Platové třídy oš. profesí

  0
  21562
  < Back
  You are here:
  Print

  Platová třída závisí na nejtěžší vykonávané práci podle Katalogu prací, zatímco platový stupeň záleží na započitatelné praxi a nejvyšším dosaženém vzdělání. Platové třídy nejsou účinné pro soukromé, neziskové ani církevní organizace, kde jsou zaměstnanci chránění zaručenými mzdami nebo kolektivně uzavíranými mzdovými tarify.

  Platné od 1.1. 2023

  SANITÁŘ/KA 3 – 5 platová třída

  3. platová třída

  1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní ošetřovatelské péče (pacientům nebo klientům sociálních služeb), například dovoz stravy, transport biologického materiálu, zajišťování hygienické péče o pacienta, polohování pacientů a manipulace s nimi.

  4. platová třída

  1. Provádění pomocných a obslužných činností při poskytování základní a specializované ošetřovatelské péče pacientům nebo klientům sociálních služeb zejména s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivých, inkontinentních nebo se závažnými změnami psychického stavu, případně s těžkým zdravotním postižením.

  2. Provádění pomocných a obslužných činností v rámci operačního sálu a centrální sterilizace, laboratoře a transfuzní služby, zařízení lékárenské péče, lázní a léčebné rehabilitace, autoptického oddělení a pitevny.

  5. platová třída

  1. Provádění nejsložitějších pomocných a obslužných činností pod přímým vedením při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pacientům, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání bezprostředně hrozí včetně polohování a fixace pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu na operačním sále.

  OŠETŘOVATEL/KA 5 – 7 platová třída

  5. platová třída

  1. Provádění jednoduchých výkonů základní a specializované ošetřovatelské péče pacientům nebo klientům sociálních služeb, například úprava lůžka, základní hygienická péče, podávání léčebné výživy a pomoc při podávání stravy a krmení pacientů, práce spojené s přijímáním nebo propouštěním pacientů, úprava prostředí pacientů a péče o umírající a tělo zemřelého.

  6. platová třída

  1. Provádění složitějších výkonů základní a specializované ošetřovatelských péče u pacientů nebo klientů sociálních služeb s omezenou pohyblivostí nebo nepohyblivých, inkontinentních, se závažnými změnami psychického stavu, případně s těžkým zdravotním postižením, asistence při provádění ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonů při zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských postupech a nebo podíl na zajišťování herních a výchovných aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.

  7. platová třída

  1. Provádění dílčích výkonů vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například u pacientů v bezvědomí, s těžkým tělesným nebo mentálním postižením.

  PRAKTICKÁ SESTRA 7 – 9 platová třída

  7.platová třída

  1. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.

  8. platová třída

  1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče.

  9.platová třída

  1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu.
  2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
  3. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například péče o základní potřeby pacientů ohrožených selháním základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.

  VŠEOBECNÁ SESTRA 10 – 12 platová třída

  10. platová třída

  1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu.
  2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
  3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.
  4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.
  5. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.

  11. platová třída

  1. Poskytování ošetřovatelské péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti

  2. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti

  3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti

  4. Provádění edukace pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče v přirozeném sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

  5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

  12. platová třída

  1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.

  2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření, k jehož výkonu je nezbytné specializované způsobilosti.

  3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

  4. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání všeobecných sester, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.

  V případě, že máte platovou třídu, pro kterou nesplňujete vzdělání, dochází k odečtu let praxe, což se projeví na platovém stupni


  INFOBOX Pracujete-li v soukromé sféře, např. soukromého lékaře, v nemocnici typu a.s. nebo s.r.o., tyto třídy se vás netýkají. Pobíráte mzdu, jejíž výše se řídí podle nařízení 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

  Previous Platové tabulky 2022
  Next Platové třídy v soc. službách
  Table of Contents
  Předchozí článekPlatové třídy v soc. službách
  Další článekPraktická sestra