Čtvrtek, 23. května 2024

Mohou se zdravotníci těšit na 7 % navíc a vyšší příplatky za směnnost?

Plánované zvýšení platů a příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí získává přesnější obrysy. Novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě je po připomínkách a tento materiál bude schvalovat vláda. Je pravděpodobné, že ho schválí, nicméně pořád je tu možnost, že se tak nestane. V okamžiku schválení se to tady dozvíte.

Edit: 14.11. 2018 08:20 – Vláda tento materiál schválila

EDIT: 19.12.2018 – pozor ZMĚNA ZVLÁŠTNÍHO PŘÍPLATKU, VÍCE ZDE

Připomínám, že navrhovaná změna se týká platů.  Jestliže jste odměňováni mzdou, záleží na tom, jakou mzdu a příplatky si v zaměstnání vyjednáte (sami, nebo prostřednictvím odborů).

Platy se nelékařským zdravotnickým pracovníkům zvýší o 7 %. Zvýšení o 7 % se vztahuje i na sociální pracovníky a pracovníky sociální péče, odměňované podle shodné stupnice platových tarifů.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (lidově za směnnost)

I. skupina – Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života. Příplatek 500 až 1300 Kč (nyní je 400 – 1300)

Jedná se mj. práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního režimu.

II. skupina – Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života. Příplatek 750 až 2 500 Kč (nyní je 600 – 2500)

Jedná se o práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu a také

Soustavné poskytování zdravotních služeb na

 • operačních a porodních sálech,
 • anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,
 • jednotkách intenzivní péče,
 • onkologických odděleních.

Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb

 • v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,
 • v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,
 • s tělesným nebo mentálním postižením.

III. skupina – Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví. Příplatek 1250 –  5000 Kč (nyní je 1000 – 5000 Kč)

Platí stále poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

A pozor, tady je větší změna!

Pravidelné* poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích

– u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální zabezpečení,

– v pobytových zařízeních sociálních služeb v době od 16 hodin do 7 hodin následujícího dne.

*pravidelné je dle důvodové zprávy alespoň 1x v rámci stanovené týdenní pracovní doby
zaměstnance rozvržené do jednotlivých směn zaměstnance.

Co se z toho dá vyčíst?

Výše vidíme, že navržené příplatky za směnnost mají vyšší spodní hranici (a nikoli tu horní).

Ministr zdravotnictví slíbil sestrám (resp. pracovníkům bez odborného dohledu) příplatek za směnnost vyšší o 5000 Kč a ošetřovatelkám a sanitářům (resp. pracovníkům pod odborným dohledem) o 2000 Kč. Nařízení samozřejmě jako vždy stanoví rozpětí, čili příplatek může být poskytnut na nejnižší hranici. Připomínka MZ, aby byl zdravotníkům automaticky přiznán na nejvyšší hranici, byla zamítnuta. S ministrem Vojtěchem si o tom můžete přijít osobně popovídat na Společenský večer.

Podle důvodové zprávy se některé příplatky mohou sčítat. Pokud jde o zdravotnické pracovníky, kteří splní podmínky pro poskytování zvláštního příplatku v rámci rozpětí pro III. skupinu prací a pracují ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozu, dostanou ještě příplatek v I. skupině  (dvousměnný provoz) nebo II. skupině (třísměnný nebo nepřetržitý provoz). Vejdou se do dvou skupin, takže těch slíbených 7000 mohou dostat, ovšem opět je to hranice maximální a nikoli minimální. Ve třísměnném/nepřetržitém provozu je tedy to rozmezí 2000 – 7500 Kč. Více v důvodové zprávě na str. 22 k čl. I bodu 7, zpráva ke stažení zde

II. skupina příplatku je pro směnné pracovníky ve zdravotnických zařízeních a v některých sociálních službách (i ošetřovatelky, sanitáři, pečovatelky apod.) a dále pro některé pracovníky na určitých odděleních. Vzhledem k rozmezí příplatku 750 až 2 500 Kč není jisté, že dostanou o 2000 Kč navíc, jak bylo slibováno.

Polepší si sestry v pobytových zařízeních sociálních služeb, které pracují minimálně 3 hodiny po sobě jdoucí v době od 16 hodin do 7 hodin následujícího dne (např. odpolední směna). Dostanou příplatek ve III. skupině plus –  jestliže směnují –  k tomu ještě příplatek za směnný režim ve I. nebo II. skupině. Minimum je tedy 1750 Kč (nyní je minimum 1000 Kč).

III. skupina se týká i zdravotnických pracovníků vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče (tj. např. sestra, praktická sestra, porodní asistentka, laborant) v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na minimální personální zabezpečení. To je zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a v sobotu, v neděli a ve svátek. Pokud v této době pracují dotčení pracovníci pravidelně alespoň 3 hodiny po sobě jdoucí, mají nárok na příplatek 1250 Kč – 5000 Kč, a nemusí vůbec pracovat ve směnném provozu. Jestliže v něm pracují, mají nárok ještě na příplatek z I. nebo II. skupiny.

