Právní předpisy

  0
  7742
  You are here:
  < Back

  Předpisy pro výkon profese

  Ikona

  99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 190.71 KB 1156 downloads

  99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních...
  Ikona

  96/2004 Sb. - o nelékařských zdravotnických povoláních 386.00 KB 1202 downloads

  Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních včetně novely z roku 2017 ...
  Ikona

  189/2009 Sb. o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních v akt. znění 2017 462.61 KB 711 downloads

  Vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ...
  Ikona

  184/2009 Sb. o stanovení výše úhrad za zkoušky 244.72 KB 530 downloads

  Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky. ...
  Ikona

  Vyhláška 55/2011 Sb o činnostech v aktuálním znění 2017 435.95 KB 1525 downloads

  Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ...

   Platy&mzdy

   Ikona

   Pracovněprávní sebeobrana do kapsy 682.68 KB 440 downloads

   ...
   Ikona

   Doporučení postupu při určení platového tarifu 96.49 KB 783 downloads

   Doporučení postupu při určení platového tarifu zdravotnickým pracovníkům...
   Ikona

   Katalog prací 1.20 MB 827 downloads

   Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách...
   Ikona

   Rozdíl mezi platem a mzdou 65.80 KB 2657 downloads

   Přehledné vysvětlení od Medical Tribune ...

    Vybrané zdravotnické předpisy

    Ikona

    108/2006 Sb. – o sociálních službách 372.38 KB 557 downloads

    Zákon o sociálních službách včetně novel ...
    Ikona

    Hygiena ruku při poskytování zdravotní péče 241.72 KB 2044 downloads

    Metodický návod MZ ...
    Ikona

    123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků 44.20 KB 576 downloads

    Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků ...
    Ikona

    19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a pohřebnictví 40.26 KB 567 downloads

    Vyhláška o postupu při úmrtí a pohřebnictví včetně změny 256/2001 Sb. ...
    Ikona

    361/2007 Sb. - podmínky ochrany zdraví při práci 262.75 KB 813 downloads

    Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ...
    Ikona

    495/2001 Sb. o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 309.97 KB 573 downloads

    Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování...
    Ikona

    306/2012 Sb. o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění 1.93 MB 14 downloads

    Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních...
    Pro stažení souboru se musíte zaregistrovat!
    Ikona

    98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci 202.64 KB 26 downloads

    Vyhláška o zdravotnické dokumentaci ...
    Pro stažení souboru se musíte zaregistrovat!
    Ikona

    3/2010 Sb. - O stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek 55.24 KB 513 downloads

    Vyhláška o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek ...

     Směrnice EU

     Ikona

     2013/55/EU, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací 1.09 MB 502 downloads

     SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013,  kterou...
     Ikona

     2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací 2.32 MB 306 downloads

     SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES  ze dne 6. července 2005 o...