Zdravotní laborant

  0
  7989
  < Back
  You are here:
  Print

  Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta se získává absolvováním

  1. akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotních laborantů,
  2. nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotní laborant na vyšších zdravotnických školách,
  3. akreditovaného bakalářského studijního oboru přírodovědného zaměření nebo nejméně tříletého studia v oborech přírodovědného zaměření na vyšších odborných školách a akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody,
  4. akreditovaného bakalářského studijního oboru přírodovědného, elektrotechnického nebo matematicko- fyzikálního zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví nebo nejméně tříletého studia v oborech přírodovědného nebo elektrotechnického zaměření na vyšších odborných školách a akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

  Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta mají také absolventi vzdělání podle dřívějších právních předpisů

  1. střední zdravotnické školy v oboru zdravotní laborant, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005

  Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

  Previous Zdravotně-sociální pracovník
  Next Zdravotnický záchranář
  Table of Contents
  Předchozí článekZdravotnický záchranář
  Další článekNárodní registr zdrav. pracovníků