Mzdy oš. profesí 2022

  0
  1763
  < Back
  You are here:
  Print

  Plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, především státním zaměstnancům. Zaměstnanci v soukromém sektoru pobírají mzdu. I mzdy se ale od 1.1. 2022 zvyšují.

  Co je minimální mzda a zaručená mzda?
  Minimální mzda se dá definovat jako absolutně nejnižší cena práce stanovená s přihlédnutím k sociálním hlediskům, bez ohledu na druh, složitost, namáhavost, množství a kvalitu vykonávané práce. Od roku 2007 se vedle institutu minimální mzdy zavedla tzv. ZARUČENÁ MZDA, což je mzda, na niž zaměstnanci vznikl nárok. Nejnižší úrovní zaručené mzdy je pak nejnižší cena práce stanovená ve vztahu ke složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Kolektivním nebo individuálním vyjednáváním lze dohodnout se zaměstnavatelem i vyšší mzdu, než je zaručená.

  Jaká bude vaše zaručená mzda od 1. 1. 2022? 

  17 900 Kč / 106,50 za hodinu (dosud 16 800 Kč / 99,90 za hodinu)
  Výkon povolání sanitáře (2. skupina)

  19 700 Kč / 117,50 za hodinu (dosud 18 500 Kč / 110,30 na hodinu)
  Výkon povolání ošetřovatele, zubní instrumentářky nebo dezinfektora, pracovníka v soc. službách
  Provádění pečovatelských prací spojených s přímým stykem s občany s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péče o jejich domácnost včetně péče o prádlo, donášky paliva, provádění pohybové aktivizace klientů. (3. skupina)

  21 800 Kč / 129,80 za hodinu (dosud 20 500 Kč / 121,80 za hodinu)
  Vykonávání povolání praktické sestry, zdravotnického laboratorního nebo nutričního asistenta nebo asistenta zubního technika, ortoticko-protetického technika nebo ochrany veřejného zdraví. Vykonávání povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, nutričního terapeuta, zdravotnického záchranáře, optometristy, ortoptisty, ortotika-protetika, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotního laboranta, biomedicínského technika, radiologického asistenta, radiologického technika, farmaceutického asistenta nebo zubního technika pod odborným dohledem. (4. skupina)

  24 100 Kč / 143,30 za hodinu (dosud 22 600 Kč / 134,40 za hodinu)
  Vykonávání povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, nutričního terapeuta, zdravotnického záchranáře, optometristy, ortoptisty, ortotika-protetika, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotního laboranta, biomedicínského technika, radiologického asistenta, radiologického technika, farmaceutického asistenta nebo zubního technika bez odborného dohledu. (5. skupina)

  Previous Mzdy oš. profesí 2021
  Next Odečet let praxe
  Table of Contents
  Předchozí článekPlatové tabulky 2021
  Další článekPlatové tabulky 2022