Neděle, 21. dubna 2024

Platové třídy nově!

Vláda na svém listopadovém zasedání schválila novelu Katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě), který brzo vyjde ve Sbírce zákonů.

Všeobecná sestra bude zařazena od 10. platové třídy

10. platová třída

 • Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu.
 • Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
 • Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.
 • Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.
 • Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.
 • Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.

11. platová třída

 • Poskytování ošetřovatelské péče , k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 • Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů , zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 • Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 • Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.
 • Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

12. platová třída

 • Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
 • Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření.
 • Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.

V katalogu je nově DĚTSKÁ SESTRA, rovněž zařazena od 10. platové třídy

10. platová třída

 • Plánování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců.
 • Poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
 • Provádění základní zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech v oblasti ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců.
 • Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, pod odborným dohledem.
 • Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro dětského pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.

11. platová třída

 • Samostatné poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, včetně novorozenců, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 • Samostatné provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů při poskytování ošetřovatelské péče o děti, včetně novorozenců, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 • Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
 • Provádění zdravotní výchovy dětských pacientů a jejich zákonných zástupců, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče o děti ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.
 • Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí dětských pacientů v rámci organizačních celků, včetně novorozenců. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

12. platová třída

 • Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů v oblasti ošetřovatelské péče o děti, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.
 • Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo poskytovatele zdravotních služeb včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů u poskytovatele zdravotních služeb. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.

Praktická sestra bude mít 7. – 9. platovou třídu (u lůžka bude standardem ta 9.)

7. platová třída

 • Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.

8. platová třída

 • Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče.

9. Platová třída

 • Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu
 • Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.
 • Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například péče o základní potřeby pacientů ohrožených selháním základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.
 • Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských nebo rehabilitačních výkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, a pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti.

Celý katalog prací přineseme, až bude vyhlášen ve sbírce zákonů. Připomínáme, že je platný pro zaměstnance odměňované platem (typicky FN a příspěvkové organizace).

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY

38 KOMENTÁŘE

 1. Mohl by se mě týkat posun do 9. platové třídy i přesto, že pracuji na sterilizaci a tím pádem neprovádím žádnou ošetřovatelskou péči?

  • Paní kolegyně, nedokážu říci. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích má všeobecná sestra v 10. platové třídě, praktická sestra to tam vůbec nemá. Nevím, co konkrétně máte v náplni práce.
   Zeptejte se na odborech.

 2. Prosím,chtěla bych vědět,zda se mě týká posun o platovou třídu výš jestliže pracuji v psychiatrické nemocnici na ranní směně jako všeobecná sestra u lůžka a nebo to záleží čistě na zaměstnavateli,v jaké platové třídě budu.. Děkuji

 3. Já myslela, že když praktická sestra pravděpodobně bude v 9. třídě, tak všeobecná sestra musí být automaticky v 10. Je přeci nesmysl,aby praktická a všeobecná sestra byla ve stejné platové třídě. Vždyť všeobecka těch kompetencí má víc, tedy logicky vyšší třída.

 4. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, když pracuji jako praktická sestra na INT-JIP, a dali mi platovou třídu 9, ale vzali mi jako asistentovi 2 roky praxe, budu mít tedy nárok na vrácení 2let praxe, abych se posunula platově ?
  Děkuji

 5. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli se bude někdo zabývat úpravou v katalogu prací týkající se zdravotních laborantů. Obor zdravotní laborant je o třídu níž než Všeobecná sestra. Pracuji na transfuzním odd.,kde jsme denně vystavené velké psychické zátěži při přípravě transfuzních přípravků pro operační sály, odd.ARO, neonatologické odd., JIPky atd…Mimo dopolední provoz jsme na pracovišti samy a musíme se samy rozhodnout, zda transfuzní přípravek nechat podat či ne. Jde o neuvěřitelně velký tlak na psychiku, když vám krvácí pacient na ARO, má protilátky, které musíte vyšetřit, nakřížit krev, kterou musíte nejdříve otypovat…Někdy je vyšetření protilátek velmi obtížné. Do toho vám chodí další vzorky na vyšetření, které musíte vzít, telefony, urgence …vše musíte stihnout do časového limitu a pokud se jedná o pacienta na sále, tak samozřejmě vše vyřešit, co nejdříve. Ale co je nejdůležitější – laborantka rozhoduje co jde pacientovi do žíly a odtud není cesty zpět!!! Je to obrovské riziko. Nejedná se o krevní skupinu, to je samozřejmost.
  Přijde nám nefér, když jsme bez atestace zařazeny do 9. třídy (atestace v jiném oboru), kde je praktická sestra se specializovanou prací pod dozorem. Prosím, na koho se obrátit, kdo se k této křivdě mohl vyjádřit.
  Děkuji

   • Dobrý den, sdílím Vaše rozhořčení a stejně tak považuji zařazení zdravotních laborantů za neférové už od r. 2009, kdy tento rozdíl nastal. Do 1.10.2010, kdy začal platit nový katalog prací byli laboranti pozadu dokonce o 2! třídy. Zvýhodnění sester, při srovnatelném vzdělání ostatních nelékařských pracovníků mělo počet sester stabilizovat. Že se tak stejně nestalo, svědčí o tom, že je problém asi ještě někde jinde a mezi námi nelékařskými zdravotníky to způsobilo hodně zlé krve. Sama jsem zdravotní laborant řadu let pracující v odborné společnosti (shodou okolností ve stejném specializačním oboru jako Vy) a vaší stížnosti tedy velmi dobře rozumím. Musím ale říct, že všechny laborantské odborné společnosti velmi protestovaly proti tomuto, nicméně neúspěšně. Ani odbory nepomohly. Tento neúspěch při vyjednávání vedl nakonec k tomu, že se odborné společnosti ZL spojily v jednu asociaci (Česká asociace zdravotních laborantů – http://www.cazl.cz) a snažíme se znovu s větší silou. Tentokrát jsme byli už jen krůček od úspěchu, do návrhu katalogu prací platného od 1.1.2018 se naše připomínky dostaly, měli jsme mít stejně jako sestry 10. – 12. platovou třídu. Bohužel, zásahem „vyšší moci“ to bylo na poslední chvíli zrušeno. Mohu Vás ale ubezpečit, že naše snaha pokračuje. Pokud chcete mít podrobnější informace o aktuálním dění, na webu ČAZL jsou kontakty na ty, které aktivně pracují a jistě Vám každá ráda podá konkrétní informaci o aktuální situaci.

    • Vážená paní Pavlíková, moc děkujeme za Vaší reakci na náš dotaz. Velmi nás potěšilo, že se někdo zajímá o nerovnosti v odměňování ostatních nelékařských pracovníků. Děkujeme všem, kteří aktivně pracují na nápravách a budeme držet palce k dosažení úspěchu.

 6. Dobrý den,měla bych dotaz jsem všeobecná sestra s atestaci na instrumentování na operačním sále a pracuji na chirurgické ambulanci.každé utery vykonávám práci na operačním sále u vykonů v lokální anestezii instrumentuji a obsluhuji prístroje k výkonům .Přesto jsme zařazeni do 10 plat. třídy s odůvodněním ,že práce na op sále probíhá pouze 1 den v týdnu .Je to tak správné?
  Děkuji za odpovědˇ.

  • Myslím, že ne. Tarif se přiznává na základě nejnáročnější činnosti, která je vyžadována a nikde není řečeno, kolikrát denně/týdně/měsíčně musí být prováděna.

   Viz nařízení vlády: Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen „katalog prací“) zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.

   Měly by vám pomoci odbory.

 7. Dobrý den, chtěla bych reagovat na některé dotazy a na jejich odpovědi i na platové třídy podle kompetencí.
  Kompetence sester se neustále navyšují v příslušných platových třídách, tudíž nemá sestra možnost postoupit do vyšší platové třídy. Některé nemocnice rozlišují práci sester u lůžka a na ambulancích. Na ambulancích také pracují sestry ve směnném provozu a jejich práce není lehká ( chirurgie, interna, stomatologie). Proč by měly mít méně peněz než lůžkové sestry? Přestože jsou platové třídy dané, záleží na vedení nemocnice, jakou vám dají třídu. Ne všechny nemocnice jsou spravedlivé, jsou to pro ni výdaje. Od personálu vyžadují vysoký pracovní výkon a nasazení, ale za málo peněz pro sestry.
  V některých diskusích se poukazuje na rozdíl mezi sestrou všeobecnou a praktickou, hlavně na rozdíl v třídách a jejich kompetencích. Sáhněme si všichni do svědomí a přiznejme si, že praktické sestry vykonánavají stejnou práci jako všeobecné bez dozoru, ale za méně peněz. Důvodem je nedostatek sester, proto by si praktické sestry zasloužily stejné finanční ohodnocení. Je to hloupost rozlišovat všeobecné sestry a praktické. Podobný případ je sestra bakalář nebo magistr. Pokud nebude ve funkci, tak bude mít stejnou platovou třídu jako všeobecná sestra s maturitou a Dis. Podle vzdělání by si zasloužily vyšší platovou třídu, ale jsou omezeny na kompetencích.
  Dále je doporučováno v odpovědích obrátit se na odbory. Jsem dost stará, ale nesetkala jsem se ještě s tím , že by odbory stály za zaměstnanci. Stačí si přečíst některé kolektivní smlouvy a je patrné, že jsou vytvářeny ve prospěch vedení nemocnice. Můj osobní názor je ten, že odbory a asociace sester nic nedělají pro nelékařský personál.
  Názorů mám spousty, ale ne vždy se dají interpretovat.

  • Paní kolegyně, máte pravdu v tom, že přestože jsou platové třídy dané, záleží na vedení nemocnice, jakou vám dají třídu. Jenže to je zcela normální, záleží totiž na pracovní náplni – podle toho, jakou ji máte, dostanete platovou třídu a náplň práce určuje zaměstnavatel. Ve všech oborech, nejen ve zdravotnictví. Na ambulancích mají sestry ve směnném provozu po novu 10. platovou třídu, stejně jako sestry na standardním oddělení, není důvod, proč by měly mít méně. Nižší třída pro sestry už ani není.

   Máte pravdu, že praktické sestry mnohdy vykonávají stejnou práci jako všeobecné bez dozoru, ale za méně peněz – ale proč? Protože si to nechají líbit. Každý má možnost odmítnout práci, za kterou není placen, a jestliže neodmítne, dělá to dobrovolně. Je mi to líto, ale to za ně nikdo nevyřeší, kde není žalobce, není soudce.
   Máte pravdu, že sestra bakalář nebo magistra má obecně stejnou platovou třídu jako všeobecná sestra s maturitou a Dis. Ale právě proto, že placeni jsou lidé za práci, nikoli za vzdělání. Jestliže dělají magistry stejnou práci jako všeobecná sestra s maturitou a Dis, dostanou za ni stejný plat. To není specifikum zdravotnictví, to je ve všech oborech, stačí si ten katalog prací přečíst.

   Máte pravdu v tom, že je doporučováno v odpovědích obrátit se na odbory. Odbory jsou ZE ZÁKONA určeným partnerem pro kolektivní vyjednávání! Je tedy logické obracet se na ně, kdo jiný by to měl podle vás řešit? Byly to právě odbory, které se zasadily např. o zrušení 9. platové třídy pro sestry, takže i sestra absolventka dostane 10. Nejste-li spokojená s odbory na pracovišti, zvolte si jiné představitele. Odbory nejsou imaginární, jsou to skuteční lidé, kteří jsou do svých funkcí voleni právě vámi – zdravotníky (členy odborů).

   A nakonec, jestliže po mně někdo vyžaduje vysoký pracovní výkon a nasazení za málo peněz, vždycky mám možnost se bránit, nebo tam prostě nepracovat. Dokud si (nejen) sestry tuhle jednoduchou pravdu neuvědomí, budou mít pořád ty samé problémy.

