Zdravotnický záchranář

  0
  5128
  < Back
  You are here:
  Print

  Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře se získává absolvováním

  1. akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů,
  2. nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019, nebo
  3. střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický záchranář, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/1999

  Další možnosti

  1. Odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra podle § 5 a specializovanou způsobilost v oboru sestra pro intenzivní péči a byl členem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nejméně v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby po dobu 5 let v posledních 6 letech.

  Informace

  Za výkon povolání zdravotnického záchranáře se považuje činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Dále se zdravotnický záchranář podílí na neodkladné, léčebné a diagnostické péči.

  Zdravotnický záchranář může bez odborného dohledu činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče provádět až po 1 roce výkonu povolání ( minimálně na úvazek 0,5 případně úměrně delší , pokud je úvazek nižší) při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu (toto neplatí pro zdravotnického záchranáře, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání přede dnem 1.9.2017).

  Previous Zdravotní laborant
  Table of Contents
  Předchozí článekZdravotně-sociální pracovník
  Další článekZdravotní laborant