Odečet let praxe

    0
    228
    You are here:
    < Back

    Následující tabulka přesně ukazuje, kolik roků praxe musíme odečíst, když je vzdělání nižší, než je požadované pro příslušnou platovou třídu. Např. zaměstnanci, který dosáhl „jen“ středního vzdělání s maturitní zkouškou, odečte zaměstnavatel od započtené praxe při zařazení do 9. platové třídy 2 roky a při zařazení do 10. platové třídy 3 roky. Pět let zaměstnavatel odečítá zaměstnanci se středním vzděláním při zařazení do 11. a vyšší platové třídy.

    Kvalifikační předpoklady

    (1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen „potřebné vzdělání“) jsou

    a) v první platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

    b) ve druhé platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

    c) ve třetí platové třídě: střední vzdělání,

    d) ve čtvrté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání,

    e) v páté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem,

    f) v šesté platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem,

    g) v sedmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

    h) v osmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

    i) v deváté platové třídě: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,

    j) v desáté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,

    k) v jedenácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

    l) ve dvanácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

    m) ve třinácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

    n) ve čtrnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

    o) v patnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

    p) v šestnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

    V zájmu objektivních výchozích podmínek se při neplnění předpokladu stupně vzdělání odečítají z praxe zaměstnanci počty let v závislosti na rozdílu mezi skutečným a předepsaným stupněm vzdělání

    platová třída dosažené vzdělání odpočet let praxe
    6. – 8. střední vzdělání s výučním listem 1
    střední vzdělání 2
    základní vzdělání nebo základy vzdělání 4
    9. střední vzdělání s maturitní zkouškou 2
    střední vzdělání s výučním listem 3
    střední vzdělání 4
    základní vzdělání nebo základy vzdělání 6
    10. vyšší odborné vzdělání 1
    střední vzdělání s maturitní zkouškou 3
    střední vzdělání s výučním listem 4
    střední vzdělání 5
    základní vzdělání nebo základy vzdělání 7
    11. – 16. vysokoškolské vzdělání
    v bakalářském studijním programu 2
    vyšší odborné vzdělání 3
    střední vzdělání s maturitní zkouškou 5
    střední vzdělání s výučním listem 6
    střední vzdělání 7
    základní vzdělání nebo základy vzdělání 9

     

    Zdroj: nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě