Mzdy oš. profesí 2021

  0
  6118
  < Back
  You are here:
  Print

  Plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, především státním zaměstnancům. Zaměstnanci v soukromém sektoru pobírají mzdu. I mzdy se ale od 1.1. 2021 zvyšují.

  Co je minimální mzda a zaručená mzda?
  Minimální mzda se dá definovat jako absolutně nejnižší cena práce stanovená s přihlédnutím k sociálním hlediskům, bez ohledu na druh, složitost, namáhavost, množství a kvalitu vykonávané práce. Od roku 2007 se vedle institutu minimální mzdy zavedla tzv. ZARUČENÁ MZDA, což je mzda, na niž zaměstnanci vznikl nárok. Nejnižší úrovní zaručené mzdy je pak nejnižší cena práce stanovená ve vztahu ke složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Kolektivním nebo individuálním vyjednáváním lze dohodnout se zaměstnavatelem i vyšší mzdu, než je zaručená.

  Jaká bude vaše zaručená mzda od 1. 1. 2021? 

  99,90 Kč/hod nebo 16 800 Kč/měsíc (dosud 96,30 Kč/hod nebo 16 100 Kč/měsíc)
  Výkon povolání sanitáře (2. skupina)

  110,30 Kč/hod nebo 18 500 Kč/měsíc (dosud 106,40  Kč/hod nebo 17 800 Kč/měsíc)
  Výkon povolání ošetřovatele, zubní instrumentářky nebo dezinfektora.
  Provádění pečovatelských prací spojených s přímým stykem s občany s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost včetně péče o prádlo, donášky paliva, provádění pohybové aktivizace klientů. (3. skupina)

  121,80  Kč/hod nebo 20 500 Kč/měsíc (dosud 117,40 Kč/hod nebo 19 600 Kč/měsíc)
  Vykonávání povolání praktické sestry, zdravotnického laboratorního nebo nutričního asistenta nebo asistenta zubního technika, ortoticko-protetického technika nebo ochrany veřejného zdraví. Vykonávání povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, nutričního terapeuta, zdravotnického záchranáře, optometristy, ortoptisty, ortotika-protetika, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotního laboranta, biomedicínckého technika, radiologického asistenta, radiologického technika, farmaceutického asistenta nebo zubního technika pod odborným dohledem. (4. skupina)

  134,40  Kč/hod nebo 22 600 Kč/měsíc (dosud 129,70 Kč/hod nebo 21 700 Kč/měsíc)
  Vykonávání povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, nutričního terapeuta, zdravotnického záchranáře, optometristy, ortoptisty, ortotika-protetika, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotního laboranta, biomedicínského technika, radiologického asistenta, radiologického technika, farmaceutického asistenta nebo zubního technika bez odborného dohledu. (5. skupina)

  Next Mzdy oš. profesí 2022
  Table of Contents
  Další článekVšeobecná sestra