V případě schválení bude změna platná nejpravděpodobněji od 1.1.2019 a o schválení se dovíte zde. Stačí sledovat novinky nebo si nechat posílat do mailové schránky.

EDIT: 19.12.2018 – pozor ZMĚNA ZVLÁŠTNÍHO PŘÍPLATKU, VÍCE ZDE

Lenka Šnajdrová pro Ošetřovatelství.info

DALŠÍ ČLÁNKY

31 KOMENTÁŘE

 1. Mám v tom trochu zmatek,píšete i o pečovatelkách, ale nám bylo řečeno,že dostaneme 5% . Jsme domov pro seniory, patříme pod kraj.(Podkrušnohorské domovy sociálních služeb )

  • Zvýšení o 7 % se vztahuje i na sociální pracovníky a pracovníky sociální péče, odměňované podle shodné stupnice platových tarifů. Jste-li odměňovaní platem, a schválí – li tuto novelu, dostanete 7 %.

 2. Jen poloviční pravda, polovina sester nepracuje ve státním a nepodléhá těmto tabulkám, takže když pravdu tak ji pište celou ! Tedy opět jen pro někoho.

 3. Bude se to týkat i řidičů sanitek pracujících v nepřetržitém provozu? Jedná se o převozovou službu, nikoli RZP nebo RLP.

  • Pokud pobírají plat, tak II. skupina – Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života. Příplatek 750 až 2 500 Kč (nyní je 600 – 2500) Jedná se o práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.

 4. Dobrý den, chci se zeptat, zda se podařilo dostat do otevřeného katalogu prací zdravotní laboranty do vyšší třídy, jako jsou sestry. Tak jak se o to několik let usiluje.
  Děkuji za odpověď.

   • Vkládám část citace z dnešního článku Odborového svazu zdravotnictví.
    Dosáhli jsme:

    – zvýšení tarifů pro pracovníky v přímé péči a sociální pracovníky o 47 %,

    – zvýšení tarifů pro zdravotnictví o 30 %,

    – změn v katalogu prací = převedení mnoha skupin zaměstnanců do vyšších platových tříd (například řidiči ZZS, sociální pracovníci, sanitáři, ošetřovatelky, praktické sestry, zdravotničtí záchranáři, laboranti a další),

    – navrácení objemu financí pro lázně na úroveň roku 201.

    Takže NEDOSÁHLI !

    • ta rekapitulace je za několik let v nichž se všechny tyto profese posouvaly. Stačí si ty katalogy prací srovnat. Nikde tam není psáno, že laboranti mají 11. třídu jako sestry (jestli vám jde o to). Ostatně ani další profese ji nemají.

     • Rekapitulace je od roku 2014 do roku 2018 a laboranti se v tomto období rozhodně neposouvali.Takže je to lež. Ale stále nám nikdo nevysvětlil, proč sestry zacinaji 10. třídou a laboranti 9. třídou. Nevím jak ostatní obory,ale copak jsme stale něco méně než sestra? Už nám začíná vážně vadit!

      • Paní kolegyně, ještě v minulém období bylo možné zařadit laborantka do 8. platové třídy. To už teď nejde. Posunutím do 10. platové třídy se intenzivně zabývá také viceprezidentka ČAS Anna Skalická, která je laborantka. Můžete jí napsat.
       Na tomto webu vám nikdo nevysvětlí, proč sestry začínají 10. třídou a laboranti 9. třídou, katalog prací je v gesci MPSV.

 5. Dobrý den,
  Přidání o 7 % je směšné a výsměch zdravotnických profesí. Já pracuji u sousedů v Německu a vydělávám 3400 euro a za ubytování dám 200 euro za měsíc . Platy zdravotníku jsou podprůměrné a nevyřeší tuto krizi, jen se bude nádále více a více prohlubovat. Poslanci jsi přidali o 10 000kč. Proč nepřidají sestrám o 10 000kč. Je to velmi špatně ohodnocená práce . Jsem rád , že už tu nejsem a že do Česka jen přijedu na otočku.

 6. Pokud pracuje sestra v třísměnném provozu na JIP a nyní pobírá příplatek za práci na JIP 1 000 Kč a za směnnost 2 500 Kč, tak nyní může dostat přidáno až 5 000 Kč (tedy bude mít příplatek za směnnost a další dva zvláštní příplatky) nebo přijde o ten příplatek za práci na JIP, protože může mít jen příplatek za směnnost + jen jeden další zvláštní příplatek?

 7. Dobrý den,
  Omlouvám se za svůj výraz, ale to je jedna z mnoha dalších “ vymrdávek”,
  ještě jsem nikdy nezažil a ani neslyšel, že když nemocnice nemusí, tak že by zdravotníci příslušníci peněžný příspěvek od nemocnice dostali, nedostali a nedostanou, jak už tady bylo zmiňováno, nemocnice si to obhájí tím, že nemá peníze a s pánem Bohem.
  Já jsem z kraje Vysočiny a neustále se řeší, že chybí enormní počet sester v nemocnicích, a není to jen na Vysočině, je to po celé republice, protože sester je opravdu málo, a to ze se plat navýší o 7%, to je spíše výsměch a danou situaci to vůbec nevyřeší, není divu, že lidé pak mění obor, na který ani není třeba vzdělání, a peněz si vydělají daleko víc, navíc další kladná změna je na tom, že člověk dá se říct nemá žádnou zodpovědnost a když má, tak ne, jak ve zdravotnictví, kde můžete malou chybičkou ohrozit pacienta na životě, proto by ta práce Zdravotníka, měla být daleko líp ohodnocená.
  Teď už jen otázka na vás, opravdu si myslíte, že když se přidá 7% navíc , takřka z toho nic, že to je důvod, že zdravotních příslušníků přibyde ??

 8. Dobrý den. Moje partnerka je v 11 platové třídě, dle platné smlouvy. Má odpracováno 29 let, přesto je zařazena v kategorii do 27 let. Jako důvod jí bylo zděleno, že když je v 11 třídě, ( všeobecná zdravotní sestra ) odečtou jí 5 let praxe. Je tato praxe běžná? Má hlava mi to moc nepobírá.
  Děkuji za odpověď

 9. Dobrý den. Držím teď v ruce nový platový výměr na období od 1.1.19 a krom slíbených 7% natůst platů jsem dostat jako všeobecná zdravotní sestra zvláštní příplatek a příplatek za směnost. A teď moje otázka směnost jsem měl od minulého roku zvýšenou ze 400kč na 2400kč a nyní světě div se směnost mám jen 1000kč je možné přijít o slibovaný příplatek za směnost z minulého roku.?A ještě jedna otázka. Na odd mám poměrně často pacienty s MRSou a jiné infekční záležitosti byť pracuji na standartním odd. a nemám ani rizikový příplatek je to správné.?Děkuji

  • Ano, je možné přijít o slibovaný příplatek za směnnost z minulého roku. Příplatek, který dostanete, se musí vejít do rozmezí pro vaši skupinu.
   Ano, rizikový příplatek nemusíte dostat.

 10. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je nařízení vlády pro zaměstnavatele závazné. V minulém roce členům výjezdových skupin RZP hradil směnnost 400,-Kč a v letošním došlo k navýšení na 750,-Kč. Mimo tento příplatek dostáváme ještě výjezdový příplatek, který byl minulý rok 1800,-Kč a letos navýšen na 1900,-Kč. Nesedí mi to úplně s textem 341/2017. Odkaz na změnu zvláštník příplatků mi nefunguje. Děkuji

 11. Děkuji, zdá se, že nás zaměstnavatel zařadil do druhé skupiny, ačkoliv patříme nepochybně do čtvrté. A je někde v legislativě ukotven také název výjezdový příplatek?

  • Nevím, čemu říkáte výjezdový. Pokud pracujete ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu, máte nárok na II, skupinu a všichni , kdo jezdí na záchrance mají ještě IV.

 12. Dobrý den, pracuji jako pracovnice v sociálních službách. Provoz zařízení je nepřetržitý, 7 dní v týdnu 24 hodin. Sloužíme ranní, odpolední, denní a noční služby, nestřídají se však pravidelně. Pracujeme s klienty s mentálním postižením, Jsme zařazeny v 7. platové třídě- základní výchovná nepedagogická činnost. Máme nárok na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí v některém jeho stupni? Děkuji za odpověď.

 13. Dovolím si dotaz ohledně příplatků.Prošla jsem nespočet internetových odkazů, diskuzí a platné legislativy, přesto nemám v navýšení příplatků stále jasno. Tedy v konkrétních číslech. Jsem všeobecná sestra specialistka (Mgr.vzdělání), ve zdravotnictví od r. 1992. Pracuji na operačních sálech,dvousměnný provoz (PO-PÁ) Ranní směna 7:00-15:30 a odpolední 13:00 – 21:30, práce v ionizujícím záření (RTG). Pracujeme výhradně v této době,99% zákroků je plánovaných předem. Na jakou výši příplatků a jaké mám od 1.1.2019 nárok? Doposud: za směnný provoz 500Kč, za práci na operačním sále 1000Kč a za ztížené pracovní prostředí 900Kč. Zaměstnavatel je státem řízené zdravotnické zařízení. Velmi děkuji za odpověď.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: