Národní registr zdrav. pracovníků

  0
  14549
  < Back
  You are here:
  Print

  Registrace nelékařských zdravotnických pracovníků a vzdělávání formou kreditního systému se k 1. 9. 2017 zrušila. Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu a vzdělávání formou kreditního systému se zrušily pro VŠECHNY nelékařské zdravotnické pracovníky. Práce bez odborného dohledu už není podmíněna vydáním osvědčení (registrací). Celoživotní vzdělávání je nadále povinné, řídí si ho sami zaměstnavatelé.

  Novelou zákona 96/2004 Sb. skončila k 1. 9. 2017 registrace sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků (dále jen NelZP)  u NCONZO navázaná na celoživotní vzdělávání formou kreditního systému. To znamená žádné sbírání kreditů a žádné posílání žádosti o vydání nebo prodloužení registrace „do Brna“.

  Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu (to, čemu se lidově říkalo „registrace“)

  Neexistuje. V případě, že ho po vás někde chtějí – při nástupu do zaměstnání nebo je uvedeno přímo v požadavcích v inzerátu jako podmínka či výhoda přijetí, je pravděpodobné, že tam jsou 100 let za opicemi. 

  1. Neexistuje zákon, podle kterého by museli NelZP získat nebo si prodloužit osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu
  2. Neexistuje zákon, podle kterého by se museli NelZP prokazovat osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu, aby mohli pracovat bez odborného dohledu.
  3. Žádné osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu vám nikdo nevydá, a ani ho na nic nepotřebujete. V případě, že ho doma ještě máte, můžete si ho z nostalgie schovat.
  4. Rovněž byla zrušena věta, že  – zdravotnický pracovník, který získal osvědčení, může ke svému označení odbornosti připojit též označení „Registrovaný/á“.  – Žádná „registrovaná sestra“ nebo třeba „registrovaný nutriční terapeut“, tedy nemá legislativní oporu.

  Kredity za celoživotní vzdělávání 

  Legislativně neexistují.

  1. Neexistuje zákon/vyhláška, která by stanovovala počet kreditů za určitou vzdělávací akci pro NelZP
  2. Neexistuje zákon/vyhláška, podle které by museli NelZP získat určitý počet kreditů za nějaké časové období.
  3. Neexistuje zákon/vyhláška, podle které by museli pořadatelé vzdělávacích akcí předem požádat profesní organizaci (např. ČAS, POUZP) o zařazení akce do celoživotního vzdělávání.
  4. Zaměstnavatelé si mohou vnitřním předpisem stanovit nějaký „svůj vlastní“ kreditní systém, nicméně je platný pouze v tom daném zařízení.
  5. Celoživotní vzdělávání je povinné a vyšle-li zaměstnavatel zaměstnance  na seminář/konferenci, ten je povinen se účastnit. Zaměstnavatel je povinen školení uhradit a pak může vyžadovat potvrzení o účasti a informace z akce.
  6. Zaměstnanec může chodit na školení i za své peníze a ve svém volnu, ale pak do toho zaměstnavateli nic není.
  7. Jdete-li se vzdělávat, pořadatel vám MUSÍ automaticky vystavit potvrzení o účasti. To si schovejte, je to doklad o tom, že se vzděláváte.
  8. Pozor – neplést s ETCS kredity v rámci studia na vysoké škole, ty stále existují.

  Registrace

  Existuje v jiné podobě

  1. Dosavadní registrace v Brně (Registr nelékařských zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu) byl zrušen.  Data z něj byla převedena do Národního registru zdravotnických pracovníků. Kdo někdy měl „osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu“, tak už je v Národním registru zapsán.
  2. Do Národního registru zapisují primárně vzdělavatelé a zaměstnavatelé a některé další subjekty, dalším krokem bude zpřístupnění registru samotným NeLZP, aby si mohli zkontrolovat údaje o nich vedené. Takže ještě neplašte, že ten přístup nemáte. Budete si o něj muset pravděpodobně požádat a až to přijde, tak se to dozvíte z webu MZ. (Pozn. požádat dle informací na webu Národního registru ZP už lze)
  3. Tato „nová registrace“ je prostý zápis. Nebudete za něj nic platit a nepotřebujete mít žádné kredity, aby vás tam zapsali.

  Příklady:

  • Sestra Nováková byla vedena v starém registru v Brně. Její data jsou převedena do nového registru a její zaměstnavatel je tam nyní potvrdí.
  • Sestra Vomáčková šla po absolvování VŠ prodávat do galanterie a registraci v Brně nikdy neměla. V novém registru tedy zapsána není. Jestliže se vrátí do zdravotnictví, do registru ji zapíše její nový zaměstnavatel.
  • Sestra Horáková je čerstvá absolventka VŠ. Do registru ji zapíše pravděpodobně vysoká škola, na které získala kvalifikaci. Jestliže sestra Horáková nastoupí do zdravotnictví, její nový zaměstnavatel v registru potvrdí první zaměstnání.

  Změna je život a současný stav se může změnit. V tom případě budou informace jako vždycky opět tady.

   

  Previous Etický kodex NeLZP
  Next Právní předpisy
  Table of Contents
  Předchozí článekZdravotní laborant
  Další článekEtický kodex NeLZP