   • Dobrý den, chtěla bych jen v krátkosti reagovat. Pane/í Silver, proboha kde žijete? Předpokládám, že pracujete v nějaké funkci, jinak byste takto nemohl/a odpovědět. Jakmile se ozvete zaměstnavateli že jste nespokojeni nebo podhodnocováni, že pracujete stejně jako sestry všeobecné přestože jste praktická sestra, co vám asi odpoví? Když se ti to nelíbí, tak odejdi. Pokud vám takto neodpoví, tak po vás půjdou tak dlouho až to nevydržíte a odejdete. Jestli si myslíte, že se to neděje, tak nevíte, co se děje v některých nemocnicích. Jako “ řadová sestra“ nemáte žádné dovolání.
    Ráda bych dále reagovala, ale dle mého ùsudku to nemá cenu. Žijete v jiném světě.

    • Taky mě přijde,že Silver je někdo z jiného Vesmíru,kde se hraje na to,že k sestrám bude někdo spravedlivý ..Vidím to u nás,že ač si holky doplnily vzdělávání o tituly,ve výsledku to znamenalo jen to,že mohou nosit vizitku s titulem na oděvu.Byl to jejich „rybíz“ že si dělaly nějakou školu,když to po nich nikdo nechtěl.Všechny u nás jsou v 10třídě.Bez rozdílů.Tak možná ještě v Praze tituly uznají,ale na malým městě ne, když není na výběr kde budete pracovat.Neznam žádnou sestru v 11 platové třídě a myslím si,že i v budoucnu znát nebudu.Nemocnice jsou jak firma, chtějí hodně práce za co nejmíň peněz pro zaměstnance,jinak prodělají.
     By mě taky zajímalo,kolik sester bude v republice ve 12platové třídě!?A kde..

     • U nás na maloměstě mají 12. třídu vrchní a ani nemusí mít VŠ. 11. má u nás ten, komu to přizná vedení, takže staniční a pak ty, to mají specializaci a pracují na porodním sále. Jinak můžeme mít i 5 titulů (které po nás vedení chtělo, ale nedalo podmínky), ale máme pořád 10. třídu. O 30 km dál je FN, kde mají všechny řadovky bez rozdílu 10. třídu, ať dělají co dělají, ale mají velice slušná osobní- jestli jim tam uznávají vzdělání, to nevím, ale ty peníze jsou fakt slušné.
      Právo na váš názor vám neberu, ale ujišťuji vás, že Silver žije na této planetě, dokonce v této zemi a velice dobře ví, jak se věci mají, nikoho k ničemu nenavádí, pouze konstatuje.

      • Ve Fn Ol ma sestra 12.plat.tridu běžně, a to na odd. Intenzivní péče,kde je prace s ventilatory a ma aro_jip specializaci. Ostatni jip je 11.plat.trida, ambul a luzka 10.trida.

     • Je mi líto, ale za tituly se plat nebere. Nikde. Plat závisí na vykonávané činnosti a sestra s titulem je všeobecná sestra, která vykonává práci všeobecné sestry. Změnit to může jen nařízení vlády.

    • Paní kolegyně, já neříká, že se to neděje, ale že je to věc volby. Svět není spravedlivý – nikde. Buď se s tím smířím nebo budu proti tomu bojovat. Nebo máme jiné možnosti?

   • Myslim, ze bychom si meli uvedomit, ze pokud prakticka sestra zacne vykonavat svoji praci opravdu jen v ramci svych kompetenci, komu tim ublizi? Jen kolegyni se kterou slouzi! Vsem z vedeni to bude jedno. Jsou pro ne levna pracovni sila, tvari se ze nevidi, ze delaji stejnou praci jako dvs, hlavne ze jim mohou platit mene. Navic se jim narame hodi do kramu, ze od zari mohou pracovat bez dohledu, budou s nimi vymetat jeste vic a platit o tretinu mene.

  • Máte pravdu..I u nás jsou odbory na to,aby Sestrám o Vánocích přispěly 500,-kč,a víc po nich chtět ani nejde.Vedeni vám řekne,že pokud se vám to nelíbí, můžete jít..Ale kam?Do nemocnice,která je na tom hůř platově než my, protože jsou akciovka a jejich sestry se tlačí k nám do psych.nemocnice.A krom toho,kam jít se 2 dětmi a barákem s hypotékou?
   Pořád se mluví o vzdělávání sester ale na co mít tituly, když je po vás nikdo nechce.Pro dobrý pocit?Peníze za ně čekat nemůžete.U nás tedy ne.Lékař nepotřebuje okolo sebe mít sestry magistry,ty má jako kolegy psychology s tímto titulem.Potrebuje tvárné maturantky.

 8. Trosku se ztracim v pojmech plat a mzda. Na vyplatni pasce mam tridu, tarif a skupinu. Ve smlouve se mi vyskytuji oba pojmy, takze vlastne nevim co pobiram. Pracuji KZ a.s. Poradi mi nekdo? A jeste jeden dotaz. Kdo rozhoduje o zarazeni do vyssi platove tridy? Vrchni sestra? Dekuji.

   • Dekuji a jeste jeden dotaz. Pokud si nemocnice zazadala o dotaci na smennost i pro prakticke sestry a ostatni pracujici na smeny u luzka, je povinna ho vyplacet? Jak je mozne, ze v nekterych odstepnych zavodech teto nemocnice ho pobiraji a u nas ne. Dekuji.

    • Paní kolegyně, pokud si nemocnice zažádala o dotaci na směnnost, musí ji vyplácet těm pracovníkům, pro které zažádala. Teoreticky nemusí žádat pro všechny.

 9. Dobrý den, pracuji na oddělení fyziologickych novorozenců, mám SZŠ dětská sestra, VŠ všeobecná sestra, specializační studium v pediatrii v Brně, byla jsem v 10 platové třídě dosud, nyní mi platovou třídu ponechali, stejně jako sestře se SZŠ, navíc nám sebrali příplatek u lůžka 2000,- Je to správné? Opravdu nám nenáleží 11plat.tr@ida

  • Paní kolegyně, nemůžu na to odpovědět. Do platové třídy jste zařazena podle činností které vykonáváte, nikoli podle množství vystudovaných škol. Nevím, jakou máte náplň práce. Jestliže máte v náplni práce něco, co je zde vypsáno v 11. platové třídě, pak vám náleží.
   Příplatek u lůžka nevím, co je. Pokud myslíte příplatek za práci ve nepřetržitém nebo třísměnném provozu pro zdravotníky bez odborného dohledu, jeho výše je stanovena 1000 – 4000 Kč. Měli byste tedy mít min. 1000 Kč.

 10. Dobrý den,
  mám dotaz. Vim,že by bylo jednodušší se zeptat přímo u nás v nemocnici, ale to by zase vypadalo, že chci utéct z našeho oddělení pryč. K mému dotazu… u nás ve špitále je moznost si udělat kurz: specificka osetrovatelska pece o chronické rány a defekty. Kdybych si ten kurz udělala a přešla bych třeba na geriatrii nebo kožní oddělení mohla bych tam pracovat jako sestra specialistka? A být třeba v 11. platové třídě? Je to mozne? Nebo musim mít Mgr. nebo Brno,abych byla specialistka? Děkuji moc a hezký den

  • Paní kolegyně, specializovaná způsobilost se získává absolvováním specializačního vzdělávání, kurz specificka osetrovatelska pece o chronické rány a defekty pravděpodobně nebude specializační.
   Pokud je certifikovaný, získáte jím zvláštní odbornou způsobilost, která rovněž opravňuje k vyšší platové třídě. Ale pouze za předpokladu, že vám ji dá zaměstnavatel oficiálně do náplně práce a na to už se musíte zeptat u vás.
   Více zde: https://www.osetrovatelstvi.info/myty-a-povery-o-platu/

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: