajímat. Dobře nastaveno pro třetí země. Pacientům takové sestry nepřeji a již se bojím za jejich bezpečnost. Všechny zdravím. Vladěna

  3. Já nechápu to, jakto, že zdr. asistentovi stačí jeden rok na VOŠ, aby z něho byla všeobecná sestra. Vzniká snad praktická sestra,ne? Ta se toho bude ve škole učit víc než asistent a bude jí tedy stačit jeden rok na VOŠ, aby byla sestrou všeobecnou. Jak je tedy možné, že, se automaticky všichni asistenti přejmenovávají na praktickou sestru, když ta praktická sestra bude mít, jak už jsem psala to učivo ve škole rozšířenější? Ale asistent přeci to učivo takové neměl, tak jak je možné, že dostane kvalifikaci praktické sestry???

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: