Právní předpisy

  0
  7043
  You are here:
  < Back

  Předpisy pro výkon profese

  Ikona

  99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 190.71 KB 1150 downloads

  99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních...
  Ikona

  Vyhláška 55/2011 Sb o činnostech v aktuálním znění 2017 435.95 KB 1509 downloads

  Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ...
  Ikona

  96/2004 Sb. - o nelékařských zdravotnických povoláních 386.00 KB 1192 downloads

  Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních včetně novely z roku 2017 ...
  Ikona

  189/2009 Sb. o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních v akt. znění 2017 462.61 KB 711 downloads

  Vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ...
  Ikona

  184/2009 Sb. o stanovení výše úhrad za zkoušky 244.72 KB 530 downloads

  Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky. ...

   Platy&mzdy

   Ikona

   Pracovněprávní sebeobrana do kapsy 682.68 KB 436 downloads

   ...
   Ikona

   Rozdíl mezi platem a mzdou 65.80 KB 2657 downloads

   Přehledné vysvětlení od Medical Tribune ...
   Ikona

   Doporučení postupu při určení platového tarifu 96.49 KB 782 downloads

   Doporučení postupu při určení platového tarifu zdravotnickým pracovníkům...
   Ikona

   Katalog prací 1.20 MB 818 downloads

   Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách...

    Vybrané zdravotnické předpisy

    Ikona

    108/2006 Sb. – o sociálních službách 372.38 KB 557 downloads

    Zákon o sociálních službách včetně novel ...
    Ikona

    Hygiena ruku při poskytování zdravotní péče 241.72 KB 2043 downloads

    Metodický návod MZ ...
    Ikona

    98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci 202.64 KB 26 downloads

    Vyhláška o zdravotnické dokumentaci ...
    Pro stažení souboru se musíte zaregistrovat!
    Ikona

    3/2010 Sb. - O stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek 55.24 KB 512 downloads

    Vyhláška o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek ...
    Ikona

    123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků 44.20 KB 574 downloads

    Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků ...
    Ikona

    19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a pohřebnictví 40.26 KB 566 downloads

    Vyhláška o postupu při úmrtí a pohřebnictví včetně změny 256/2001 Sb. ...
    Ikona

    361/2007 Sb. - podmínky ochrany zdraví při práci 262.75 KB 809 downloads

    Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ...
    Ikona

    495/2001 Sb. o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 309.97 KB 571 downloads

    Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování...
    Ikona

    306/2012 Sb. o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 1.93 MB 14 downloads

    Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních...
    Pro stažení souboru se musíte zaregistrovat!

     Směrnice EU

     Ikona

     2013/55/EU, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací 1.09 MB 496 downloads

     SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013,  kterou...
     Ikona

     2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací 2.32 MB 306 downloads

     SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES  ze dne 6. července 2005 o...